Religija

Religija

Tradicinių šalies religinių bendrijų atstovai bendru pareiškimu pasisako prieš abortus ir pabrėžia, kad nėštumo nutraukimas visuomet yra gyvybės atėmimas konkrečiam žmogui.

Mažame Širvintų rajono Musninkų miestelyje pastatytas naujas ąžuolinis kryžius. Idėja atstatyti tarpukariu buvusį kryžių kilo musninkiečiui Alvydui Roliui.

Sekmadienį Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius dalyvavo šv. Mišiose Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos 600 metų ir Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje 20 metų sukakčių proga. Iškilmėse dalyvavo Romos Popiežiaus ypatingasis pasiuntinys kardinolas Stanisławas Dziwiszas.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė lankėsi Kaune, kur Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje dalyvavo šv. Mišiose, skirtose arkikatedros 600 metų jubiliejui ir palaimintojo Jono Pauliaus II apsilankymo 20-mečiui paminėti.

Popiežiaus Pranciškaus naujuoju Vilniaus Arkivyskupu Metropolitu paskirtas vyskupas Gintaras Grušas antradienį, balandžio 23-iąją, su iškilmingomis ingreso Šv. Mišiomis Šv. Jurgio, Vilniaus arkivyskupijos globėjo šventėje, Vilniaus Arkikatedroje, pradės eiti savo pareigas.

Šiandien Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius apsilankė Vilniaus arkivyskupijos kurijoje, kur susitiko su kardinolu Audriu Juozu Bačkiu, naujai paskirtu Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu ir Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru Arūnu Poniškaičiu.

Š. m. balandžio 7 d., Dievo gailestingumo sekmadienį, Vaidotų Šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčia savo duris atvėrė III sakralinės muzikos festivaliui „Kristus karaliauja! Aleliuja!“ (9.30  ir 11:00val.). Giedojo parapijos kolektyvai Pagirių muzikos mokyklos jaunių choras „Bijūnėlis“ (vadovė Nijolė Čičinskienė) ir solistai, mišrūs chorai „Pagirių dainoriai“ (vadovė Janina Pamarnackienė) ir „Baladė“ (vadovė Teresa Koltan).

Sužinojęs, kokio dydžio pensija už darbą Lietuvai valstybė atsidėkos iš Vilniaus arkivyskupo pareigų atsistatydinusiam kardinolui Juozui Audriui Bačkiui, ekonomistas Romas Lazutka trumpam pritilo, o paskui pasakė du žodžius: nepriims į Dangų.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Vilniaus arkivyskupijos kurijoje susitiko su kardinolu Audriu Juozu Bačkiu ir naujuoju Vilniaus arkivyskupu metropolitu nominatu Gintaru Grušu.

Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“

Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“.

Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, kam sulaikysite, – sulaikytos“.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24