Religija

Religija

Gruodžio 5 d., Zibalų miestelyje (Širvintų raj.), aikštėje prieš mokyklą buvo pastatytas medinis kryžius skirtas įprasminti prasidėjusius Tikėjimo metus. Ant kryžiaus iškalti Jėzaus žodžiai: “Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas”.

Rugsėjo 11 d. Šiluvoje vykstančiuose Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose (Šilinių) Lietuvos kariuomenei skirta diena. Šios dienos mišiose, aukojamose už Lietuvos karius ir partizanus dalyvavaus krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Arvydas Pocius, kiti krašto apsaugos sistemos atstovai.

Žmonių širdyse lieka atminimas šviesaus Dievo kunigo, savo gyvenimą dosniai atidavusio visiems, kuriuos jam siuntė Viešpats; maldos vyro, stiprybės sėmusio iš Eucharistijos, uolaus Liturginių valandų kalbėjimo, kasdienio rožinio maldos; vargšų tėvo, guodusio, šelpusio, padėjusio daugybei žmonių, kurie nuolatos beldėsi į jo duris ir dosnią širdį paramos bei pagalbos; ištikimo bičiulio, mylėjusio ir puoselėjusio draugystę; Vilniaus arkivyskupo pagalbininko, rūpestingai ėjusio jam patikėtas pareigas.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė lankėsi Trakų rajone, Onuškio miestelyje, kartu su vietos bendruomene ruošėsi šv. Velykų sutikimui, prisiminė senąsias tradicijas ir dažė margučius.

Šį sekmadienį, kovo 25 dieną, 13 val., Prezidentūra Lietuvos žmones ir šalies svečius kviečia į visiems atvirą renginį „Velykų belaukiant...", organizuojamą kartu su Vilniaus Etninės kultūros centru.

Uostamiesčio valdžia ir evangelikų liuteronų bendruomenė sutarė, kur perlaidoti prieš 5 metus rastus beveik 200 žmonių palaikus.

Šie bus palaidoti kriptoje, kurią planuojama įrengti atstatant autentišką sovietmečiu nugriautos bažnyčios bokštą.

Vyriausybė pritarė teisingumo ministro siūlymui sutrumpinti formalumų tvarkymo kelią jaunavedžiams, atsisakant reikalavimo patiems informuoti Civilinės metrikacijos įstaigas apie bažnyčioje sudarytą santuoką.

Per bendrąją audienciją 2009 m. susirinkusius žmones laiminęs popiežius Benediktas XVI iš 2 vyrų išvarė demoną.

Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis trečiadienį švenčia 75 metų sukaktį.

Popiežius Benediktas XVI iš Šv. Petro bazilikos balkono Vatikane perskaitė tradicinę kalėdinė žinią.

Jis suteikė iškilmingą apaštališkąjį palaiminimą Romos miestui ir pasauliui – „Urbi et Orbi“.

Pasaulį sulaukus šv. Kalėdų popiežius sveikino 65 kalbom. Sveikinimas skambėjo ir lietuvių kalba.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24