Istorija

Istorija

To­kios kny­gos at­si­ran­da iš po­rei­kio iš­sau­go­ti pro­tė­vių pa­li­ki­mą. Tai - bal­sas kar­tų, ku­rios kū­rė is­to­ri­ją ir yra ne­at­sie­ja­ma jos da­lis. Kad lai­kas ne­iš­trin­tų pėd­sa­kų, rei­kia įam­žin­ti žo­džius, vei­dus ir li­ki­mus ki­tiems, ku­rie at­eis po mū­sų…

Gegužės 8-9 d. Europoje ir kituose žemynuose minima Pergalės diena. Keliasdešimt antihitlerinės koalicijos šalių pagerbia žuvusius per Antrąjį pasaulinį karą.

Minint Antrojo pasaulinio karo pabaigos Europoje 72-ąsias metines, Vilniuje gegužės 8 dieną buvo pagerbtos jo aukos.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24