Samorząd m. Wilna, kierowany przez konserwatystę Valdasa Benkunskasa, poinformował w styczniu, że zwrot ziemi w stolicy został zakończony i żadne dodatkowe działki na terenie wileńskiego samorządu nie będą projektowane. Stołeczni radni z AWPL-ZChR niejednokrotnie podkreślali konieczność sprawiedliwego sfinalizowania procesu restytucji mienia i są zbulwersowani, że władze stolicy pokombinowały na mecie procesu zwrotu ziemi.

W czwartek Sejm przedłużył do 1 maja 2024 roku termin składania podań o otrzymanie rekompensaty działką leśną za niezwróconą ziemię w mieście.

Samorząd Miasta Wilna poinformował, że do końca tego roku zakończy projektowanie działek przeznaczonych do zwrotu w ramach przywrócenia prawa własności. Radni z AWPL-ZChR podkreślają konieczność uczciwego sfinalizowania procesu restytucji mienia i apelują do władz stolicy o niekombinowanie na końcowym etapie procesu zwrotu ziemi.

Posłowie na Sejm RL z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin Rita Tamašunienė oraz Czesław Olszewski złożyli w Sejmie propozycję, by jeszcze przez pół roku, tj. do 1 lipca 2024 roku, byli właściciele gruntów, za niezwróconą ziemię w mieście mogli wybrać rekompensatę w postaci równoważnej działki leśnej.

Dobra wiadomość dla osób, ubiegających się o zwrot ojcowizny. Wydłużono termin i zwiększono możliwości wyboru formy rekompensaty za niezwróconą ziemię w miastach.

W czwartek Sejm przyjął poprawkę do ustawy o restytucji mienia, która przedłuża możliwość otrzymania rekompensaty za niezwróconą ziemię w postaci działki leśnej na terenach wiejskich.

Na piątkowym posiedzeniu Sejm jednogłośnie przyjął w pierwszym czytaniu poprawkę do ustawy o restytucji mienia, która do końca tego roku przedłuża możliwość otrzymania rekompensaty za niezwróconą ojcowiznę w postaci działki leśnej na terenach wiejskich. Nowela trafiła do dalszych prac w Komitecie ds. Wsi. Posłowie zgodzili się, aby została rozpatrywana w trybie pilnym. 

W Sejmie RL zarejestrowana została kolejna nowela do Ustawy o restytucji mienia, która do końca tego roku przedłuża możliwość otrzymania rekompensaty za niezwrócone mienie w postaci działki leśnej na terenach wiejskich. Z takiej formy rekompensaty spadkobiercy i byli właściciele mogli skorzystać do 1 lutego bieżącego roku. Posłowie na Sejm Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin Rita Tamašunienė i Czesław Olszewski razem z posłami innych frakcji zarejestrowali projekt noweli do Ustawy o restytucji mienia wydłużający termin, w którym byli właściciele lub ich spadkobiercy mogą złożyć podanie o rekompensatę za niezwróconą dotąd ziemię w formie działki leśnej o tej samej wartości do 31 grudnia 2023 roku.

Kompensowanie lasem w rejonach Litwy za ziemię w Wilnie będzie najprędzej przedłużone do końca 2023 roku, przez to zyskuje się czas na maksymalny zwrot ziemi w Wilnie w naturze. Szczególnie w byłych wsiach sznurowych stolicy, a one stanowią większość powierzchni klasyfikowanej do zwrotu. Tak więc, byli właściciele ziem wsi sznurowych powinni domagać się zwrotu większej ilości niezabudowanej ziemi w naturze w granicach ich byłych wsi i na razie nie brać kompensaty lasem.

Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie zaprasza prawowitych właścicieli ziemi na kolejne spotkanie w sprawie zwrotu ojcowizny w Wilnie. Zebranie odbędzie się 13 stycznia (w piątek) br. o godz. 17 w sali 005 Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Strona 1 z 5

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Poniedziałek, 22 kwietnia 2024 

    J 10, 1-10

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Jezus powiedział do faryzeuszów: „Uroczyście zapewniam was: Kto nie wchodzi do zagrody owiec przez bramę, lecz innym sposobem, jest złodziejem i przestępcą. Ten natomiast, kto wchodzi do niej przez bramę, jest pasterzem owiec. Jemu też otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Te, które należą do niego, woła po imieniu i wyprowadza. Gdy wyprowadzi wszystkie swoje owce, idzie przed nimi, a one idą za nim, gdyż rozpoznają jego głos. Za kimś obcym nie pójdą wcale, lecz uciekną od niego, bo nie znają głosu obcych”. Jezus opowiedział im tę przypowieść, lecz oni nie zrozumieli, o czym mówił. Jezus zaczął więc ponownie mówić: „Uroczyście zapewniam was: To Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy Mnie poprzedzili, są złodziejami i przestępcami, a owce nie były im posłuszne. Ja jestem bramą. Jeśli ktoś ją przekroczy, uzyska zbawienie. Będzie wchodził i wychodził i znajdzie pokarm. Złodziej przychodzi tylko po to, aby coś ukraść, zabić lub zniszczyć. Ja natomiast przyszedłem, aby moje owce miały życie i to życie w pełni”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24