Polak z Wileńszczyzny Czesław Tomaszewicz stał się już poniekąd symbolem walki Polaków o zwrot ojcowizny na Litwie.

Mimo że reforma rolna jest na Litwie prowadzona już od prawie ćwierćwiecza, instytucje właściwe do spraw zwrotu ziemi dopiero teraz zintensyfikowały działania w celu zapewnienia przejrzystości zwrotu ojcowizny obywatelom Litwy.

Już niejednokrotnie pisaliśmy o wadliwie prowadzonej i krzywdzącej dla Polaków na Litwie reformie rolnej. Dodatkowo reforma jest, jak wynika z doniesień, świetną przykrywką do nielegalnego wzbogacania się obrotnych.

Właścicielom miejskiej ziemi, którzy jeszcze nie odzyskali praw do gruntów, tylko nieco ponad tydzień został na podjęcie decyzji, czy wnioskować o rekompensatę w postaci lasu. By ułatwić niezdecydowanym wybór, wczoraj w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się spotkanie na temat możliwości zwrotu ziemi.

W środę, 18 lutego, o godz. 16.00 w dużej sali Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) odbędzie się konferencja poświęcona sprawom regulacji rolnych.

Sprawy dotyczące ziemi zawsze były na Litwie tematami, które budziły duże zainteresowanie. Z powodu spraw dotyczących ziemi jeszcze do tej pory nierzadko dochodzi do sporów, konfliktowych sytuacji -zwłaszcza w regionach, gdzie skupia się wiele różnych interesów.

Bezpłatna pomoc prawna w sprawach zwrotu ziemi (w tym porady prawne, przygotowywanie pozwów sądowych, skarg i innych dokumentów procesowych, jak również reprezentowanie interesantów w archiwach i sądach) udzielana jest przez Związek Prawników Polaków na Litwie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Naugarduko 76. Pokój nr 211.

W tym tygodniu pracę na stanowisku kierownika litewskiej Narodowej Służby Rolnej rozpocznie Daiva Gineikaitė.

Litewski Sejm przyjął poprawki, które zakładają, że właściciele miejskiej ziemi, którzy jeszcze nie odzyskali praw do gruntów kiedyś posiadanych, będą mogli wnioskować o przyznanie praw do równowartościowej działki zalesionej.

Ministerstwo Rolnictwa Litwy w poniedziałek ogłosiło konkurs na objęcie stanowisko dyrektora Narodowej Służby Rolnej.

Strona 5 z 5

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Wtorek, 21 maja 2024 

  Świętych męczenników Krzysztofa Magallanesa, prezbitera, i Towarzyszy, wspomnienie

  Mk 9, 30-37

  Ewangelii według świętego Marka

  Jezus i Jego uczniowie przechodzili przez Galileę, lecz On nie chciał, aby ktokolwiek o tym wiedział. Uczył bowiem swoich uczniów i mówił im, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach powstanie z martwych. Uczniowie jednak nie rozumieli tych słów, lecz bali się Go pytać. Potem przyszli do Kafarnaum. W domu zapytał ich: „O czym to rozprawialiście po drodze?”. Lecz oni milczeli, bo w czasie drogi sprzeczali się ze sobą o to, kto z nich jest największy. Jezus usiadł, przywołał Dwunastu i powiedział im: „Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ostatni ze wszystkich i sługą wszystkich!”. Następnie wziął dziecko, postawił je między nimi, przytulił do siebie i powiedział im: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w moje imię, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24