Trwający trzy dziesięciolecia proces, który nie pozwalał prawowitym właścicielom na dysponowanie utraconym w okresie sowieckim mieniem, a dla stolicy był niczym ciężka kotwica przy planowaniu rozwoju miasta, wreszcie się zakończy – samorząd m. Wilna ogłosił, że wybrał i wkrótce przekaże do Narodowej Służby Ziemi ponad 2,5 tys. działek w mieście o ogólnej powierzchni 442 ha.

Dzisiaj przy samorządzie miasta Wilna odbył się wiec w sprawie zwrotu ziemi na Litwie. Pikietujący protestowali przeciwko zwłoce ze zwrotem ziemi jej prawowitym właścicielom.

Reforma rolna, rozpoczęta po odzyskaniu przez Litwę niepodległości i do tej pory niezakończona, nie sprostała oczekiwaniom większości byłych właścicieli ziemi i ich spadkobierców w przywróceniu historycznej sprawiedliwości.

Bezpłatna pomoc prawna w sprawach zwrotu ziemi (w tym porady prawne, przygotowanie pozwów sądowych, skarg i innych dokumentów procesowych, jak również reprezentowanie interesantów w archiwach i sądach) udzielana jest przez Związek Prawników Polaków na Litwie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Nowogródzkiej (Naugarduko) 76. Pokój nr 211.

Europejski Trybunał Praw Człowieka przyznał odszkodowanie dwóm obywatelkom Litwy starającym się o zwrot ziemi na Wileńszczyźnie.

W czwartek litewski Sejm zaaprobował w pierwszym czytaniu przedstawiony przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin projekt poprawki do ustawy, który przewiduje przyśpieszenie procesu zwrotu ziemi, wywiązanie się z zobowiązań wobec obywateli w sprawie zwrotu własności oraz poszerzenie sposobów rekompensaty za wykupowaną przez państwo ziemię w miastach, zapewniając obywatelom prawo do odzyskania własności. Projekt przygotowała starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR Rita Tamašunienė i jej zastępca Wanda Krawczonok.

W Narodowej Służbie Rolnej na Litwie zajdą zmiany. W centrali mają być zlikwidowane dwa departamenty, o 30% ma być zmniejszona liczba kierowników, mają być doprecyzowane funkcje i obowiązki dyrektorów i zastępców, zlikwidowane dublujące się funkcje, zaostrzona kontrola pracy centrali – to wszystko ma zmniejszyć prawdopodobieństwo występowania korupcji w urzędzie.

Gościem kolejnej audycji Ojcowizna w Radiu Wilno jest adwokat, prezes Związku Polaków Prawników na Litwie Grzegorz Sakson – osoba od wielu lat pomagająca i konsultująca Polaków upominających się o zwrot prawowitej ziemi ojców.

Kompetencje w sprawie zwrotu ziemi zabrane samorządom w połowie lat 90. po ponad 20 latach mają być zwrócone. Władza centralna decyduje się na taki krok w sytuacji, gdy w najbardziej zapalnych miejscach reformy (Wilno i okolice) od dawna nie ma już czego zwracać.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zasądził na rzecz wilnianina ponad 50 000 euro jako rekompensatę za niewłaściwe decyzje urzędów państwowych podczas jego zabiegów o odzyskanie ziemi w Wilnie znacjonalizowanej w okresie radzieckim.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Wtorek, 21 maja 2024 

  Świętych męczenników Krzysztofa Magallanesa, prezbitera, i Towarzyszy, wspomnienie

  Mk 9, 30-37

  Ewangelii według świętego Marka

  Jezus i Jego uczniowie przechodzili przez Galileę, lecz On nie chciał, aby ktokolwiek o tym wiedział. Uczył bowiem swoich uczniów i mówił im, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach powstanie z martwych. Uczniowie jednak nie rozumieli tych słów, lecz bali się Go pytać. Potem przyszli do Kafarnaum. W domu zapytał ich: „O czym to rozprawialiście po drodze?”. Lecz oni milczeli, bo w czasie drogi sprzeczali się ze sobą o to, kto z nich jest największy. Jezus usiadł, przywołał Dwunastu i powiedział im: „Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ostatni ze wszystkich i sługą wszystkich!”. Następnie wziął dziecko, postawił je między nimi, przytulił do siebie i powiedział im: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w moje imię, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24