Vilniaus kraštas atsisveikino su kunigu J.Obrembskiu

2011-06-11, 13:42
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Š.m. birželio 7 d. mirė visų gerbiamas, seniausias Lietuvos kunigas, 105 m. sulaukęs, Vilniaus krašto patriarchas, Vilniaus rajono garbės pilietis – Juzef Obrembski. Sužinoję apie kunigo J. Obremskio mirtį, kaip ir dauguma kitų, nuvykome į Maišiagalos bažnyčią atsisveikinti su gerbiamu Vilniaus krašto gyventoju.

Pogrzeb2Vilniaus krašte kunigą pralatą Juzefą Obremskį vadina Vilnijos patriarchu. Iki pat mirties - 2011 m. birželio 7 d. kunigas Juzefas Obremskis buvo Maišiagalos parapijos Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios kunigas emeritas. Šį sekmadienį, (2011 m. Birželio 12 d..), kunigas Pralatas Juzefas Obremskis turėjo švęsti kunigiško šventinimo 79 metines.

Pogrzeb5Juzefas Obremkis yra kilęs iš Lomžos žemės (Lenkija). 1926 m. pradėjo mokslus Vilniaus seminarijoje, Stepono Batoro universiteto Teologijos skyriuje. 1932 m. birželio 12 d. Juzefas Obremskis buvo pašventintas į kunigus. Po mokslų baigimo tuometinis viskupas, Romualdas Jałbrzykowskis paskirė jį vikaru Turgeliuose. Skirdamas kunigą Obremskį į Turgelius Viskupas pasakė: „Atsimink brolau, kad privalai tarnauti žinodamas tai, jog visą gyvenimą tarnausi Turgeliuose, tačiau atsimink, kad bet kurią akimirka galiu tave atšaukti iš ten“. Tarnaudamas Turgeliuose Kunigas Obremskis iš tikrųjų nenuvilė viskupo nei parafijiečių.

Pogrzeb8Vokiečių okupacijos metu J. Obremskis išgelbėjo keletą kaimų nuo visiško sunaikinimo, aprūpindavo belaisvius maistu. Gestapas ilgą laiką rinko informaciją apie kunigą Juzefą Obrembskį įtardamas, kad jis bendradarbiauja su Armija Krajova, bei vykdo kitą antifašistinę veiklą. Kai tik vokiečiai atvykdavo išvežti kunigą į Panerius, visi Turgelių parapijos žmonės puolė jo ginti: krisdavo vokiečiams po kojomis, maldaudami, kad paleistų kunigą.

Pogrzeb10Nors ir Armijos Krajovos vyrai, jeigu prireiktu, buvo pasiruošę jėga išlaisvinti Juzefą Obrembskį, bet jis prašė to nedaryti nes bijojo, kad tragiškas Pirčiupių likimas neištiktų ir Turgelių. Du kartus gestapininkai buvo atvykę norėdami išvežti į Panerius ir nužudyti kunigą ir vieną kartą, nepaisant visko vokėčiai išvežė kunigą. Parapijiečiams nieko nebeliko kaip tik tai melstis. Ir atsitiko stėbulas! Kunigą paleido nenuvežus iki Vilniaus. Abu kartus jį išgelbėjo vokiečių karininkas Eibergas. Eibergas rizikuodamas gyvybe, įtikindavo vokiečių karininkus paleisti kunigą, laiduodamas už jį.

Pogrzeb3Pokario metais J. Obrembskis rūpinosi iš Sibiro sugrįžusiais kunigais. Daug parapijiečių išgelbėjo nuo tremties. Turgeliuose tarnavo kunigu iki 1950 m.

Pogrzeb1Antrą ir paskutinį kartą gyvenyme, 1950 m. jis buvo perkeltas į Maišiagalą kunigo pareigoms. Nepaisydamas draudimų ir pavojaus Juzefas Obremskis toliau vykdė sielovadinę veiklą: mokė vaikus, slapta sutuokdavo jaunavedžius, suteikdavo šventą sakramentą, kalėdojo, lankė sergančius. Mokslininkai, kurie tyrinėjo Bažnyčios persiekiojimą Sovetiniais laikais, teigė, kad KGB intensyviai rinko informaciją apie kunigą Juzefą Obremskį. Nepaisant to kunigas Juzefas Obremskis pragyveno visus režimus ir sulaukė garbaus amžiaus.

Pogrzeb6
Už nuopelnus skleidžiant tikėjimą kunigas Obrembski buvo pagerbtas „Auksiniu ženklu už nuopelnus Lenkijos Respublikai“, medaliu „Nusipelnęs Lenkijos kultūrai“, Lenkijos atgimimo ordino Komandoro kryžiumi, kurį 1994 m. jam įteikė Lenkijos Respublikos prezidentas Lech Valensa. Š.m. vasario mėn. Lenkijos prezidento vizito metu lenkijos vadovas Bronislav Komorovski asmeniškai pagerbė dvasininką įteikdamas Lenkijos Respublikos nuopelnų ordino Didįjį kryžių.

Pogrzeb12

2001 m.grudžio 19 d. už nuopelnus Lietuvai ir Vilniaus rajonui, Vilniaus rajono savivaldybės taryba suteikė kunigui prelatui Vilniaus rajono garbės piliečio vardą.
2007 m. Juzefo Obrembskio vardu pavadinta Maišiagalos (Vilniaus r.) lenkų vidurinė mokykla.
Netgi turėdamas daugiau nei šimtą metų negalėdamas vaikščioti, per mikrofoną iš savo namų kunigas Obremskis skaitė maldas parapijiečiams susirinkusiems bažnyčioje.

Pogrzeb11

Apie tai, kad kunigas Juzefas Obremskis turėjo didelį autoritetą ir buvo gerbiamas įvairiuose socialiniuose sluosksniuose byloja faktas, kad kunigą Juzefą Obremskį lankydavo Prezidentai Lietuvos ir Lenkijos prezidentai Valdas Adamkus ir Lechas Kačinskis, prezidentas Bronislav Komarovski, ministrai, seimo nariai, ambasadoriai, viskupai bei kunigai iš užsienio, įvairios oficialios deligacijos, Vilniaus rajono merai bei svečiai ir turistai iš užsienio.

PogrzebĮ kunigo laidotuves atvyko daug viskupų bei kunigų iš Lietuvos bei užsienio, kalbėjo kardinolas Audrys Juozas Bačkys. Taip pat laiduotuvėse dalyvavo Seimo nariai, užsienio svečiai.

Lietuvosvalstybe.com

Redakcija turiu daugiau kunigo Obrembskio laidotuvių nuotraukų. Norintiems gauti nuotraukas, maloniai prašome rašyti mums į e-paštą, nurodytą rubrikoje „Kontaktai“.

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24