Kovo 19 d. jau daugelį metų visi keliai veda į Maišiagalą. Kiekvienais metais, minint Juozapines, pagerbiamas a. a. Vilniaus krašto patriarchas, šviesaus atminimo kunigas prelatas Juzef Obrembski.

Birželio 4-5 dienomis vyko jau 10-asis Vilniaus rajono savivaldybės inicijuotas piligriminis žygis a. a. kunigo Prelato Juzefo Obrembskio pėdsakais iš Turgelių į Maišiagalą.

Šiandien, birželio 4 d., puikiai nusiteikę piligrimai pradėjo tradicinę ir šiemet jau 10-ąjį kartą organizuojamą Vilniaus rajono piligriminį žygį kunigo Prelato Juzefo Obrembskio pėdsakais iš Turgelių į Maišiagalą. Dviejų dienų kelionėje piligrimus lydės šūkis „Ganytojas pagal Dievo širdį“.

Birželio 4-5 d. startuos jau 10-ą kartą Vilniaus rajono savivaldybės inicijuotas piligriminis žygis a. a. kunigo prelato Juzefo Obrembskio pėdsakais iš Turgelių į Maišiagalą. Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst kviečia visus dalyvauti ir tęsiant vertybių kupiną tradiciją, visiems kartu pagerbti šviesaus atminimo dvasininką, Kunigą Prelatą Juzefą Obrembskį.

Kovo 19 d. minint a. a. Vilniaus krašto patriarcho Juzefo Obrembskio 116 gimimo metines ir vardadienį, Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje vyko šv. Mišios. Gausiai susirinkę tikintieji meldėsi už Vilniaus krašto patriarchą bei už tai, kad kuo greičiau prasidėtų beatifikacijos procesas.

Kovo 19 d. a. a. Vilniaus krašto patriarchui Juzefui Obrembskiui būtų sukakę 116 metų. Kovo 19-ąją minima ne tik kunigo prelato gimimo diena, bet ir Juozapo vardo diena. Visų mylimas ir gerbiamas kunigas prelatas Juzef Obrembski mirė 2011 m. birželio 7 d. Maišiagaloje, eidamas 105 metus. Palaidotas Maišiagalos bažnyčios šventoriuje.

Kovo 19 d. minint Juozapo vardo dieną, Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejaus darbuotojai maloniai kviečia dalyvauti šv. Mišiose ir malda pagerbti anapilin išėjusį Vilniaus krašto patriarchą Juzefą Obrembskį. Mišios vyks kovo 19 d., 10.00 val. Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, kurioje kunigavo šviesaus atminimo dvasininkas.

„Reikia tą Dievo malonės kibirkštį žiebti. Reikia skleisti po pasaulį gailestingumo ugnį. Per Dievo gailestingumą pasaulis atras taiką, o žmogus – laimę!“ – šie Dievo gailestingumo apaštalo, šv. Jono Pauliaus II žodžiai tapo ilgamečio Maišiagalos parapijos klebono kun. prelato Juzefo Obrembskio 10-ųjų mirties metinių proga surengtos mokslinės konferencijos šūkiu.

Birželio 5 d. iš Turgelių pėsčiomis piligriminę kelionę a. a. kunigui prelatui Juzefui Obrembskiui atminti pradėję dalyviai, sekmadienį, birželio 6 d., pasiekė Maišiagalą.

„Nėra geresnio už Joną Paulių II“ (lenk. Nie ma lepszego od Jana Pawła II) - skandavo piligrimai, pasiekę dviračiais Maišiagalą - savo kelionės tikslą. Daugiau nei 50 žmonių įveikė dviračiais 100 kilometrų, paminėdami tokiu būdu šv. Jono Pauliaus II 100-ąsias gimimo metines.

Puslapis 1 iš 3
 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24