Istorija

Istorija

Liepos 25-ąją vilniečiai mini Vilniaus globėjo Šv. Kristoforo dieną!

To­kios kny­gos at­si­ran­da iš po­rei­kio iš­sau­go­ti pro­tė­vių pa­li­ki­mą. Tai - bal­sas kar­tų, ku­rios kū­rė is­to­ri­ją ir yra ne­at­sie­ja­ma jos da­lis. Kad lai­kas ne­iš­trin­tų pėd­sa­kų, rei­kia įam­žin­ti žo­džius, vei­dus ir li­ki­mus ki­tiems, ku­rie at­eis po mū­sų…

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24