Švietimas

Švietimas

Vadovaudamasis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, Kalbų įskaitų nuostatų, Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo nuostatų ir Mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitos nuostatų patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamentas paskyrė Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje šias bazines mokyklas – Vilniaus Jono Pauliaus II gimnaziją, Vilniaus „Santaros“ vidurinę mokyklą ir Vilniaus karaliaus Mindaugo vidurinę mokyklą, kuriose bus laikomi brandos egzaminai.

Lietuvos Respublikos Seimo Socialdemokratų partijos frakcija prašo Lietuvos Respublikos Prezidentės nepasirašyti Seimo priimto Mokslo ir studijų įstatymo 7, 11, 21, 22, 69, 70 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo ir grąžinti jį Seimui svarstyti iš naujo.

Surinkę daugiau kaip 10 tūkstančių parašų mokytojai ketina streikuoti dvi valandas nevesdami pamokų.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad sustabdyta neformalaus ugdymo asociacijos „Abadėlė“ vaikų lopšelio-darželio, dirbusio be atsakingų institucijų išduotų leidimų, veikla.

Panevėžio visuomenės sveikatos centras, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  2011 metais patikrino 57 Panevėžio apskrities bendrojo ugdymo mokyklų higieninę būklę.

Teisininkai Seimo nariams, apskundusiams KT teisėjus Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, siūlo perskaityti Konstituciją.

Švietimo ir mokslo ministerija informuoja, kad 2012 m. priėmimo į aukštąsias mokyklas principai išlieka panašūs kaip ir pernai. Patvirtinti minimalūs reikalavimai pretenduojantiems į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas bei eilės studijų krepšeliui gauti tvarka.

Vilniaus savivaldybės planuose – iki rugsėjo įsteigti 15 naujų ikimokyklinio ugdymo grupių, kad sostinės darželiai galėtų priimti 300 daugiau vaikų. Naujos grupės bus įsteigtos Lazdynuose, Justiniškėse, Antakalnyje ir Žvėryne.

Per naktį veikiančios bibliotekos kol kas prieinamos ne visiems aukštųjų mokyklų studentams. Viena nedaugelių – Mykolo Romerio universiteto (MRU) biblioteka – durų nerakina iki paryčių.

Norint išauginti brandžią asmenybę, nuo pat mažų dienų reikia lavinti vaiko gebėjimus. Pirmieji žingsniai – muzika, teigia netradicinio ugdymo specialistė Giedrė Laucytė.

„Muzika skatina socialinių vaidmenų įsisavinimą, ugdo intelektą, padeda tinkamai vystytis“,- sako G. Laucytė

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24