Lietuva patikėta Marijos globai. Ypatingos istorinės pamaldos Trakuose

2018-02-15, 16:16
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)
Lietuva patikėta Marijos globai. Ypatingos istorinės pamaldos Trakuose © Teresa Vorobej

Vasario 11 d. Trakų bazilikoje paaukojo mūsų šalį Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. Šis valstybės atkūrimo 100-mečio išvakarėse įvykęs istorinis aktas yra tikėjimo ženklas ir liudija, kad visus mūsų gyvenimo įvykius - mažesnius ir didesnius - globoja Dievo Apvaizda.

Sekmadienio vidurdienį Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika buvo netilptinai pilna iš įvairių šalies kampelių atvykusių tikinčiųjų. Iškilmingas šv. Mišias aukojo kunigai ir vyskupai iš visos Lietuvos, o vadovavo joms Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, apaštalinis nuncijus arkivyskupas   Pedro López Quintana ir kardinolas Audrys Juozas Bačkis. „Artėjant Vasario 16-ajai Marijos globai patikime Lietuvos dabartį ir ateitį, su dėkingumu atmindami visus, kurių dėka ją turime“, - parašė Lietuvos vyskupai kreipimesi kviesdami tikinčiuosius dalyvauti iškilmėse ir patikėti savo kasdienybę Dievo Gimdytojai.

Šiemet minėsime dvi gražias sukaktis: Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejų ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį. Katalikų Bažnyčios Lietuvoje vadovai nutarė paminėti šiuos du jubiliejus, paaukodami visą šalį, kuri nuo amžių vadinama Marijos žeme, Dievo Motinai. Praktika aukoti tėvynę, įvairias bendruomenes, atskiras šeimas yra plačiai paplitusi Bažnyčioje. Juk Marija visada buvo įsitraukusį į savo Sūnaus darbą. Ji buvo prie Jo prie kryžiaus, kur tapo ir visų tikinčiųjų Motina.

Per pamokslą arkivyskupas G. Grušas paminėjo vasario 11 dieną minimą Pasaulinę ligonių dieną ir raupsuotajį iš Evangelijos, kurį Jėzus išgydė.

„Jėzaus atsakymas „Noriu. Būk švarus“ galutinai išsipildo ant Kryžiaus, kai Jėzus sako „Trokštu“ ir tuo pačiu atveria mums duris į amžinąjį gyvenimą. O kas stovi prie šių durų? - Marija. Tai Ji drąsina kiekvieną iš mūsų atsižadėti nuodėmės, neprarasti vilties ir įžengti į amžinąjį gyvenimą“, - kalbėjo Vilniaus metropolitas pabrėždamas, kad Marija yra su mumis ir tamsiausiomis mūsų gyvenimo valandomis.

Arkivyskupas atkreipė dėmesį, kad Marijai, kuri yra Dangaus ir Žemės Karalienė, ir taip viskas priklauso. Tačiau ji neperžengs mūsų namų durų, jei nebus pakviesta. Metropolitas pateikė ir Lietuvos šventųjų pavyzdžius, jų pamaldumą Marijai: šv. Kazimierą, pal. Jurgį Matulaitį, pal. Teofilių Matulionį.

„Tikiu, kad šiandien esame užtariami visų mūsų tautos šventųjų ir ypatingu būdu laiminami šventojo Jono Pauliaus II, didžio lenkų tautos sūnaus, kuris prieš dvidešimt penkerius metus lankėsi Lietuvoje ir tada pavedė mūsų šalies ateitį į Marijos rankas“, - sakė arkivyskupas G. Grušas pabrėždamas, kad šį įvykį palaimino ir popiežius Pranciškus.

Iškilmingas Lietuvos paaukojimas Nekaltajai Marijos Širdžiai įvyko dalyvaujantiems vyskupams, kunigams ir visiems Trakų bazilikoje susirinkusiems iškilmių dalyviams sukalbėjus paaukojimo maldą. Iškilmėse dalyvavo LR Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, parlamentarai Jaroslav Narkevič, Jonas Liesys, Rimantas Dagys, Trakų rajono merė Edita Rudelienė, Trakų rajono vicemerė Marija Puč.

„Perskaičius aktą pajutau didelę ramybę, džiaugsmą ir pasitikėjimą Dievu. Taip. Lyg Dievo Motina būtų nužengusi nuo paveikslo ir priglaudusi prie savo širdies. Per šv. Mišias jaučiausi lyg ant sparnų, atslūgo fiziniai negalavimai“, - su „Vilniaus krašto savaitraščiu“ savo pastebėjimais dalijosi iš Vilniaus atvykusi Anna. Savo ruožtu net iš Kauno rajono atvykusi ponia Magdalena pabrėžė, kad pasiėmė į Trakus visą šeimą - dukteris ir anūkus. „Pirmą kartą aplankiau Trakus. Esu sujaudinta pamaldų ir džiaugiuosi, kad galėjau dalyvauti tokiame istoriniame įvykyje, kad su manimi buvo man brangiausi žmonės: vaikai ir anūkai“, - sakė ponia Magdalena.

 Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai malda buvo perskaityta visose Lietuvos parapijose per sekmadienį vykusias šv. Mišias. Kunigai ir vyskupai ragina tikinčiuosius, kad jos turinys taptų kasdiene, o ne vienkartine malda.

Teresa Vorobej
Vilniaus krašto savaitraštis

 

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24