Įvairenybės

Įvairenybės

Informacinės visuomenės plėtros komitete prie Susisiekimo ministerijos vyko renginys, skirtas Pasaulio informacinės visuomenės dienai paminėti.

Praėjusį savaitgalį Rotušės aikštę papuošė originali meno instaliacija - dviračių medis. Nenaudojamus dviračius šiam kūriniui padovanojo Kaune gyvenantys dviračių entuziastai.

„Facebook“ tinkle plinta Lietuvos logotipo kvadratukai. “Benvenuti!”, “Литва: See it! Feel it! Love it!”, „Bienvenidos a la nueva página de Lituania!“, „Litauen - Sehen Fühlen Lieben lernen“ – kviečiami socialinio tinklo lankytojai. Nuo šiol žinia apie turizmo galimybes bei naujoves Lietuvoje skleidžiama anglų, rusų, italų, ispanų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Tuo užsiima nuo š.m. vasario mėnesio veiklą pradėjusios Lietuvos turizmo atstovybės Jungtinėje Karalystėje, Rusijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje bei Italijoje.

Mo­ki­niai ne­kan­triai lau­kia moks­lo me­tų pa­bai­gos, o tė­vai gal­vo­ja, kuo už­im­ti sa­vo at­ža­las va­sa­rą, kad ne­nu­obo­džiau­tų prie kom­piu­te­rio. Po­il­sio pa­siū­ly­mų vai­kams - tiek Lie­tu­vo­je, tiek už­sie­ny­je -skai­čius yra di­džiu­lis. Pa­si­rin­ki­mas pri­klau­so tik nuo pi­ni­gi­nės sto­rio.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tu­riz­mo sky­rius nuo ge­gu­žės 1 iki rug­sė­jo 30 d. or­ga­ni­zuo­ja kon­kur­są „Vil­niaus sve­tin­gu­mas 2013“.

Jaunimo organizacijos pastaruoju metu visuomenę stebina įvairaus pobūdžio projektais - nuo edukacinių iki kelionių. Aktyvų jaunimą vienijanti ir kūrybinius projektus įgyvendinanti viešoji įstaiga „Jaunimo gidas" pristato rinkai dar vieną naują veiklą - kelionių planavimą.

Kauno rajono savivaldybė gaivina pramogines keliones upėmis. 

Dažnai sendaikčių ir antikvarinių daiktų pomėgis yra neatsiejamas nuo pomėgio kolekcionuoti. Didžiausio Baltijos šalyse senturgio „Laiko ratu“ vienas iš organizatorių apžvelgia, ką dažniausiai mėgsta kolekcionuoti lietuviai.

Šiandien ES šalių narių mokslo ministrai susirinko į Dubline vykstančią neformalią Konkurencingumo tarybą. Susitikime aptartas inovacijų vaidmuo sprendžiant šiuo metu Europai aktualiausius klausimus – naujų darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą.

Prieš pora metų į Nemuno saloje esančią didžiausią šalies areną persikėlęs Kauno „Žalgirio" klubas antrus metus iš eilės tapo lankomiausia Eurolygos komanda.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24