2017 m. sausio 13 dieną Vilniaus r. Avižienių gimnazijoje įvyko 50-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados (9–12 (I-IV gimnazijos) klasės) rajoninis etapas.

At­si­žvel­giant į vi­sų Vil­niaus ra­jo­no gy­ven­to­jų in­te­re­sus ir po­rei­kius nuo 2017 m. sau­sio 1 d. at­si­sa­ky­ta cen­tra­li­zuo­to ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo bei cen­tra­li­zuo­to šil­dy­mo sub­si­di­ja­vi­mo, o šiam tiks­lui iki šiol ski­ria­mos lė­šos bus pa­nau­do­tos den­giant da­lį mo­kes­čio už at­lie­kų tvar­ky­mą. 

Ką tik gi­męs Jė­zus ap­do­va­no­jo mus vis­kuo, ko mums rei­kia, kad jau čia, že­mė­je, bū­tu­me lai­min­gi. Įtei­kė mums ke­tu­rias do­va­nas: tai­ką, ti­kė­ji­mą, mei­lę ir vil­tį, ir nuo mū­sų pri­klau­so, ar jo­mis pa­si­nau­do­si­me“, - šiais žo­džiais Ne­men­či­nės ne­įga­lių­jų die­nos už­im­tu­mo cen­tro glo­bo­ti­niai pra­dė­jo ka­lė­di­nį su­si­ti­ki­mą tė­vų ir glo­bė­jų, įstai­gos dar­buo­to­jų ir sa­va­no­rių, bi­čiu­lių ir sve­čių drau­gi­jo­je. 

Kiekvienas žmogus yra kilnus: gali gerinti jį supantį pasaulį, gerbti ir padėti šalia esantiems žmonėms, ypač sergantiems. Nors šiais laikais dažnai populiarios yra tokios vertybės kaip karjera, šlovė, pinigai, amžina jaunystė, tačiau yra žmonių, kurie gali skirti savo širdies dalelę bet kuriam žmogui, dovanoti meilę. Tokie žmonės supranta, kad kuo daugiau aukojama, tuo daugiau gaunama iš Dievo.

Gruodžio 16-17 d. Lenkijos Jakušicų (lenk. Jakuszyce) mieste vyko Lenkijos biatlono taurės varžybos. Varžybos tapo tarptautinėmis, kadangi jose dalyvavo biatlonininkai iš Čekijos, Lietuvos ir Lenkijos. Varžybose taip pat startavo Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos auklėtiniai, kurie užėmė prizines vietas.

Artėjant gražiausioms metų šventėms, Vengoževo miestas (Lenkija) subūrė partnerinių valstybių atstovus gražiam projektui ir tapo įrodymu, kad jokios teritorinės sienos nepajėgios užgožti bendrystės jausmo, bet priešingai – jungia supratimui, bendriems tikslams ir partnerystei.

Penktadienį, gruodžio 16 d., švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė patvirtino gimnazijos statusą Medininkų šv. Kazimiero ir Zujūnų vidurinėms mokykloms lenkų mokomąja kalba bei Valčiūnų vidurinei mokyklai rusų mokomąja kalba.

Šį mėnesį Vilniaus rajono savivaldybė organizuoja daug sportinių renginių. Vienas iš jų – Vilniaus rajono grindų riedulio čempionatas, kurio finalinis varžybų etapas vyko š. m. gruodžio 7-ą dieną.

Vilniaus rajono teritorijoje sėkmingai plėtojama tiek vandens tiekimo, tiek nuotekų tvarkymo infrastruktūra. Visai neseniai Nemėžio seniūnijos Skaidiškių kaime užbaigta nuotekų valymo įrenginių statyba, o šiandien, gruodžio 8 d., įvyko oficialus atidarymas ir darbų rezultatų pristatymas.

Policijos pareigūnai po paieškų rado nužudyto Vilniaus rajono Kalvelių kaimo gyventojo kūną, penktadienį pranešė Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

Puslapis 1 iš 29
 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24