Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, rū­pin­da­ma­si gy­ven­to­jų ge­ro­ve ir svei­ka­ta, ge­ria­mo­jo van­dens ko­ky­be ir pa­ti­ki­mu jo tie­ki­mu, tin­ka­mu bui­ti­nių nuo­te­kų su­rin­ki­mu ir va­ly­mu bei eko­lo­gi­ne ap­lin­kos būk­le, sėk­min­gai įgy­ven­di­na van­dent­var­kos in­fra­struk­tū­ros plėt­ros pro­jek­tus.

Dėl gy­ven­to­jų mir­tin­gu­mo, mig­ra­ci­jos ir pra­ras­to svei­ka­tos drau­di­mo Vil­niaus ra­jo­no cen­tri­nė po­li­kli­ni­ka kas­met ne­ten­ka iki 8 tūkst. pa­cien­tų. Anot Vil­niaus ra­jo­no cen­tri­nės po­li­kli­ni­kos vyr. gy­dy­to­jos, l. e. Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo pa­rei­gas Vi­dos Žvir­blie­nės, Vil­niaus ra­jo­no gy­ven­to­jai ne vi­sa­da su­ge­ba įver­tin­ti nau­dą, ku­rią ga­lė­tų gau­ti tu­rė­da­mi sa­vo gy­ven­vie­tė­je ge­rai ap­rū­pin­tas ir at­nau­jin­tas am­bu­la­to­ri­jas, o rū­pi­ni­mą­si sa­vo svei­ka­ta pa­ti­ki gy­dy­to­jams iš pri­va­čių ka­bi­ne­tų ir sos­ti­nės po­li­kli­ni­kų, va­žiuo­da­mi iki jų ne­ma­žus at­stu­mus. Re­gist­rų cen­tro duo­me­ni­mis, Vil­niaus ra­jo­ne šiuo me­tu gy­ve­na 95 tūkst. 400 gy­ven­to­jų, o re­a­liai – per 100 tūks­tan­čių, ir šis skai­čius nuo­lat au­ga.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija informuoja, kad 2017 m. spalio 9-12 d. Vilniaus rajone vyks Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų ryšių vienetų pratybos.

2017 m. spalio 5 dieną Vaikų dienos centras „Muszelka“ Rukainiuose atšventė savo pirmąjį gimtadienį. Lygiai prieš metus savo veiklą pradėjęs vykdyti centras yra antroji tokio pobūdžio įstaiga Vilniaus rajone, kurioms vadovauja Angelų seserų kongregacija.

Dėl nukritusios lauko oro temperatūros ir prognozuojamų šaltų orų nuo ketvirtadienio (spalio 5 d.) Vilniaus rajone pradedamas šildymo sezonas

Š. m. rugsėjo 29 d. Rudaminoje vyko finalinės U-14 jaunučių berniukų žolės riedulio pirmenybės. Puikiai jose pasirodė trenerio Vytauto Vilipo treniruojami Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos jaunieji riedulininkai.

Šiandien, spalio 3-ią dieną, minint 25-ąsias Lietuvos Respublikos Konstitucijos metines, Vilniaus rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko I Konstitucijos egzamino etapas, kuriame tradiciškai savo žinias pasitikrino Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos ir Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijų moksleiviai.

Paskutinis rugsėjo šeštadienis Vilniaus rajone yra ypatingas. Šią dieną Pikeliškėse į tradicinę Vilniaus rajono Derliaus šventę susirenka Vilniaus krašto gyventojai ir svečiai iš kaimyninių miestų bei valstybių.

2017 m. spalio 2-13 d. Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų štabas, siekdamas treniruoti ir tobulinti Sausumos pajėgų Ryšių ir informacinių sistemų vienetus remti karines operacijas Lietuvos Respublikos teritorijoje organizuoja RIS vienetų pratybas „Karo šauklys 2017“, kurios vyks Vilniaus rajone.

Rugsėjo 27 dieną Maišiagalos seniūnijos gyventojai Bronei Cicėnienei sukako 100 metų. Su šia gražia sukaktimi jubiliatę pasveikinti atvyko Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, Maišiagalos seniūnijos seniūnas Stefan Orševski ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič.

Puslapis 1 iš 36
 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24