Na Litwie strajkują pedagodzy i szkoły. Litewski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty poinformował, że strajk objął około 300 szkół i przedszkoli, Ministerstwo Oświaty i Nauki poinformowało, że w strajku uczestniczą 233 placówki oświatowe.

W poniedziałek związki zawodowe zrzeszające pedagogów ogłosiły nieterminowy strajk.

2016-02-15, 17:27

Pedagodzy strajkują

Na tydzień przed planowanym nieterminowym strajkiem nauczyciele zorganizowali dziś w Wilnie pikietę – chcieli przypomnieć swoje żądania i krytykowali władze, zarzucając im imitowanie rozwiązywania problemów.

We wtorek na Litwie strajkowały tysiące nauczycieli – pedagodzy nie prowadzili pierwszych dwóch lekcji, a wychowawcy w przedszkolach nie zajmowali się przedszkolakami.

10 grudnia w szkołach ogólnokształcących na Litwie, przedszkolach i placówkach kształcenia nieformalnego rozpocznie się strajk ostrzegawczy.

Równe traktowanie pracowników przy przyznawaniu podwyżek, zaprzestanie prywatyzacji publicznych szpitali i jednostek państwowego ratownictwa medycznego oraz odejście od umów śmieciowych – to postulaty pikietujących przed ministerstwem zdrowia.

Wiosną 1901 r. Września – nieduże miasto w województwie wielkopolskim – nieoczekiwanie trafiła na strony gazet całego świata. Mówili o niej politycy z trybun parlamentarnych. Rozbrzmiewała w strofach poetów. Później weszła na karty podręczników...

2 września w szkołach mniejszości narodowych na Litwie odbył się strajk pustych ławek. Do strajku dołączyło około 95% szkół z polskim językiem nauczania na Litwie.

Przy otwartym oknie Kaplicy Ostrobramskiej odprawiona została Msza św. w intencji obrony i rozwoju oświaty polskiej na Wileńszczyźnie. Udział w niej wzięło około 2000 osób.

Rodzice uczniów uczęszczających do szkół mniejszości narodowych oświadczyli, że popierają żądania Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie, wyrazili ponadto zaniepokojenie kontynuowaniem nieprzemyślanych i dyskryminacyjnych posunięć władz w sprawach dotyczących oświaty mniejszości narodowych.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Piątek, 1 marca 2024 

    Mt 21, 33-43. 45-46

    Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

    Jezus powiedział do wyższych kapłanów i faryzeuszów: „Posłuchajcie jeszcze innej przypowieści. Był pewien zamożny człowiek, który zasadził winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię i zbudował wieżę. Następnie wydzierżawił ją i wyjechał. Gdy nadeszła pora winobrania, wysłał do dzierżawców swoich służących, aby odebrali należne mu plony. Ale rolnicy schwytali ich i jednego pobili, drugiego zabili, a jeszcze innego obrzucili kamieniami. Znowu wysłał do nich innych służących, w większej liczbie niż poprzednio, ale zrobili z nimi to samo. Wreszcie posłał do nich swojego syna. Myślał bowiem: «Uszanują mojego syna». Jednak kiedy rolnicy zobaczyli syna, powiedzieli: «To jest dziedzic! Chodźcie, zabijmy go, a jego posiadłość nam się dostanie». Pojmali go więc, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy wróci właściciel winnicy, co zrobi z tymi rolnikami?”. Odpowiedzieli: „Każe zabić tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym rolnikom, którzy w odpowiednim czasie oddadzą mu należne plony”. Wtedy Jezus powiedział: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: «Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest to cudem w naszych oczach». Dlatego zapowiadam wam: Królestwo Boże zostanie wam zabrane i dane narodowi, który wyda jego owoce”. Wyżsi kapłani i faryzeusze wysłuchali tych przypowieści i zrozumieli, że o nich mówi. Dlatego też usiłowali Go pojmać, bali się jednak tłumów, gdyż miały Go za proroka.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24