W ubiegłym roku 4761 chrześcijan zginęło za wiarę. Wzrosły w skali całego świata ograniczenia wolności religijnej. Ogółem ponad 340 mln wyznawców Chrystusa, czyli około jeden na ośmiu, spotkało się z poważnymi przejawami prześladowań i dyskryminacji, z tego 309 milionów wiernych dotyczy 50 krajów świata.

Obostrzenia w kontaktach między mieszkańcami i dotyczące edukacji mogą mieć długoterminowe negatywne konsekwencje.

„W tym trudnym czasie, zamiast narzekać na to, co uniemożliwia dokonywać nam pandemia, uczyńmy coś dla tych, którzy mają mniej” – powiedział Papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek wezwał, dając przykład maryjnego „fiat”, aby nie odkładać czynienia dobra na później, ale aby powiedzieć Bogu „tak” już dzisiaj.

Tegoroczne spotkania rodzinne nie będą takie jak dawniej. Czasem jednak spotkamy się z kimś znajomym, bliskim, jak bez uścisków przekazać sobie życzenia? Jakie rady przygotowali specjaliści od bon tonu dotyczące powitań?

Magazyn Time opublikował w sobotę okładkę regularnego numeru, nazywając rok 2020 najgorszym w historii.

Europę, która po raz kolejny stała się epicentrum pandemii koronawirusa, czeka trudne półrocze, ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Wprowadzony stan wyjątkowy i kwarantanna, nowe akty prawne i zalecenia – nowości wprowadzane na początku pandemii kardynalnie zmieniły życie codzienne mieszkańców Litwy. Tym niemniej, gdyby nie szybka reakcja rządu, urzędów państwowych i samorządów, a także operatywne podejmowanie decyzji, Litwa, co jest bardzo prawdopodobne, nie trafiłaby do dziesiątki państw z najmniejszą liczbą chorych na koronawirusa i liczbą zgonów.

W okresie kwarantanny na Litwie wprowadzono szereg zasad nad utrzymaniem porządku publicznego. Początkowo nie wszyscy chcieli się do nich zastosować. Po zakończeniu kwarantanny zakaz gromadzenia się, wychodzenia bez maseczek czy nawet udania się do innego miasta ustąpił miejsca bardziej łagodnym wymaganiom, aczkolwiek rozluźnienie się społeczeństwa spowodowało, że przed urzędami zapewniającymi porządek publiczny stanęły nowe wyzwania.

Wraz z szerzeniem się pandemii, w Internecie rozprzestrzeniają się nieprawdziwe informacje dotyczące koronawirusa, powstają teorie spiskowe. Powszechna dezinformacja wprowadza ludzi w błąd – niejasne jest, które informacje są wiarygodne, a które nie. Specjaliści doradzają jak odróżnić prawdę od fałszu, gdzie szukać rzetelnych informacji i jak je krytycznie ocenić.

Pandemia zmieniła pracę nie tylko lekarzy czy policjantów, ale także codzienne życie instytucji samorządowych czy instytucji życia publicznego. Aby się wzajemnie chronić, zabiegano, by przenieść jak najwięcej pracy do przestrzeni wirtualnej. Mimo tego, podczas gdy niektórzy mieszkańcy z łatwością dostosowywali się do zmieniającego się porządku, inni byli oburzeni brakiem dostępu do usług w tradycyjny sposób.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • 14 kwietnia 2024

  3 Niedziela Wielkanocy

  Łk 24, 35-48

  Ewangelii według świętego Łukasza

  Uczniowie opowiadali o tym, co im się przydarzyło w drodze i jak Jezus dał się im poznać przy łamaniu chleba. Gdy o tym rozmawiali, On sam stanął pośród nich i powiedział: „Pokój wam!”. Zatrwożeni i przestraszeni sądzili, że widzą ducha. Lecz On im powiedział: „Czemu jesteście zmieszani i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na moje ręce i nogi! To Ja jestem! Dotknijcie Mnie i przekonajcie się. Duch bowiem nie ma ciała ani kości, a widzicie, że Ja mam”. Gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i byli pełni zdumienia, zapytał ich: „Macie tu coś do jedzenia?”. Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. A On wziął i przy nich zjadł. Potem rzekł: „Oto moje słowa, które powiedziałem do was, gdy byłem jeszcze z wami: «Musi wypełnić się wszystko, co jest napisane o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach»”. Wtedy rozjaśnił im umysł, aby rozumieli Pisma. I powiedział: „Tak jest napisane: Chrystus będzie cierpiał, a trzeciego dnia zmartwychwstanie i w Jego imię zostanie ogłoszone nawrócenie na odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, rozpoczynając od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tych rzeczy”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24