Švietimas

Švietimas

Anykščiuose vyko lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiada, kurioje dalyvavo ne tik Lietuvos, bet ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniai.

Dau­giau  nei 7 tūks­tan­čiai žmo­nių -  len­kų, lie­tu­vių, ru­sų, bal­ta­ru­sių ir ki­tų tau­ty­bių at­sto­vų  - šeš­ta­die­nio, ko­vo 17-osios, po­pie­tę tai­kio­se ei­ty­nė­se nu­žy­gia­vo nuo LR Sei­mo rū­mų iki Vyriausybės rūmų prie Vin­co Ku­dir­kos aikš­tės pro­tes­tuo­da­mi prieš ly­giai prieš me­tus pri­im­tą dis­kri­mi­na­ci­nį Švie­ti­mo įsta­ty­mą.

Prienų rajone nuo rugsėjo bus reorganizuojamos 4 mokyklos. Kaimo bendruomenės piktinasi, kad savivaldybė nesiteikia diskutuoti dėl mokyklų naikinimo.

Kredito įstaigų atrankos komisija atrinko keturis bankus, kurie teiks valstybės remiamas paskolas studentams 2012 metais: buvo pasirinkti „DNB“, „Swedbank“, Šiaulių bei Ūkio bankai.

Prasidėjo „Savaitė be patyčių“. Psichologai sako, kad Lietuvoje vis dar apie 60 proc. vaikų patiria smurtą ir patyčias.

Todėl tikimasi, kad per šią savaitę ne tik vaikų tėvai ir mokytojai - skirs daugiau dėmesio problemai spręsti, praneša LTV naujienų laida „Šiandien“.

Lietuvoje beliko vos kelios dešimtys poilsio stovyklų, bet ir čia vasaros atostogas praleidžia tik nedidelė dalis vaikų.

Š.m. kovo 17 d. Lietuvos lenkų mokyklų streiko komitetai rengia vietos protesto akciją prieš švietimo sistemą ardančią pseudoreformą bei siekdami apginti tautinių mažumų mokyklas. Tokiu būdu komitetai nori „paminėti“ 2011 m. kovo 17 d. priimto Švietimo įstatymo metines.

Mokytojų profsąjungos bei Švietimo ir mokslo ministerija sėda aiškintis pedagogų reikalavimų, dėl kurių šie grasina surengti neterminuotą streiką.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba patvirtino sutartį dėl darželio sostinės Perkūnkiemio mikrorajone statybų. Šią ikimokyklinio ugdymo įstaigą naujajame miesto mikrorajone ketinta statyti dar 2008 metais. Planuojama, kad daugiau kaip 200 vaikų šį darželį galės lankyti jau šį rudenį.

Valstybinio studijų fondo valdyba paskyrė socialines stipendijas aukštųjų mokyklų studentams.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24