Politika

Politika

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė sausio 22 d. vyks oficialaus vizito į Daniją. Šalies vadovė susitiks su Danijos Parlamento Pirmininku Mogensu Lykketoftu, Ministre Pirmininke Helle Thorning-Schmidt, Karaliene Margrethe II, lankysis Danijos karališkojoje bibliotekoje, taip pat susitiks su Danijoje studijuojančiu Lietuvos jaunimu.

Sausio 17 dieną Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgos Vilniuje prie Lietuvos Respublikos Seimo iškilminga rikiuote paminėjo 22-ąsias įkūrimo metines.

Sausio 16 d. Vilniuje lankysis Vengrijos gynybos ministras dr. Csaba Hende.

Širvintų rajono savivaldybės Tarybos narė, Širvintų rajono Darbo partijos skyriaus pirmininkė Živilė Pinskuvienė pateikė prašymą sustabdyti narystę Darbo partijoje. Tai patvirtino Darbo partijos informacijos atstovas. Prašyme motyvo nėra.

Sausio 8 d. Logistikos valdyboje Vilniuje vyks iškilminga devintosios Nacionalinės paramos elemento karių pamainos (NPE-9), išvykstančių į tarptautinę misiją, išlydėtuvių ceremonija. Šio vieneto kariai rūpinsis logistiniu Lietuvos karių, dislokuotų skirtingose vietose Afganistane, aprūpinimu.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Konstitucinio Teismo pateiktais išaiškinimais, Pilietybės įstatymu, atsižvelgusi į Pilietybės reikalų komisijos siūlymą ir įvertinusi visas aplinkybes, Jungtinių Amerikos Valstijų pilietei Isabellai Tobias nesuteikė pilietybės išimties tvarka.

Trakuose sausio 10–11 dienomis šeštą kartą vyks tradicinis neformalus „Sniego susitikimas“ (Snow Meeting), į kurį rinksis tarptautinės saugumo politikos strategai ir ekspertai.

Ko­vo 3 die­ną Uk­mer­gės vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je vyks rin­ki­mai į Sei­mą. Nors vi­si kan­di­da­tai pa­aiš­kės tik va­sa­rį, jau da­bar aiš­ku, kad no­rin­čių­jų pa­tek­ti į par­la­men­tą skai­čius bus re­kor­di­nis.

Rin­ki­mai į Sei­mą Uk­mer­gė­je ren­gia­mi mi­rus čia iš­rink­tam „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ par­ti­jos na­riui Ju­liui Ve­sel­kai.

Sausio 4 d., pirmajame šiais metais  Savivaldybės tarybos posėdyje Varėnos rajono meras Elvinas Jankevičius Tarybos nariams įteikė atsistatydinimo pareiškimą. Atviru balsavimu Tarybos nariai jo prašymą patenkino.  Mero pareigas laikinai, kol vyks nauji mero rinkimai, patikėta eiti vicemerui V. Mikalauskui.

Nuo sausio 3 d. prasideda registracija į Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, skirtus medicinos studentams. Lietuvos aukštųjų mokyklų medicinos ar odontologijos mokslų studentai turės galimybę tapti karo medikais.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24