Politika http://l24.lt Sun, 11 Apr 2021 09:23:32 +0300 Joomla! - Open Source Content Management lt-lt Šalčininkų rajono mero pavaduotoja išrinkta Ana Jesvilienė http://l24.lt/lt/politika/item/357463-salcinink-rajono-mero-pavaduotoja-isrinkta-ana-jesviliene http://l24.lt/lt/politika/item/357463-salcinink-rajono-mero-pavaduotoja-isrinkta-ana-jesviliene Šalčininkų rajono mero pavaduotoja išrinkta Ana Jesvilienė

Ketvirtadienį balsų dauguma Šalčininkų rajono mero pavaduotoja išrinkta Tarybos narė Ana Jesvilienė. Už jos kandidatūrą balsavo 20 Tarybos narių, 2 politikai buvo prieš.

Ana Jesvilienė – patyrusi politikė, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos nare renkama nuo 2011 metų. Ji pakeis anksčiau šias pareigias ėjusią ir į LR Seimą išrinktą Beatą Petkevič.

Ana Jesvilienė, Šalčininkų rajono mero pavaduotoja bus atsakinga už kultūros, švietimo, komunikacijos, socialinės apsaugos sritis.

Prieš tapdama Šalčininkų rajono mero pavaduotoja Ana Jesvilienė vadovavo Eišiškių lenkų namams ir dirbo mokytoja Eišiškių gimnazijoje.

salcininkai.lt

]]>
gintarp1@gmail.com (Gintarė P.) Politika Fri, 09 Apr 2021 10:31:11 +0300
Posėdžiavo Šalčininkų rajono savivaldybės taryba http://l24.lt/lt/politika/item/357425-posedziavo-salcinink-rajono-savivaldybes-taryba http://l24.lt/lt/politika/item/357425-posedziavo-salcinink-rajono-savivaldybes-taryba Posėdžiavo Šalčininkų rajono savivaldybės taryba

Šiandien posėdžiavusi Šalčininkų rajono savivaldybės taryba priėmė 34 sprendimus. Posėdyje dėmesys skirtas socialinės apsaugos, komunalinio ūkio, vandentvarkos, turto valdymo, biudžeto, paramos skyrimo, švietimo klausimams.

Socialinė parama

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Šeimos ir vaiko gerovės centrui perduotas lengvasis automobilis. Transporto priemonė reikalinga sklandaus darbo organizavimui užtikrinant globojamų vaikų pavėžėjimą į mokyklas, būrelius, medikus ir pan.

Patvirtintas Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims organizavimo ir teikimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas. Dokumentas reglamentuoja trumpalaikės specialiosios socialinės paslaugos teikimą vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir (ar) senyvo amžiaus asmenims, kuriuos namuose augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina) kartu gyvenantys šeimos nariai, artimieji, laikinai dėl tam tikrų priežasčių negalintys jais pasirūpinti.

Dar vienas dokumentas - Šalčininkų rajono savivaldybės socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų teikimo, bendro darbo su šeimomis organizavimo ir atvejo vadybos taikymo tvarkos aprašas. Šiuo dokumentu reglamentuojama teikiamų socialinių paslaugų tvarka ir sąlygos, paslaugų sudėtis, paslaugų gavėjai.

Švietimas

Patvirtintas Konsultacijų Šalčininkų rajono savivaldybės mokyklų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansavimo 2021 metais tvarkos aprašas, kurio paskirtis – nustatyti lėšų, skirtų konsultacijoms mokiniams, ugdomiems pagal bendrojo ugdymo programas ir patiriantiems mokymosi sunkumų dėl nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo.

Kitas aktualus klausimas - švietimo įstaigų tinklo pertvarkos programa 2021 – 2025 m. Pokyčiai bus aktualūs Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazijai, kuri nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. bus akredituota ir teiks nuotolinio ugdymo paslaugas.

Atsižvelgiant į mažėjantį mokinių skaičių Čiužiakampio pagrindinė mokykla nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. nebekomplektuos 5 – 8 klasių ir bus pertvarkyta į pradinę mokyklą. Vadovaujantis Tarybos sprendimu, nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Butrimonių lopšelis – darželis ir Jančiūnų universalus daugiafunkcis centras bus sujungti į vieną įstaigą Burtimonių daugiafunkcis centras ir teiks paslaugas Butrimonyse ir Jančiūnuose.

Komunalinis ūkis

Politikai pritarė sprendimo projekto dėl UAB „Vilniaus vandenys“ nuotekų surinkimo tinklo plėtros Šalčininkuose ir Eišiškėse įgyvendinimui. Dokumentu siekiama, kad gyventojai gautų tinkamos kokybės paslaugas.

Posėdžio metu patvirtintas Šalčininkų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2021 metais objektų sąrašas.

Parama religinėms bendruomenėms

Maždaug prieš mėnesį įlūžo Kalesninkų Švenčiausios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios stogas. Atsižvelgiant į gautą klebono prašymą pritarta sprendimui skirti 5 tūkst. eurų finansinę paramą daliniam bažnyčios stogo remonto darbų finansavimui. Gojaus sentikių religinei bendruomenei skirtas 2 tūkst. eurų finansavimas.

Daugiabučių modernizavimas

Patvirtinta Šalčininkų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose 2020 – 2024 metų programa, kurios tikslas - atkurti ir pagerinti Šalčininkų rajone esančių daugiabučių namų technines ir energines normatyvines savybes, siekiant esminių statinio reikalavimų visumos išlaikymo, šiluminės energijos sąnaudų sumažinimo ir racionalaus energinių išteklių naudojimo, gyventojų išlaidų šildymui sumažinimo bei aplinkos ir gyvenimo kokybės pagerinimo.

salcininkai.lt

]]>
gintarp1@gmail.com (Gintarė P.) Politika Thu, 08 Apr 2021 14:00:16 +0300
Vyriausybė sušvelnino dalį karantino reikalavimų http://l24.lt/lt/politika/item/357390-vyriausybe-susvelnino-dali-karantino-reikalavim http://l24.lt/lt/politika/item/357390-vyriausybe-susvelnino-dali-karantino-reikalavim Vyriausybė sušvelnino dalį karantino reikalavimų

Vyriausybė nusprendė laisvinti karantino ribojimus didindama galimą žmonių skaičių teikiant paslaugas atvirose vietose.

Vyriausybė nusprendė padidinti maksimalius asmenų skaičius iki 10, kai yra teikiamos sporto, laisvalaikio ir pramogų paslaugos atvirose erdvėse.

Leidžiama fiziškai aptarnauti lankytojus bibliotekų ir valstybės archyvų skaityklose, esančiose visose savivaldybėse. Kaip nurodoma nutarimo projekte, mokslinių institucijų darbuotojams kyla kliūčių susipažinti su tyrimams ar projektams vykdyti reikalingais dokumentais valstybės archyvų skaityklose, o ypač ši problema aktuali Vilniuje veikiančių valstybės archyvų veiklai.

Siekiant sudaryti sąlygas mokiniams, kurie mokosi pagal tarptautinio bakalaureato diplomo programą (TBD), laikyti baigiamuosius egzaminus kontaktiniu būdu ir baigti TBD programą, kad galėtų studijuoti Lietuvos ir užsienio universitetuose, leidžiama vykdyti egzaminus mokiniams, kurie baigia vidurinio ugdymo programą pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, kai egzamine vienoje patalpoje dalyvauja ne daugiau kaip 5 mokiniai.

Leidžiama neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą atvirose erdvėse vykdyti dalyvaujant iki 10 asmenų, o uždarose erdvėse, esančiose tam tikrose nurodytose savivaldybėse, reikalavimą paslaugos plotui sumažinant iki 20 kv. metrų vienam asmeniui, o negalint tokio ploto užtikrinti, leidžiant dalyvauti ne daugiau kaip vienam asmeniui.

Taip pat nebegalioja rekomendacijos prekybos vietoms nenaudoti trumpalaikių pardavimų skatinimo priemonių, padidinti dirbančių kasų skaičių ir kita.

Nedraudžiama ir sveikatinimo paslaugų centrų, teikiančių poilsio paslaugas, veikla. Kitos paslaugos – kaip laisvalaikio, pramogų, pirčių, baseinų – yra draudžiamos. Sveikatinimo paslaugų centrai, kaip ir kiti ūkio subjektai, galėtų veikti teikdami nutarimu tiesiogiai nedraudžiamas paslaugas.

„Buvo diskusija, kad jei situacija rimtai nepablogės, tai galėtume svarstyti šią savaitę tam tikrus papildomus veiklų atvėrimus. Tačiau yra taip, kad pagal tuos duomenis, kuriuos turime šiandien, turime seniai nematytą atvejų skaičių per praėjusią parą, viršijantį tūkstantį, ir pusė Lietuvos yra eksponentinio augimo fazėje, kita pusė – ne. Išsiskyrimas yra kurį laiką“, – kalbėjo premjerė Ingrida Šimonytė.

Pasak premjerės, Vilniaus apskrityje naujų koronaviruso atvejų yra trigubai daugiau.

„Vilniaus apskrityje turime trigubai daugiau naujų atvejų, ligoninėse yra du kartus daugiau žmonių nei buvo prieš pusantro mėnesio. Pastarąjį savaitgalį buvo gana ryškus užimtų ligoninių lovų didėjimas, bet jau ne tik Vilniuje. Kaune per savaitę ligoninių užimtumas trečdaliu išaugo“, – nurodė I. Šimonytė.

Naujieji nuostatai įsigalios nuo balandžio 12 dienos. 

]]>
gintarp1@gmail.com (Gintarė P.) Politika Wed, 07 Apr 2021 18:28:02 +0300
I. Šimonytė: lieka neaišku, kada bus leista atsidaryti prekybos centrams http://l24.lt/lt/politika/item/357387-i-simonyte-lieka-neaisku-kada-bus-leista-atsidaryti-prekybos-centrams http://l24.lt/lt/politika/item/357387-i-simonyte-lieka-neaisku-kada-bus-leista-atsidaryti-prekybos-centrams I. Šimonytė: lieka neaišku, kada bus leista atsidaryti prekybos centrams

Epidemiologinei situacijai šalyje sparčiai prastėjant, premjerė Ingrida Šimonytė teigia, kad lieka neaišku, kada bus ryžtasi atverti šiuo metu uždarytas prekybos vietas. Ji taip pat priduria, kad ketinama peržiūrėti karantino švelninimo planą.

„(Kada bus atverti prekybos centrai – ELTA) tikrai aišku nėra, bet buvo išreikštas labai teisingas lūkestis. Ir su ministrais esame aptarę, kad galbūt reikia apsvarstyti atnaujintą parametrų rinkinį, kadangi kai Vyriausybė vasario mėnesį sutarė tam tikrą (karantino taikymo – ELTA) kriterijų – atvejų skaičiaus ir teigiamų testų procento logiką, situacija gerėjo ir to gerėjimo buvo tikimasi toliau. Ir galbūt tebuvo ginčas, kada mes pasieksime vieną ar kitą riboženklį“, – spaudos konferencijoje teigė I. Šimonytė.

Premjerė pabrėžė, kad šiuo atveju galėtų būti priimami ir karantino griežtinimo sprendimai, tačiau to bus siekiama išvengti.

„Situacija ir tendencijos dabar yra priešingos, ir laikantis tos pačios logikos, įžengus į „juodąją zoną“, mes turėtume svarstyti priešingus sprendimus, t. y. tas veiklas, kurios dabar veikia, vėl pradėti riboti. Visgi to norėtųsi išvengti“, – sakė ji.

„Kalbant apie tas veiklas, kurios dar neveikia, tikrai sprendimų ir galbūt kitokių prieigų ieškosime ir tarsimės. Galbūt vadinamasis imuniteto pasas galėtų būti daliai veiklų išeitis, tačiau akivaizdu, kad ne visoms ir ne iki galo“, – pridūrė I. Šimonytė.

]]>
gintarp1@gmail.com (Gintarė P.) Politika Wed, 07 Apr 2021 15:34:34 +0300
Vyriausybė priėmė sprendimą nebetęsti judėjimo tarp savivaldybių ribojimo http://l24.lt/lt/politika/item/357317-vyriausybe-prieme-sprendima-nebet-sti-judejimo-tarp-savivaldybi-ribojimo http://l24.lt/lt/politika/item/357317-vyriausybe-prieme-sprendima-nebet-sti-judejimo-tarp-savivaldybi-ribojimo Vyriausybė priėmė sprendimą nebetęsti judėjimo tarp savivaldybių ribojimo

Vyriausybė nusprendė nebetęsti judėjimo tarp savivaldybių ribojimo, antradienį pranešė sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

„Nuo vidurnakčio, (balandžio – ELTA) 7 dienos 00.00 valandos, atveriamas judėjimas tarp visų savivaldybių. Šis ribojimas buvo grąžintas ribotam laikui, per Velykas“, – spaudos konferencijoje sakė A. Dulkys.

„Vyriausybė priėmė sprendimą šio ribojimo nebetęsti ir naudoti priemones, kurios yra susijusios su vakcinavimu, testavimu ir pačios visuomenės palaikymu“, – pridūrė sveikatos apsaugos ministras.

Pasak A. Dulkio, ši priemonė jau yra „išsėmusi savo galimybes.“

„Pagal tai, kaip matome, kad didžioji dalis užsikrėtimų yra arba iš ugdymo srities, arba yra gamybinėse įmonėse ir pagrindinė dalis, žinoma, keliauja iš vieno namų ūkio taisyklės nesilaikymo, asmeninio bendravimo, kaukių nedėvėjimo ir dalijimosi virusu, manome, kad šita priemonė baigė savo darbą“, – sakė A. Dulkys.

„Ribojimo judėjimai nutraukiami apskritai, jau nepaisant, kokia situacija yra atskiroje savivaldybėje“, – nurodė ministras.

Jis nurodė, kad Vyriausybė visas pajėgas skirs testavimui, vakcinavimui ir kvietimui visuomenei laikytis saugumo priemonių.

Praėjusią parą, pirmadienį, Lietuvoje patvirtinti 686 nauji koronaviruso atvejai, mirė 6 žmonės. Naujų atvejų skaičius per 14 dienų, tenkantis 100 tūkst. gyventojų, šiuo metu siekia 382,3 atvejo.

Šiuo metu karantino režimas yra pratęstas iki balandžio 30 dienos imtinai.

]]>
gintarp1@gmail.com (Gintarė P.) Politika Tue, 06 Apr 2021 11:54:32 +0300
Vyriausybės kanclerė: masinė vakcinacija turėtų prasidėti iki birželio http://l24.lt/lt/politika/item/357202-vyriausybes-kanclere-masine-vakcinacija-turet-prasideti-iki-birzelio http://l24.lt/lt/politika/item/357202-vyriausybes-kanclere-masine-vakcinacija-turet-prasideti-iki-birzelio Vyriausybės kanclerė: masinė vakcinacija turėtų prasidėti iki birželio

Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė teigia, kad masinė gyventojų vakcinacija nuo COVID-19 turėtų prasidėti iki birželio 1 dienos.

„Vyriausybė ruošiasi masinei vakcinacijai, kuri, tikėtina, prasidės iki birželio 1 dienos“, – Vyriausybėje surengtoje spaudos konferencijoje teigė G. Balčytytė.

Pasak Vyriausybės kanclerės, teigti, kad masinė vakcinacija prasidės iki birželio pradžios leidžia planuojami vakcinų kiekiai, kuriuos turėtų gauti Lietuva.

Jos teigimu, masinė vakcinacija pareikalaus daug organizacinių, skirtingų funkcijų pasitelkimo, įvairių institucijų įsitraukimo. G. Balčytytė akcentavo, kad būtent šiuos klausimus penktadienį ir aptarė Vyriausybė.

„Masinės vakcinacijos metu reikės susitarti su pusantro milijono gyventojų, tai reiškia, kad turės būti atlikta apie 3 mln. skiepų. Tad procesas tikrai sudėtingas ir didelio masto, žmonės turės žinoti, kada, kokia vakcina bus vakcinuojami, kokiame punkte, ar galės atvykti, ar negalės atvykti“, – sakė Vyriausybės kanclerė.

„Tai šiuo atveju ryšių ir informacinių technologijų panaudojimas šiame procese yra labai svarbus, jų patikimumas, jų gebėjimas sėkmingai dirbti yra kertinis dalykas“, – pridūrė ji.

Vyriausybės kanclerės teigimu, žmonėms, negebantiems naudotis informacinėmis technologijomis, bus sudaryta galimybė skiepui užsiregistruoti kitais būdais.

„Kadangi dalis žmonių neturi galimybių ar gebėjimų naudotis informacinėmis technologijomis, tad turės būti užtikrintas ir kitas būdas jiems registruotis, tad tas klausimas taip pat diskutuojamas ir yra darbotvarkėje“, – atkreipė dėmesį G. Balčytytė.

Ji taip pat teigė kol kas negalinti pasakyti, ar masinė vakcinacija vyks centralizuotai.

„Pageidautina, kad tai būtų nacionalinė sistema, tada tiesiog veiksmas vyksta paprasčiau, tačiau turi būti įvertintos ir techninės visos galimybės“, – sakė ji.

Vyriausybės kanclerės teigimu, gyventojai masinės vakcinacijos metu greičiausiai bus vakcinuojami pagal amžiaus grupes.

„Jau buvo minėta Vyriausybės, kad planuojamas mišrus vakcinacijos metodas, kad pagal amžiaus grupes gyventojai bus vakcinuojami. Na ir galbūt bus kokių nors papildomų detalių“, – sakė ji.

G. Balčytytė taip pat akcentuoja, kad pasiruošimas masinei vakcinacijai vyksta jau ne pirmąjį mėnesį.

„Noriu patikinti, kad tikrai darbai neprasideda dabar, šiandieną ir čia. Darbai pasirengimo masinei vakcinacijai tikrai vyksta jau ne pirmas mėnuo, tačiau normalu, kad šie procesai yra diskutuojami Vyriausybėje. Tai labai svarbus macinės vakcinacijos procesas ir svarbu įsitikinti, kad jis bus organizuojamas kaip galima sėkmingiau“, – patikino ji.

G. Balčytytės teigimu, Vyriausybė sprendimus, susijusius su tolesne masinės vakcinacijos organizavimo tvarka, priims ateinantį trečiadienį.

]]>
gintarp1@gmail.com (Gintarė P.) Politika Sat, 03 Apr 2021 16:30:42 +0300
I. Šimonytė: nuo balandžio 6-osios bus keičiami judėjimo tarp savivaldybių ribojimai http://l24.lt/lt/politika/item/356982-i-simonyte-nuo-balandzio-6-osios-bus-keiciami-judejimo-tarp-savivaldybi-ribojimai http://l24.lt/lt/politika/item/356982-i-simonyte-nuo-balandzio-6-osios-bus-keiciami-judejimo-tarp-savivaldybi-ribojimai I. Šimonytė: nuo balandžio 6-osios bus keičiami judėjimo tarp savivaldybių ribojimai

Premjerė Ingrida Šimonytė teigia, kad po Velykų, nuo balandžio 6-osios, bus keičiama judėjimo ribojimų tvarka. Ministrės pirmininkės teigimu, dabar galiojančios griežtos judėjimo kontrolės tarp visų savivaldybių nuo ateinančio antradienio nebeplanuojama taikyti.

„Balandžio 6 d. baigsis judėjimo ribojimų galiojimas toks, koks yra dabar, nes dabar jis yra visoms savivaldybėms, prieš tai buvo ribojimas daliai savivaldybių. Jau kitos savaitės pradžioje žinosime, kokia yra situacija ir ar reikia daliai savivaldybių tą ribojimą palikti“, – teigė I. Šimonytė

„Galbūt (nuspręsime – ELTA) jį modifikuoti, tarkime, leisti judėti žmonėms, kurie turi vakcinacijos ar neigiamo testo rezultatą, jeigu tai bus įmanoma per tiek laiko techniškai įgyvendinti, kad policija galėtų tai patikrinti. Yra tikrai tų idėjų labai daug ir visas jas bandome tikrinti, kai kurias ir įgyvendinti“, – pridūrė ji.

Vyriausybės vadovė mano, kad judėjimo kontrolės ribojimai tarp visų šalies savivaldybių po Velykų nebebus taikomi.

„Aš manau, kad tikrai jų netaikysime taip ilgai, kaip jų netaikėme ir iki dabar. Iš esmės tas apribojimas yra labiau turbūt orientuotas į šventes ir į tai, kad buvo daug diskusijų, kaip čia tos šventės turėtų atrodyti, tai per šventes prašome visų pabūti dar namuose“, – teigė premjerė.

ELTA primena, kad Vyriausybė penktadienį nusprendė pratęsti karantiną iki balandžio 30 d., taip pat atnaujinti judėjimo ribojimus tarp savivaldybių nuo kovo 27 d. iki balandžio 5 d. imtinai.

Nuspręsta leisti judėjimą tik tarp „žiedinių“ savivaldybių ir esant kitoms svarbioms priežastims.

]]>
gintarp1@gmail.com (Gintarė P.) Politika Tue, 30 Mar 2021 13:06:52 +0300
Aktualijos iš Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio http://l24.lt/lt/politika/item/356843-aktualijos-is-vilniaus-rajono-savivaldybes-tarybos-posedzio http://l24.lt/lt/politika/item/356843-aktualijos-is-vilniaus-rajono-savivaldybes-tarybos-posedzio Aktualijos iš Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio

Kovo 26 d. nuotoliniu būdu vyko Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu patvirtinta metinė Savivaldybės tarybos, mero ir administracijos bei Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklų ataskaitos, pritarta Savivaldybės biudžeto sąmatos pakeitimams, sprendimo projektams švietimo, socialinės rūpybos, vietinio ūkio srityse ir kt. Tarybos nariams bei posėdį nuotoliniu būdu stebėjusiems svečiams pristatytas naujasis Vilniaus rajono savivaldybės logotipas ir vizualinis identitetas. 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veikla

Tarybos posėdžio pradžioje buvo patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veiklos ataskaita.

2020 m. buvo atliktas mokamo maitinimo paslaugų organizavimo Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo švietimo įstaigose auditas, kurio metu vertintas vaikų maitinimo organizavimas, koordinavimas, šios funkcijos vykdymas, apskaita ir atsiskaitymas. Atlikus auditą nustatyta, kad bendrojo ugdymo švietimo įstaigos maisto produktams pirkti atliko mažos vertės viešuosius pirkimus. Buvo nustatyti ir keli neatitikimai – buvo negaliojančių sutarčių ar nebuvo galimybės įvertinti maisto produktų pirkimų bei pirkimo verčių, nes sutartyse nepateikti sąrašai perkamų prekių ir jų kainos, nebuvo tiekėjų pasiūlymų. Rekomenduotina peržiūrėti viešųjų pirkimų sutartis ir esant poreikiui atlikti naujus viešuosius pirkimus teisės aktų nustatyta tvarka.

Nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio kartu su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole atliktas veiklos auditas „Nekilnojamojo turto valdymas“, kurio metu buvo renkama informacija apie Savivaldybės nuosavybės teise valdomus pastatus, žemę po jais, turtą, perduotą patikėjimo teise pagal panaudą, turto nuomą, gyvenamojo fondo nuomą, socialinio būsto plėtros programos vykdymą, netinkamą naudoti ir nereikalingą Savivaldybės turtą ir bešeimininkį turtą. Atlikus auditą nustatyta, kad 96 proc. Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto yra naudojama Savivaldybės funkcijoms vykdyti. Dėl savivaldybės funkcijoms nenaudojamo nekilnojamojo turto yra priimami sprendimai teisės aktų nustatyta tvarka. Taip pat nustatyta, kad dėl 80 proc. visų žemės sklypų, kurie yra reikalingi eksploatuoti nekilnojamąjį turtą, yra sudarytos panaudos sutartys ir apibrėžtos ribos.

2020 m. atliktas Savivaldybės valdomos UAB „Nemenčinės komunalininkas“ auditas, kurio metu vertintas bendrovės veiklos efektyvumas, ekonomiškumas ir rezultatyvumas. Bendrovės veikla audituojamuoju laikotarpiu 2017-2019 m. buvo ir tendencingai išlieka nuostolinga. Audito ataskaitoje nurodyta, kad siekiant pagerinti rodiklius, reikėtų peržiūrėti pardavimo savikainą, sąnaudas ir kainų politiką, optimizuoti sąnaudas pagal bendrovės vykdomas veiklas.

Nemokamas mokinių maitinimas neatsižvelgiant į šeimos gaunamas pajamas – ir antrokams

Nuo ateinančių mokslo metų visi mokiniai, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ir antroje klasėse, neatsižvelgiant į šeimos gaunamas pajamas, turi teisę į nemokamus pietus.

Vaikų nemokami pietūs bus organizuojami taikant savitarnos, dalinio švediško stalo principą. Mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) tereikės nuo š. m. liepos 1 d. kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota – į seniūniją, kurioje faktiškai gyvena ir pateikti prašymą. Prašymą pateikti galima ir elektroniniu būdu – Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (www.spis.lt).

Nuo 2020 m. sausio mėn. Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vaikai, ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, gavo nemokamą maitinimą (pietus) nevertinant šeimos pajamų, o nuo 2020-ųjų rugsėjo 1 d. – ir vaikai, ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Iki karantino pradžios kovo mėn. jie buvo maitinami taikant savitarnos (dalinio švediško stalo) principą, o karantino metu buvo teikiami sausi maisto daviniai. Be to, nuo 2020 m. rugsėjo mėn. nemokamą maitinimą (pietus) gavo dar ir visi pirmokai.

Primename, kad Vilniaus rajono savivaldybė jau ketvirtus metus tęsia papildomai įsteigtų mokyklų valgyklų darbuotojų etatų išlaikymą, kuris leido maistą (pietus) mokyklų valgyklose atpiginti perpus, užtikrinti mokiniams gauti sveikus, šviežius, skanius ir šiltus pietus. Nuo 2017 metų visų mokyklų valgyklos nebenuomojamos privačioms maitinimo įmonėms, o priklauso pačioms mokykloms. Be to, Vilniaus rajono savivaldybė visiems tėvams, neatsižvelgiant į jų socialinę padėtį, kompensavo 30 proc. mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimą Savivaldybės švietimo įstaigose. Taip pat, Savivaldybė taikė papildomas lengvatas nuo 50 iki 100 proc. tėvams už vaikų išlaikymą, atsižvelgiant į jų socialinę padėtį bei kitas priežastis.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra planuojama dar 3 rajono gyvenvietėse

Vilniaus rajono savivaldybė siekia užtikrinti kuo švaresnės ir palankesnės gyvenamosios aplinkos sąlygas savo gyventojams, todėl kasmet Savivaldybės biudžeto ir ES finansuojamų projektų lėšas investuoja į vandentvarkos infrastruktūros rekonstrukciją ir plėtrą, kuria galimybę naudotis centralizuotu geros kokybės geriamuoju vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu.

Taryboje pritarta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtros Nemenčinės m., Pučkalaukio k. (Nemenčinės sen.) ir Grigaičių k. (Šatrininkų sen.) projekto inicijavimui, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.3.2-VIPA-T-024 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ ir Nr. 05.3.2-FM-F-015 „Vandentvarkos fondas“ priemones.

Jeigu projektui bus patvirtintas ES finansavimas, atsižvelgiant į atliktų darbų vertę ir Savivaldybės finansines galimybes, projekto įgyvendinimui iš Savivaldybės biudžeto lėšų preliminariai numatyta skirti: 2021 m. – apie 1, 6 mln. Eur, 2022 m. – apie 1,7 mln. Eur, 2023 m. – apie 700 tūkst. Eur.

Įgyvendinus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtros projektą bus pastatyti nauji vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai Grigaičių k. – preliminariai 9 km vandentiekio ir 9,8 km nuotekų surinkimo tinklų bei sudarytos galimybės prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų preliminariai 411 gyventojų.

Taip pat Nemenčinės m. ir Pučkalaukio k. bus pastatyti preliminariai 8,5 km vandentiekio ir 8,7 km nuotekų surinkimo tinklų, sudarytos galimybės prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų preliminariai 266 gyventojams.

Įgyvendinus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtros projektą, bus tinkamai įgyvendinti Europos Sąjungos Tarybos direktyvos „Dėl miestų nuotekų valymo“ Nr. 91/271/EEB reikalavimai, kad kiekvienoje didesnėje kaip 2000 gyventojų ekvivalento aglomeracijoje veiktų centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema, per kurią būtų sudarytos galimybės surinkti visas aglomeracijoje susidarančias nuotekas.

2020 m. Savivaldybė vandentvarkos ūkiui skyrė virš 1,9 mln. Eur. Pasinaudojant Europos Sąjungos skirtomis lėšomis sėkmingai įvykdyta 19 geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo infrastruktūros plėtros projektų Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. Šiuo metu yra vykdomi dar 2 vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektai – Galgių kaime ir Skaidiškių aglomeracijoje.

Merės Marijos Rekst padėka už bendrą darbą bei raginimas laikytis naujų karantino ribojimų

Posėdžio pabaigoje merė pristatė Vilniaus rajono savivaldybės tarybos, mero ir administracijos 2020 metų veiklos ataskaitą bei padėkojo už bendrą kovą su koronaviruso pandemija.

„Suprantu, kad visuomenė pavargo ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai, bet esame stiprūs, kad ir suklumpame vis tiek keliamės ir einame pirmyn. Esu giliai įsitikinus, kad galbūt po mėnesio kito galėsime lengviau atsikvėpti, vis labiau įsibėgėjant vakcinacijai galėsime palengva grįžti į mums įprastą gyvenimą. Todėl visus abejojančius kviečiu neatsisakyti nuo Jums siūlomų skiepų, o pasinaudoti suteikta galimybe“ – ragino merė.

Merė nuoširdžiai dėkojo visiems medikams ir medicinos srities darbuotojams, socialiniams darbuotojams, pedagogams, pareigūnams, administracijos darbuotojams, biudžetinių įstaigų darbuotojams, Tarybos nariams, visai Vilniaus rajono bendruomenei, visiems kas bent mažiausiu darbu, žodžiu prisidėjo prie situacijos valdymo.

vrsa.lt

]]>
gintarp1@gmail.com (Gintarė P.) Politika Sat, 27 Mar 2021 10:28:56 +0200
Vyriausybė nusprendė pratęsti karantiną, atnaujinti judėjimo tarp savivaldybių ribojimai http://l24.lt/lt/politika/item/356800-vyriausybe-nusprende-prat-sti-karantina-atnaujinti-judejimo-tarp-savivaldybi-ribojimai http://l24.lt/lt/politika/item/356800-vyriausybe-nusprende-prat-sti-karantina-atnaujinti-judejimo-tarp-savivaldybi-ribojimai Vyriausybė nusprendė pratęsti karantiną, atnaujinti judėjimo tarp savivaldybių ribojimai

Vyriausybė penktadienį nusprendė pratęsti karantiną iki balandžio 30 d., atnaujinti judėjimo ribojimus tarp savivaldybių.

Nutarimu Vyriausybė, atsižvelgdama į tai, kad epidemiologinė situacija šalyje pablogėjo, kad yra stebimas koronaviruso viruso mutacijų plitimas, kad artėja šventinis laikotarpis, kai galimas didesnis asmenų judėjimas tarp savivaldybių ir dėl to kyla didesnė kontaktų rizika, nustatė asmenų judėjimo tarp savivaldybių ribojimą nuo kovo 27 d. iki balandžio 5 d.

Nuspręsta leisti judėjimą tik tarp „žiedinių“ savivaldybių ir esant kitoms svarbioms priežastims.

„Judėjimo ribojimai įvedami labai konkretų laiką, tikimasi, kad jie padės išvengti viruso plitimo bangos“, – teigė sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

Savo ruožtu premjerė Ingrida Šimonytė pridūrė, kad atnaujinti judėjimo ribojimai skirti apsaugoti nuo spartesnio COVID-19 plitimo savivaldybes, kuriose epidemiologinė padėtis šiuo metu yra geresnė.

„Savivaldybių išsiskyrimas yra išlikęs. Dalis savivaldybių, nors padėtis banguojamai prastėja daugumoje, vis dar sugeba laikytis mažiau 200 atvejų 100 tūkst. žmonių. (...) Akivaizdu, kad ta situacija yra labai labili. Ir, matyt, čia pagrindinis tikslas yra išsaugoti tas savivaldybes, kuriose padėtis yra geresnė“, – kalbėjo ji.

Premjerė taip pat pažymėjo apgailestaujanti, kad nespėta vakcinuoti visų rizikos grupei priklausančių žmonių, iki šalį pasiekė pavojingesnių britiškosios ir Pietų Afrikos Respublikos atmainų koronavirusas.

„Laiko nusipirkti mums ne visai pavyko, to, kurio ketinome nusipirkti, kad spėtume vakcinuoti bent jau amžiaus rizikos grupę. Tam turbūt pritrūko gerų kelių savaičių“, – teigė ji.

„Siunčiama žinia, kaip ir prieš Kalėdas, Velykų laikotarpiu pabūkime namuose, sumažinkime judėjimą ir bruzdesį“, – pridūrė I. Šimonytė.

Vyriausybės sprendimu karantino režimas visoje Lietuvoje pratęsiamas dar vienam mėnesiui, iki balandžio 30 d.

]]>
gintarp1@gmail.com (Gintarė P.) Politika Fri, 26 Mar 2021 09:32:49 +0200
Lietuvos lenkų sąjunga solidarizuojasi su Tautiečiais Baltarusijoje http://l24.lt/lt/politika/item/356774-lietuvos-lenku-sajunga-solidarizuojasi-su-tautieciais-baltarusijoje http://l24.lt/lt/politika/item/356774-lietuvos-lenku-sajunga-solidarizuojasi-su-tautieciais-baltarusijoje Lietuvos lenkų sąjunga solidarizuojasi su Tautiečiais Baltarusijoje

Lietuvos lenkų sąjunga išplatino šiandien pareiškimą, kurį skelbiame toliau:

 

Lietuvos lenkų sąjungos pareiškimas dėl neteisėto Baltarusijos lenkų sulaikymo

Pastarosiomis savaitėmis gauname nerimą keliančius pranešimus apie Baltarusijos lenkų tautinės mažumos atstovų, pavyzdžiui, R. Trauguto lenkų visuomeninės skautų mokyklos direktorės Annos Paniszewos, Baltarusijos lenkų sąjungos pirmininkės Andżelikos Borys bei Baltarusijos lenkų sąjungos Vyriausiosios valdybos nario Andrzej Poczobut, persekiojimą ir sulaikymus.

Reaguodami į šiuos įvykius, reiškiame savo protestą ir reikalaujame paleisti sulaikytus Baltarusijos lenkus. Reiškiame solidarumą su savo Tautiečiais.

Taip pat apgailestaujame, kad tautinių mažumų teisės mūsų regione yra nuolat ribojamos. Kalbame ne tik apie minėtus sulaikymus, bet ir planuojamus Švietimo įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama dar labiau apriboti tautinių mažumų švietimą Baltarusijoje. Ukrainoje, pasikeitus valdžiai, Švietimo įstatymas taip pat buvo kardinaliai pakeistas, panaikinus tautinių mažumų teisę mokytis gimtosiomis kalbomis. Į šiuos apribojimus itin griežtai sureagavo kai kurios šalys, įskaitant Vengrijos valdžią, kuri labai aktyviai remia vengrų mažumą Ukrainoje.

Deja, pas mus, Lietuvoje, ES valstybėje narėje, naujoji konservatorių ir liberalų valdžia taip pat bando apriboti tautinių mažumų teises. Pastaraisiais mėnesiais buvo atmestas pasiūlymas dėl tautinių mažumų atstovų originalios asmenvardžių rašybos įstatymo, kaip tik vakar LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas atmetė pasiūlymą vartoti tautinių mažumų kalbas rinkimų procese: agitacijai skirtoje medžiagoje, televizijos laidose ar vykstant rinkimų debatams. Šis draudimas prieštarauja Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijai ir ne vieną kartą Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Lietuvai teiktoms rekomendacijoms. Manome, kad ES valstybėje narėje tautinių mažumų teisių apsauga, įskaitant tautinių mažumų kalbų vartojimą, turi būti užtikrinti nedelsiant.

Reiškiame solidarumą su mūsų Tautiečiais Baltarusijoje ir ryžtingai pareiškiame, kad autochtoninių tautinių mažumų teisės turi būti užtikrintos visose mūsų žemyno šalyse vadovaujantis Europos Tarybos gairėmis.

]]>
europepolicy@yahoo.com (Beata N.) Politika Thu, 25 Mar 2021 15:27:25 +0200