Parlament Europejski chce chronić podstawowe prawo pracowników do odłączenia się od pracy i niedostępności poza godzinami pracy.

Parlament Europejski wzywa do przyjęcia unijnego prawa, które dawałoby pracownikom prawo cyfrowego rozłączenia się z pracą bez żadnych konsekwencji. Europosłowie uważają, że nieustanna dyspozycyjność zwiększa ryzyko depresji, lęku i wypalenia zawodowego.

Jeżeli w 2020 roku po raz pierwszy zostałeś zatrudniony lub rozpocząłeś działalność indywidualną, na początku 2021 roku możesz otrzymać informację z „Sodry” w sprawie udziału w funduszach emerytalnych. Oznacza to, że w bieżącym roku staniesz przed ważnym wyborem.

Od 1 stycznia wzrósł zasiłek dla bezrobotnych, osoby ubezpieczone otrzymają większe zasiłki chorobowe, zmniejszyła się maksymalna wysokość składek na ubezpieczenia społeczne. „Sodra” przypomina, jakie zmiany czekają osoby pracujące w 2021 roku.

1 grudnia na Litwie było 266,6 tysiąca osób bez pracy – to stanowi 15,5 procenta osób w wieku produkcyjnym. W porównaniu z tym samym okresem czasu w roku ubiegłym, wskaźnik bezrobocia wzrósł o 7,1 procenta – poinformował Urząd Pracy.

Do 27 grudnia br. obowiązuje zakrywanie ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba – wynika z obowiązującego od soboty rozporządzenia Rady Ministrów RP. Pracodawca nadal jest zobowiązany zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

Pandemia zmieniła pracę nie tylko lekarzy czy policjantów, ale także codzienne życie instytucji samorządowych czy instytucji życia publicznego. Aby się wzajemnie chronić, zabiegano, by przenieść jak najwięcej pracy do przestrzeni wirtualnej. Mimo tego, podczas gdy niektórzy mieszkańcy z łatwością dostosowywali się do zmieniającego się porządku, inni byli oburzeni brakiem dostępu do usług w tradycyjny sposób.

W Polsce 27 proc. zatrudnionych ma możliwość pracy zdalnej, a w krajach OECD 40 proc. – podaje Polski Instytut Ekonomiczny. Wskazuje, że różnica między Polską a innymi krajami OECD wynika ze struktury naszej gospodarki opartej na sektorze przemysłowym.

Przedsiębiorstwo samorządowe „Grinda” w celu przyczynienia się do procesu skutecznej integracji ze społeczeństwem osób skazanych, kolejny rok z rzędu daje pracę osobom odbywającym karę pozbawienia wolności.

W poniedziałek poziom bezrobocia na Litwie sięgnął 13,3 procent – to najwyższy w tym roku wskaźnik – poinformował Urząd Pracy.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Wtorek, 28 maja 2024 

    Mk 10, 28-31

    Ewangelii według świętego Marka

    Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: „Zapewniam was: Każdy, kto opuścił dom, braci, siostry, matkę, ojca, dzieci albo pole ze względu na Mnie i ze względu na Ewangelię, otrzyma stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życie wieczne w przyszłości. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24