Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej na Wydziale Edukacji Humanistycznej LEU informuje, że reorganizacja szkolnictwa wyższego (m.in. łączenie uczelni wyższych na Litwie) nie dotyczy kierunków studiów, dlatego na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym nadal będą realizowane 4-letnie studia bakalarskie FILOLOGIA POLSKA ze specjalizacją nauczycielską (kod programu 612X13010).

Gościem Rozmowy Dnia była dzisiaj dr Henryka Sokołowska, kierownik Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym, która opowiedziała m.in. o niedawnym wyjeździe wykładowców i studentów do Polski w ramach programu "A to Polska właśnie”, czyli o edukacji Polaków w salach uczelnianych i poza nimi. 

W tym roku tradycyjne Dni Polonistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego odbyły się po raz piętnasty. Tradycja majowego święta polonistów, zapoczątkowana w 2002 r., zrodziła się spontanicznie, z inicjatywy studentów i wykładowców, którzy postanowili pójść śladem filomatów (w tym roku przypada 200. rocznica powstania tej organizacji!), którzy potrafili doskonale łączyć przyjemne z pożytecznym, czyli m. in. spotkania o charakterze naukowo-samokształceniowym z wycieczkami plenerowymi w ramach tzw. majówek.

Osobiste refleksje po udziale w kolejnej edycji projektu ,,Nauczyciel - przewodnik do polskości” Wacławy Iwanowskiej - nauczycielki języka polskiego z Gimnazjum w Ejszyszkach.

Studiowanie polonistyki na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym – to również uczestnictwo w wycieczkach edukacyjnych; 4 listopada, w ramach jednej z nich, studenci razem z wykładowcami zwiedzili Niemież, Jaszuny, ruiny Republiki Pawłowskiej, Miedniki oraz Borejkowszczyznę.

Rozmowa ze studentką III roku Wydziału Filologicznego UW Julią Grigonytė

2015-08-22, 08:51

A może polonistyka?

Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego zaprasza na studia polonistyczne.

Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego zaprasza na studia polonistyczne. Trwa rekrutacja uzupełniająca.

Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego zaprasza na kierunek studiów filologia polska (kod programu: 612U20001 Lenkų filologija).

Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego zaprasza na studia polonistyczne.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Niedziela, 19 maja 2024

  Zesłanie Ducha Świętego, uroczystość

  J 15, 26-27; 16, 12-15

  Ewangelii według świętego Jana

  Jezus powiedział do swoich uczniów: „Kiedy jednak przyjdzie Wspomożyciel, którego Ja poślę wam od Ojca – Duch Prawdy, który pochodzi od Ojca, On będzie świadczył o Mnie. Wy także powinniście dawać świadectwo o Mnie, gdyż jesteście ze Mną od początku. Miałbym wam jeszcze dużo do powiedzenia, lecz teraz nie jesteście w stanie tego udźwignąć. Po swoim przyjściu On – Duch Prawdy – poprowadzi was ku pełnej prawdzie. Nie będzie bowiem mówił od siebie, lecz powie to wszystko, co usłyszy. Będzie także nauczał o sprawach przyszłych. On Mnie uwielbi, gdyż będzie czerpał z tego, co moje, i będzie wam to głosił. Wszystko, co należy do Ojca, jest moje; dlatego powiedziałem: Będzie czerpał z tego, co moje, i będzie wam to głosił”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24