Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego zaprasza absolwentów szkół polskich na kierunek studiów filologia polska.

Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego odbyły się tradycyjne Dni Polonistyki. Wzięli w nich udział studenci lokalnej polonistyki, studenci z Polski, a także uczniowie szkół polskich z rejonu wileńskiego.

Na Kantońskim Uniwersytecie Spraw Międzynarodowych (KUSM) otwarto instytut polonistyki. Jest to trzecia uczelnia wyższa w Chinach oferująca polski jako kierunek studiów i pierwsza taka placówka w południowej części kraju.

Nauczyciele języka polskiego, zrzeszeni w Kole Metodycznym Polonistów Rejonu Wileńskiego, już po raz szósty zorganizowali konferencję sprawozdawczą. Była to okazja do tego, by wspólnie cieszyć się z sukcesów, a także poruszyć problemy, z którymi poloniści borykają się na co dzień.

Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego zaprasza na kierunek studiów filologia polska.

Życie akademickie – to nie tylko seminaria, zaliczenia i egzaminy, ale też zajęcia „dla ducha". Służą temu organizowane od 12 lat na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego Dni Polonistyki.

Strona 5 z 5

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Wtorek, 21 maja 2024 

  Świętych męczenników Krzysztofa Magallanesa, prezbitera, i Towarzyszy, wspomnienie

  Mk 9, 30-37

  Ewangelii według świętego Marka

  Jezus i Jego uczniowie przechodzili przez Galileę, lecz On nie chciał, aby ktokolwiek o tym wiedział. Uczył bowiem swoich uczniów i mówił im, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach powstanie z martwych. Uczniowie jednak nie rozumieli tych słów, lecz bali się Go pytać. Potem przyszli do Kafarnaum. W domu zapytał ich: „O czym to rozprawialiście po drodze?”. Lecz oni milczeli, bo w czasie drogi sprzeczali się ze sobą o to, kto z nich jest największy. Jezus usiadł, przywołał Dwunastu i powiedział im: „Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ostatni ze wszystkich i sługą wszystkich!”. Następnie wziął dziecko, postawił je między nimi, przytulił do siebie i powiedział im: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w moje imię, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24