Gražios Šeimos ugdymo centro pašventinimo iškilmės Naujojoje Vilnioje, dalyvaujant gausiai susirinkusiems svečiams ir vietos bendruomenės atstovams, vainikavo dar vieną Angelų seserų kongregacijos vienuolių darbą daugybės kilnių jų darbų grandinėje pagalbos ir dvasinės paramos ištroškusių Vilniaus ir apylinkių vaikų ir šeimų labui. 

Bu­vu­sio­je gar­ni­zo­no Šv. Sta­nis­la­vo Kost­kos, o da­bar Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Tai­kos Ka­ra­lie­nės, baž­ny­čio­je šeš­ta­die­nį, rug­pjū­čio 20 die­ną, su­si­rin­ko gau­sus bū­rys ti­kin­čių­jų, at­vy­ku­sių į jos ti­tu­li­nę šven­tę. Iš­kil­mė­se da­ly­va­vo ir pir­ma­sis pa­ra­pi­jos kle­bo­nas, da­bar­ti­nis Šal­či­nin­kų de­ka­na­to de­ka­nas ku­ni­gas pre­la­tas Vac­lav Vo­lod­ko­vič.

Artistai iš Hamburgo (Vokietija), Sankt Peterburgo (Rusija), Vienos (Austrija) prieš savaitę koncertavo sostinės rotušėje per Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos 50-mečio jubiliejui skirtą koncertą. Kas į Vilnių atvedė pasaulinę karjerą darančius muzikantus? Taigi visus juos vienija muzikinė edukacija Naujoje Vilnioje. Būtent čia, kuklioje muzikos mokykloje, jie pirmą kartą pravedė stryku, sudavė į klavišą ar sudainavo gamą.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24