Valdemar Tomaševski: "Europos ateitį reikia kurti remiantis krikščioniškomis vertybėmis". Vilniuje įvyko EKR ir LLRA-KŠS organizuota itin turininga konferencija

2021-06-04, 09:04
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

„Europos ateitį reikia kurti remiantis krikščioniškomis vertybėmis“, – pabrėžė europarlamentaras Valdemar Tomaševski Vilniuje Europos Konservatorių ir reformuotojų frakcijos (EKR) bei Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos surengtos septintos konferencijos „Europos ateitis. Naujoji viltis“ metu.

Septintą konferenciją bendroje susitikimų serijoje vykdant kampaniją „Europos ateitis. Naujoji viltis“ pradėjo EKR frakcijos bendrapirmininkis Raffaele Fitto, kuris priminė, kad pirmasis susitikimas įvyko 2020 metų gruodį Varšuvoje.

LLRA-KŠS – vienas iš tarptautinės konferencijos apie Europos ateitį „Europos ateitis. Naujoji viltis“ organizatorių – pasiūlė įtraukti du teminius blokus: I bloką. „Europos ateitis tai Tėvynių Europa“ ir II bloką „Europos ateitis tai krikščioniškų vertybių Europa“.

„Europos Sąjunga įgavo tokią formą ir vykdo tokią politiką, primestą tam tikrų ideologinių nuostatų, kad jau nebesugeba veiksmingai reaguoti į iškilusius iššūkius. Šiandieninė Europa labai nutolo nuo jos steigėjų vizijos“, - pareiškė Fitto, kartu padėkojęs Valdemarui Tomaševskiui ir LLRA-KŠS už konferencijos organizavimą ir „svarbų indėlį į EKR veiklą EP“.

„Prieš du tūkstančius metų Europa pradėjo kurti naują civilizaciją, pagrįstą krikščioniškomis vertybėmis, ypač gyvybės ir santuokos apsauga. Krikščionybė sujungė senovės graikų kultūrą, romėnų teisę bei Senąjį Testamentą, suteikdama Europai naują kokybę ir stiprybę. Dėl to Europa tapo pasauline jėga, ir ne tik karine jėga, bet visų pirma tapo galinga kultūros, architektūros, techninės minties ir mokslo srityje. Juk pirmieji universitetai buvo įsteigti krikščioniškose šalyse. Europos civilizacijos stiprybė suteikė ritmą viso pasaulio plėtrai, o jos vertybės buvo perkeltos į visus žemynus. Tai yra tikrosios mūsų šaknys ir mūsų egzistencijos pagrindas. Ant šio pagrindo reikia kurti Europos ateitį. Nes, kaip sakė didysis šių laikų autoritetas Jonas Paulius II-asis - „Tauta, kuri nežino savo praeities, miršta ir nesukuria ateities“, – sakė Valdemar Tomaševski, trečiosios pagal dydį Europos Parlamento frakcijos – EKR grupės – narys.

„Dar prieš tai, kol tapome europiečiais, buvome krikščionys“, - Valdemarui Tomaševskiui pritarė profesorius Zdzisław Krasnodębski, Institucinių reformų politikos grupės pirmininkas EKR frakcijoje.

Vox populi

EKR frakcijai Europos Parlamente yra labai svarbi gyventojų nuomonė, todėl į Vilniaus miesto gatves ji delegavo reporterį, kuris teiravosi sutiktų miestiečių nuomonės apie tai, kokia turi būti Europos ateitis. Daugelis respondentų pabrėžė šeimos ir krikščioniškų vertybių svarbą, akcentavo visų ES šalių lygiateisiškumą bei vieningumą esminiais Europai klausimais.

I teminis blokas. „Europos ateitis tai Tėvynių Europa“

Kalbėdamas apie Europos ateitį, Valdemar Tomaševski pažymėjo, kad Europos ateitis yra Tėvynių Europa: „Europos kūrėjai – Šumanas, Adenaueris – kūrė Tautų Europą. Jų idėja buvo vienijanti, tačiau šiandien ji, deja, liko užmaršty ir kažkas kuria mistinę federaciją. Manau, kad tai yra labai didelė klaida. Tai ypač gerai suprantame, mes, Vidurio ir Rytų Europos gyventojai. Juk puikiai prisimename, kad tokia federacija jau buvo kuriama, minty turiu Sovietų Sąjungą. Ir kuo viskas baigėsi? Tai buvo federacija be Dievo, be vertybių, joje buvo viena tauta – sovietų tauta. Natūralu, kad ją ištiko krachas. Todėl neturime kartoti šių klaidų ir turime kurti kitokią Europą – Tautų Europą, kokią kūrė Europos tėvai ir ES įkūrėjai“.

LLRA-KŠS vicepirmininkas Valdemar Urban kalbėjo apie tai, kaip svarbu, kad teisinė valstybė funkcionuotų tinkamai. „Sąžiningi rinkimai yra kiekvienos demokratinės šalies fundamentalus pamatas, todėl jie visų pirma turi būti skaidrūs“, – pareiškė V. Urban. Atkreipė dėmesį, kad Europos Sąjunga pakankamai aiškiai sudėliojo rinkimų teisę, tačiau yra problemų ją įgyvendinant, o tai savo ruožtu rodo šalies demokratijos brandą. „Kai kurių šalių demokratija yra labiau brandi, kitų gi – mažiau“, - apibendrino rinkimų ekspertas.

Europos Parlamento narys Zbigniew Kuźmiuk, kalbėdamas apie Europos ateitį, sakė: „Teisė ir teisingumas“, partija, kuriai atstovauju, vienareikšmiškai pasisako už Tėvynių Europą“. Pažymėjo, kad ES šalys turi išlaikyti politinį ir kultūrinį identitetą. Atkreipė dėmesį į tai, kad ES spaudimas šalims narėms jau atnešė neigiamų pasekmių: „Pastaruoju metu tapo madingas šūkis „Daugiau Europos“, tačiau jo nepamatuotas taikymas praktikoje jau pridarė bėdų, kalbų apie Brexitą. Tikiuosi, kad tokių klaidų ateityje nekartosime“.

„Solidarios Lenkijos“ atstovas Europarlamente Patryk Jaki kalbėjo apie du destrukcinius šiuo metu Europos Sąjungoje vykstančius procesus: federalizaciją ir kosmopolitizmą. Europarlamentaras taip pat atkreipė dėmesį į mėginimus primesti žmonėms mąstymo būdą. „Vienas ir kitas procesas vyksta pasirinkus kovos, o ne pagarbos kitos šalies nuomonei kelią. Jeigu Lenkija ar Vengrija turi kitokią nuomonę, jos yra gąsdinamos finansavimo ar tam tikrų teisių atėmimu“, – į Europos Sąjungos pasirinktą klaidingą kelią nurodė politikas.

II blokas. „Europos ateitis tai krikščioniškų vertybių Europa“

LLRA-KŠS atstovaujanti Lietuvos Respublikos Seimo narė Rita Tamašunienė, kalbėdama antroje tarptautinės konferencijos dalyje, skirtoje temai „Europos ateitis tai krikščioniškų vertybių Europa“, pažymėjo, kokios svarbios yra krikščioniškosios vertybės ugdant jaunąją europiečių kartą.

Lietuvos parlamente LLRA-KŠS atstovaujanti Beata Petkevič atkreipė dėmesį į didėjančią sekuliarizaciją Europoje. Mano, kad, siekiant pasipriešinti šioms destruktyvioms tendencijoms, būtina prisiminti ir vadovautis Jono Pauliaus II išsakytomis mintimis ir jo mokymu.

Lietuvos parlamentaras iš LLRA-KŠS Česlav Olševski pabrėžė, kad Europos ateitis priklausys nuo to, kaip gyvensime ateityje, kaip gyvename dabar, kokios yra mūsų vertybės šeimos ir žmogaus gyvybės atžvilgiu. Seimo nario nuomone, geriausias pavyzdys yra Šventoji šeima iš Nazareto, pirmoji išminties mokykla, mokanti šeimos narius savitarpio pagarbos ir supratimo. „Stipri šeima yra pamatas darniai visuomenei ir stipriai valstybei“, – apibendrino Č. Olševski.

Į krikščioniškąsias vertybes LLRA-KŠS nurodo jau savo simbolikoje

V. Tomaševski pažymėjo, kad jo vadovaujama partija Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga jau savo pavadinime deklaruoja krikščioniškąsias vertybes ir veiklos kryptį. „Kasdienėje savo veikloje mes remiamės krikščioniškomis vertybėmis. Jas vaizduoja ir mūsų simbolika – mūsų logotipe yra nurodyta tradicinė šeima, tai yra vyro ir moters sąjunga, ir, žinoma, vaikai“, - aiškino V. Tomaševski. Partijos logotipe šeimos vaizdą juosia žuvies ženklas, kuris yra krikščionybės simbolis, paties Jėzaus Kristaus simbolis.

ICHTYS (ΙΧΘΥΣ) – graikų kalba reiškia žuvis.

Taip pat ICHTYS - tai pirmosios Jėzaus Kristaus raidės senovine graikų kalba:

ΙΗΣΟΥΣ (Iēsoûs) - Jėzus

ΧΡΙΣΤΟΣ (Christós) - Kristus

ΘΕΟΥ (Theoû) - Dievo

ΥΙΟΣ (Hyiós) - Sūnus

ΣΩΤΗΡ (Sōtér) – Išganytojas

arba Jėzus Kristus Dievo Sūnus Išganytojas.

„Europa bus krikščioniška arba jos nebus visai“

V. Tomaševski pažymėjo, kad Europa privalo išsaugoti savo stiprias krikščioniškąsias šaknis, krikščioniškąsias vertybes. „Be to mes neturėsime ateities. Būtent apie tai kalbėjo Europos Sąjungos įkūrėjas Robertas Šumanas, kuris sakė, kad, „demokratija Europoje bus krikščioniška arba jos nebus visai“, –politikas priminė vieno iš Europos tėvų įkūrėjų žodžius.

LLRA-KŠS lyderis apeliavo į politines partijas, ypač tas, kurios laikomos krikščioniškosios demokratijos partijomis: „Labai svarbu, kad tą tinkamai suvoktų ir įsisąmonintų partijos, kurios bent jau pretenduoja į krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą. Deja, dabartinėje Europoje to trūksta ir vadinamieji „krikdemai“ ir kai kuriose Europos Sąjungos šalyse, ir mūsų valstybėje praktiškai atmeta krikščioniškąsias vertybes. Privalome tam pasipriešinti, kitokiu atveju būsime užkariauti kitų civilizacijų, mums gresia islamizacija. Turime suvienyti visus geros valios žmones, kad krikščionys pasisakytų už tuos, kurie labai tvirtai remia krikščioniškąsias vertybes, kurie labai tvirtai remia Europą kaip Europos Tautų sąjungą“, – pažymėjo politikas, vienas iš septintosios konferencijos bendroje susitikimų serijoje vykdant kampaniją „Europos ateitis“ organizatorių.

Seimo narė R. Tamašunienė nurodė, kad dar viena grėsmė teisingai šiuolaikinio pasaulio ir Europos ateities krypčiai yra plintanti gender ideologija, kuri painioja jaunojo žmogaus turimą pasaulio viziją, todėl šiai ideologijai nėra vietos šiuolaikinėje mokykloje.

Prancūzijoje vaikai jau 100 metų nelanko tikybos pamokų

„Labai įvairiai“, – taip į moderatoriaus klausimą, kokią vietą krikščioniškosios vertybės užima šiandieninėje Europos Sąjungoje atsakė V. Tomaševski. „Turime gerų pavyzdžių – tokių kaip Europos Parlamento EKR frakcijai priklausančių partijų. Tačiau yra ir tokių šalių, kuriose krikščioniškosios vertybės yra niekinamos. Antradienį daugelyje šalių buvo rodomas reportažas apie katalikiškosios procesijos Prancūzijoje užpuolimą. Deja, pati Prancūzija šio reportažo stengėsi neviešinti. XXI a. Europos Sąjungoje yra užpuolama katalikiška procesija ir nebuvo atitinkamos reakcijos. Prancūzijoje vaikai jau apie 100 metų nemokomi mokyklose religijos, todėl nesupranta pagrindinių mūsų pasaulio tiesų. Todėl neturime stebėtis, kad musulmonų ideologija vyrauja kai kuriuose tos pačios Prancūzijos regionuose. Aišku, mes turime tam pasipriešinti, būtent pasirinkus taikius būdus: per rinkimus, per balsavimą. Turime parodyti gerus pavyzdžius, turime suvienyti žmones. Krikščionys, kurie sudaro mūsų kontinento pagrindą, turėtų aktyviai dalyvauti rinkimų procese ir turėti savo atstovus“, - vieną iš būdų pažaboti vertybių krizę nurodė politikas. V. Tomaševski pažymėjo, kad dar viena grėsmė europiečių dvasiniai krypčiai yra ateizmas ir vartotojiškumas.

Kaip neigiamą pavyzdį V. Tomaševski nurodė kai kurių politinių partijų, apsišaukusių krikščioniais demokratais, veidmainišką elgesį balsuojant Eropos Parlamente esminiais idėjiniais klausimais (dėl gyvybės nuo pradėjimo iki natūralios mirties, eutanazijos). Per tokius balsavimus net pusė vadinamųjų krikdemų, susibūrusių didžiausioje EP Europos liaudies partijos frakcijoje, balsuoja prieš gyvybės apsaugą. „Tai yra žmonių apgaudinėjimas“, - apmaudo neslėpė V. Tomaševski.

Situaciją ištaisyti yra įmanoma

Atsakydamas į konferenciją stebinčių internautų klausimą, ar įmanoma Europoje, kurioje vyrauja liberalų-kairiųjų sistema, grįžti prie krikščioniškų Europos šaknų, V. Tomaševski atsakė su jam būdingu optimizmu: „Viskas yra įmanoma su Dievo pagalba, jeigu laikysimės Dievo įsakymų, Evangelijos nuostatų“.

Kita konferencija „Europos ateitis“ vyks Ispanijoje

Europarlamentaras Jorge Buxadé, VOX delegacijos (Ispanija) pirmininkas EKR frakcijoje, pabrėžė, kad Europos Sąjungos projektui gresia pavojus. „Esame vienintelė alternatyva jai išsaugoti. Klimato kaita nėra Europos ateitis. Europos ateitis yra šeimos, yra tradicijos, yra suverenumas. Europos ateitis yra patriotizmas. Europos ateitis yra Vilniuje, yra Madride – Europos ateitis tai Tėvynė“, - sakė J. Buxadé ir pakvietė į aštuntąją konferenciją apie Europos ateitį, kuri vyks birželio 25 dieną Madride.

Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija

Europos konservatorių ir reformuotojų frakcijai (EKR) priklauso 61 Europos Parlamento narys iš 14 ES šalių: Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Graikijos, Ispanijos, Kroatijos, Olandijos, Rumunijos, Slovakijos, Švedijos. Frakcija įkurta 2009 metais, kuomet jai priklausė 7 šalių europarlamentarai.

Vienas iš frakcijos įkūrėjų buvo europarlamentaras Valdemar Tomaševski, LLRA-KŠS pirmininkas. EKR frakcija 2020 metais pradėjo konferencijų ciklą, skirtą Europos ateičiai. Konferencijos vyks kiekvienoje ES šalyje narėje, iš kurių yra kilę europarlamentarai iš EKR frakcijos. Pirmoji konferencija vyko 2020 m. gruodį Karališkojoje pilyje Varšuvoje. Iki šiol konferencijos surengtos: Lenkijoje, Bulgarijoje, Kroatijoje, Rumunijoje, Olandijoje, Švedijoje ir Lietuvoje. Kita konferencija vyks Madride (Ispanija).

Viena iš septintosios konferencijos, kuri vyko Vilniuje, organizatorių buvo Lietuvos delegacija EKR frakcijoje, kuriai atstovauja šios delegacijos pirmininkas Valdemar Tomaševski, LLRA-KŠS lyderis. Būtent LLRA-KŠS pasiūlė į konferencijos programą įtraukti du teminius blokus – „Europos ateitis tai Tėvynių Europa“ ir „Europos ateitis tai krikščioniškų vertybių Europa“. Blokas „Europos ateitis tai Tėvynių Europa“ buvo įtrauktas jau ir į ankstesnių konferencijų programą, o Vilniuje šis blokas buvo išdiskutuotas itin plačiai.

Konferencija Vilniuje, kurios viena iš organizatorių buvo LLRA-KŠS, sulaukė gerų atsiliepimų, pabrėžiant konferencijos metu svarstytų klausimų aktualumą, diskusijų turiningumą ir neatidėliotiną būtinybę kelti Europos ir europiečių ateities klausimą.

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24