Kiekvienais metais Vilniaus rajono gyventojai susiduria su medžiojamų gyvūnų (vilkų) padaryta žala. 2017 m. vilkų padaryta žala yra didesnė negu anksčiau. Vilniaus rajono savivaldybė siekdama padėti gyventojams, nukentėjusiems nuo vilkų, kompensuos laukinių gyvūnų padarytus nuostolius.

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas (ŠRAAD) gavo pranešimą, kad Akmenės rajone, Ventos seniūnijoje, medžiotojas sumedžiojo vilką. Kritęs patinas, pirmasis sumedžiotas vilkas Šiaulių regione šį medžioklės sezoną, kuris prasidėjo spalio 15 d.

Ke­lių Dūkš­tų se­niū­ni­jos (Vil­niaus ra­jo­nas) kai­mų gy­ven­to­jai ne­si­jau­čia sau­gūs. Vil­kai jau ku­rį lai­ką ne­lei­džia jiems ra­miai mie­go­ti, o ke­tur­ko­jų plėš­rū­nų au­ko­mis daž­niau­siai tam­pa šu­nys. Dūkš­tų se­niū­ni­jos se­niū­nė Vac­la­va Ba­niu­ke­vič sa­ko, kad vil­kai te­ro­ri­zuo­ja ap­lin­ki­nius kai­mus. Su­dras­kė ir su­ėdė ma­žiau­siai ke­lio­li­ka, o kai ku­rie sa­ko, kad net ke­lias­de­šimt šu­nų. Žo­džiu, tik­ros ne­kal­tų­jų sker­dy­nės. 

Aplinkos ministro Kęstučio Navicko įsakymu nuo ketvirtadienio nutraukiama vilkų medžioklė, nes jau sumedžiotas šiam sezonui nustatytas šių žvėrių skaičius.

Dėl vilkų papjautų naminių gyvulių ūkininkai patiria nemažai žalos. Kadangi Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, šie žvėrys priskirti saugomoms rūšims, ši žala yra kompensuojama.

Pastaruoju metu, kaip ir kasmet tokiu laiku, vėl apie save primena vilkai – jie pradėjo pjauti naminius gyvulius, ir dėl to ūkininkai patiria nemažai žalos. Kadangi Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, šie žvėrys priskirti saugomoms rūšims, ši žala yra kompensuojama.

Per kelias dienas Anykščių rajone vilkai papjovė 28 avis, nukentėjo trys ūkininkai, ketvirtadienį pranešė Lietuvos ryto televizija.

Šį, vilkų medžiojimo sezoną, Šiaulių regione sumedžioti 6 vilkai. Paskutinis vilkas nušautas Šiaulių rajone praėjusį savaitgalį. Iš viso Lietuvoje, šį vilkų medžiojimo sezoną, krito 60 vilkų.

Kai kuriose savivaldybėse neišnaudojus nustatyto vilkų medžioklės limito, šių gyvūnų medžioklė atnaujinama visoje šalies teritorijoje.

Padažnėjus atvejams, kai vilkai užpuola ir sudrasko ūkininkų gyvulius, Aplinkos apsaugos agentūra leido sumedžioti keturis vilkus Anykščių rajono savivaldybėje.

Puslapis 1 iš 2
 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24