Oświata od zawsze była, jest i nadal będzie dla największej frakcji Rady rejonu wileńskiego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin - jedną z priorytetowych działań. W placówkach oświatowych samorządu rejonu wileńskiego zapewnione są wyjątkowe warunki do nauki i pracy. Dbając o rozwój infrastruktury oświatowej Rada rejonu wileńskiego przyjęła wiele przychylnych i dobrych decyzji dotyczących oświaty. Przyjęty szereg decyzji niewątpliwie wpłynął na jakościowy rozwój oświaty w rejonie wileńskim.

Na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego we środę, 13 grudnia, radni, reprezentanci mieszkańców rejonu wileńskiego jednoznacznie opowiedzieli się przeciwko zamiarom Głównej Komisji Wyborczej (GKW) w kwestii zmiany granic jednomandatowych okręgów wyborczych w zbliżających się wyborach sejmowych w 2024 roku.

Samorząd Miasta Wilna poinformował, że do końca tego roku zakończy projektowanie działek przeznaczonych do zwrotu w ramach przywrócenia prawa własności. Radni z AWPL-ZChR podkreślają konieczność uczciwego sfinalizowania procesu restytucji mienia i apelują do władz stolicy o niekombinowanie na końcowym etapie procesu zwrotu ziemi.

Podczas minionego posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego rada absolutną większością zagłosowała za wniesionymi przez frakcję AWPL-ZChR poprawkami w sprawie przekierowania środków budżetowych na potrzeby mieszkańców gmin.

5 października obchodzimy Światowy Dzień Nauczyciela. Życzenia dla pedagogów z okazji ich święta zawodowego składają posłowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin w Sejmie RL.

Zamiast wspierania prywatnego biznesu i dopłacania ze swego budżetu ponad 100 euro miesięcznie do pobytu dziecka w prywatnym przedszkolu wileński samorząd mógłby przeznaczyć te środki na budowę nowych przedszkoli – uważa wileński radny z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin Wiktor Jusiel, który na środowym posiedzeniu Rady wygłosił oświadczenie na ten temat.

W czwartek Sejm w pierwszym czytaniu poprał proponowane przez posłów Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin Rity Tamašunienė i Czesława Olszewskiego poprawki do Ustawy o samorządności. Proponowane zmiany w ustawie zakładają, że kwestię tworzenia nowych sołectw i wyznaczania ich granic ma rozpatrywać i zatwierdzać rada samorządowa na wniosek mera.

Członkowie, sympatycy i przyjaciele największych polskich organizacji na Litwie – Związku Polaków na Litwie i Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin –spotkali się w sobotę na tradycyjnym rodzinno-towarzyskim pikniku w podwileńskich Bieliszkach nad jeziorem Oświe. To już XXIII Rodzinny Zlot Turystyczny ZPL i AWPL - ZChR – świetna okazja do wielopokoleniowej integracji i wspólnej zabawy na łonie przyrody. W ciągu dnia odpoczywało i bawiło się 3-4 tysiące osób.

Do budżetów samorządów rejonów wileńskiego, kowieńskiego i kłajpedzkiego miałyby w całości trafiać podatki dochodowe od osób fizycznych, płacoe przez mieszkańców tych rejonów. Taką propozycję zarejestrowali w Sejmie posłowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin Rita Tamašunienė i Czesław Olszewski razem z parlamentarzystami innych frakcji.

Frakcja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), biorąc pod uwagę prężnie i dynamicznie rozwijający się rejon wileński, rosnącą z roku na rok liczbę jego mieszkańców, którzy widzą tu perspektywę zamieszkania i podejmowania pracy, co bezpośrednio wiąże się z potrzebą rozwoju i poprawy warunków infrastruktury w rejonie, 5 lipca na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego złoży projekt rezolucji, skierowanej do Sejmu i Rządu Republiki Litewskiej w sprawie przywrócenia do 100 proc. części podatku dochodowego od osób fizycznych, przypadającej Samorządowi Rejonu Wileńskiego.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Czwartek, 20 czerwca 2024 

    Mt 6, 7-15

    Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

    Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy się modlicie, nie mówcie wielu słów jak poganie. Wydaje się im, że dzięki gadulstwu będą wysłuchani. Nie naśladujcie ich, gdyż wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie. Dlatego wy tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się spełnia Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I daruj nam nasze winy, jak i my darowaliśmy naszym winowajcom. I nie dopuszczaj do nas pokusy, ale nas wybaw od złego. Jeśli bowiem darujecie ludziom ich przewinienia, to również i wam daruje Ojciec Niebieski. Lecz jeśli nie darujecie ludziom, to i wasz Ojciec nie daruje wam przewinień”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24