Finansowanie dróg wojewódzkich w Polsce Wschodniej

2024-01-22, 12:27
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Finansowanie dróg wojewódzkich w Polsce Wschodniej Fot. gov.pl

Ogłoszono wyniki naboru wniosków o dofinansowanie w działaniu „Infrastruktura drogowa” w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Łączna wartość projektów wybranych do dofinansowania to blisko 2,8 mld zł, w tym ponad 2,3 mld zł stanowi wsparcie z UE.

Inwestycje dotyczyć będą dróg wojewódzkich Polski Wschodniej. Zapewnią one lepszą jakość połączeń do europejskiej sieci transportowej (TEN-T) oraz ważnych węzłów logistycznych (przejść granicznych, terminali intermodalnych, węzłów kolejowych). Ułatwią wykonywanie codziennych przewozów publicznego transportu zbiorowego. Budowa obwodnic umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości, co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, poprawy bezpieczeństwa, ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu.

Budżet naboru wyniósł 2 mld 374 mln zł. O wsparcie mogły się ubiegać samorządy województw Polski Wschodniej jako zarządcy dróg wojewódzkich.

Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Będzie służył utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w sześciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz regionalnym mazowieckim (bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów).

Z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 2,64 mld euro.

gov.pl

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Środa, 22 maja 2024 

  Św. Rity z Cascii, zakonnicy, wspomnienie

  Mk 9, 38-40

  Słowa Ewangelii według świętego Marka

  Apostoł Jan powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, spotkaliśmy kogoś, kto w Twoje imię wyrzucał demony i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu! Nikt bowiem, kto czyni cuda w moje imię, nie będzie zaraz mógł źle mówić o Mnie. Kto nie jest przeciwko nam, jest z nami.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24