Polityka spójności Unii Europejskiej to „motor integracji europejskiej” i główna polityka inwestycyjna Unii, która wzmacnia konkurencyjność jednolitego rynku i tworzy równe szanse dla zrównoważonego rozwoju wszystkich państw członkowskich. Takie stanowisko wyrazili ministrowie Polski, Czech, Słowacji i Węgier we Wspólnej Deklaracji, którą podpisali dzisiaj w Pradze z ministrami Rumunii, Bułgarii, Słowenii, Chorwacji i państw bałtyckich.

15 kwietnia wpłynęło do Polski z Komisji Europejskiej 27 mld zł z pierwszego wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). „To jest największy jednorazowy przelew, który wpłynął z Unii Europejskiej do Polski w czasie naszego 20-letniego członkostwa” – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

2 kwietnia ruszył nabór wniosków dla naukowców, którzy chcą otrzymać dofinansowanie z Funduszy Szwajcarskich na prowadzenie badań podstawowych.

Znamy listę miast, które uzyskają dofinansowanie na inwestycje w przyjazną środowisku mobilność miejską, w ramach pierwszego naboru zorganizowanego w działaniu 3.1. programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

Z udziałem wiceministra Jacka Protasa rozpoczął się w Rzeszowie cykl spotkań konsultacyjnych projektu programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych. Jego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy. Wszystkie działania mają się wpisywać w aktualne trendy rozwojowe z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Na spotkaniu z przedstawicielami beneficjentów wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko podsumował wyniki trzech konkursów z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) Mobilność Wojskowa. Podmioty z Polski otrzymały dofinansowanie na realizację 14 projektów na łączną kwotę prawie 223 mln euro.

Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne jest już dostępne dla mieszkańców. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko uczestniczył dzisiaj w uroczystości ukończenia inwestycji. Obiekt powstał dzięki dofinansowaniu Funduszy Europejskich Programu Polska Wschodnia 2014-2020.

Ogłoszono wyniki naboru wniosków o dofinansowanie w działaniu „Infrastruktura drogowa” w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Łączna wartość projektów wybranych do dofinansowania to blisko 2,8 mld zł, w tym ponad 2,3 mld zł stanowi wsparcie z UE.

Nowe miejsca w żłobkach, modernizacja MŚP w rolnictwie, termomodernizacja mieszkań, komputery dla szkół – to inwestycje, na które ruszyły dzisiaj wypłaty środków z KPO. Do beneficjentów trafi ponad 332 mln zł.

Realizacja Krajowego Planu Odbudowy, wdrażanie programów unijnych z perspektywy finansowej 2021-2027, przyszłość Polityki Spójności po roku 2027 i prezydencja Polski w 2025 r. - to najważniejsze tematy poruszone podczas dwudniowej wizyty (10-11 stycznia) minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w Brukseli.

Strona 1 z 2

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Czwartek, 23 maja 2024 

  Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, święto

  Mk 14, 22-25

  Słowa Ewangelii według świętego Marka

  Podczas posiłku Jezus wziął chleb, odmówił modlitwę uwielbienia, połamał i dał im, mówiąc: „Bierzcie, to jest ciało moje”. Następnie wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i podał im. I pili z niego wszyscy. Potem powiedział do nich: „To jest moja krew przymierza, która wylewa się za wielu. Zapewniam was: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do dnia, kiedy będę go pił nowy w królestwie Bożym”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24