Cała trasa via Carpatia znajdzie się w sieci dróg TEN-T

2022-12-09, 16:36
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk  k Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk k Fot. gov.pl/MI

Odcinek trasy via Carpatia Lublin – Białystok – Ełk zostanie wpisany do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Oznacza to, że cała trasa będzie stanowiła odcinek szlaku prowadzącego z Helsinek aż na Cypr.

Stanowi to potwierdzenie, że korytarze komunikacyjne północ-południe wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej stają się priorytetowymi inwestycjami z punktu widzenia interesów Unii Europejskiej. O szczegółach tego sukcesu poinformował 9 grudnia 2022 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Podczas debaty w Brukseli, która odbyła się 5 grudnia 2022 r., ministrowie ds. transportu państw UE jednogłośnie poparli projekt czeskiej prezydencji dotyczący rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. 

Na wniosek Polski wprowadzono liczne zmiany w przebiegu sieci TEN-T w Polsce, obejmujące infrastrukturę drogową, kolejową, lotniczą oraz terminale intermodalne. Przede wszystkim utworzono nowy korytarz łączący Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym i Egejskim, który został uzupełniony o odcinek Lublin – Białystok – Ełk. Ten trójmorski szlak w obecnym przebiegu biegnie z Tallinna/Helsinek aż do Limassol na Cyprze, a jego kluczowym elementem jest biegnący wzdłuż wschodniej granicy UE szlak Via Carpatia, którego główną osią w Polsce jest droga ekspresowa S19.

W ten sposób odzwierciedlone zostały aktualne założenia krajowej polityki transportowej, zakładające m.in. budowę trasy via Carpatia, realizację koncepcji budowy CPK czy włączenie do sieci nowych lotnisk (Lublin, Olsztyn).

To bardzo ważny dzień dla Polski i zwieńczenie wieloletnich starań, prowadzonych konsekwentnie od przełomu lat 2015-2016, których celem było wpisanie głównych korytarzy komunikacyjnych, szczególnie tych na wschodzie Polski, do sieci bazowej TEN-T, czyli sieci głównych szlaków komunikacyjnych Unii Europejskiej. I to się udało. Powstanie droga, która połączy państwa Trójmorza. Taki był zamysł św. pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który w 2006 r. doprowadził do podpisania porozumienia na rzecz realizacji szlaku via Carpatia – przypomniał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Liczymy, że kontynuowana będzie polityka w zakresie instrumentów finansowych przeznaczonych na rozwój infrastruktury transportowej, w tym ze środków CEF, z którego bardzo skutecznie korzystamy. Dotychczas wybudowaliśmy ponad 86 proc. drogowej sieci bazowej TEN-T, czyli 3315 km dróg – zaznaczył minister A. Adamczyk.

Sieć TEN-T ma być rozwijana etapami. W propozycji Komisji ustanawia się konkretne terminy zakończenia prac nad siecią TEN-T: sieć bazowa powinna zostać ukończona do 2030 r., nowo dodana rozszerzona sieć bazowa – do 2040 r., a sieć kompleksowa – do 2050 r.

gov.pl

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Poniedziałek, 11 grudnia 2023 

  Św. Damazego I, papieża

  Łk 5, 17-26

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam faryzeusze i znawcy Prawa, którzy przybyli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. I była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać. A jacyś mężczyźni przynieśli na noszach człowieka, który był sparaliżowany. Chcieli go wnieść i położyć przed Nim. Ponieważ z powodu tłumu nie mogli go wnieść, weszli na taras domu i przez dach spuścili go na noszach do środka przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, powiedział: „Człowieku, twoje grzechy zostały ci odpuszczone”. A nauczyciele Pisma i faryzeusze zaczęli się zastanawiać: „Kim On jest, skoro mówi bluźnierstwa? Kto może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg?”. Jezus poznał ich myśli i powiedział do nich: „Nad czym się tak zastanawiacie w waszych sercach? Co jest łatwiej: powiedzieć: «Twoje grzechy zostały ci odpuszczone», czy też powiedzieć: «Wstań i chodź»? Abyście się jednak przekonali, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – powiedział do człowieka sparaliżowanego – mówię ci, wstań! Weź swoje nosze i idź do domu!”. A on na ich oczach natychmiast wstał, wziął to, na czym leżał, i odszedł do domu, chwaląc Boga. Wszystkich ogarnęło zdumienie. Chwalili Boga i pełni bojaźni mówili: „Dzisiaj widzieliśmy niezwykłe rzeczy”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24