2022-12-21, 21:19

Trasa Kaszubska otwarta

Od 21 grudnia 2022 r. kierowcy mogą już korzystać z 42-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S6 Bożepole Wielkie – Gdynia Wielki Kack, czyli Trasy Kaszubskiej, stanowiącej obwodnicę Wejherowa, Redy i Rumi.

Nowe obwodnice, które powstaną w województwie kujawsko-pomorskim: Brodnicy, Tucholi i Rypina, uzyskały 167,6 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Odcinek trasy via Carpatia Lublin – Białystok – Ełk zostanie wpisany do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Oznacza to, że cała trasa będzie stanowiła odcinek szlaku prowadzącego z Helsinek aż na Cypr.

Polska Żegluga Bałtycka SA podpisała umowę na czarter nowego promu z opcją jego późniejszego zakupu.

Premier Mateusz Morawiecki oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapoznali się ze stanem realizacji inwestycji polegającej na modernizacji śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice na Odrze w województwie opolskim.

Rząd przyjął zmiany w Programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025.

Przebiegająca przez wschodnie tereny Polski trasa Via Carpatia przyczyni się do rozwoju Lubelszczyzny, Podkarpacia, Warmii i Mazur oraz Podlasia – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

10 czerwca 2020 r. minister infrastruktury RP Andrzej Adamczyk uczestniczył w otwarciu dworca w Oświęcimiu. Udostępniony podróżnym obiekt jest komfortowy, nowoczesny i nawiązuje do historii miasta.

Minister infrastruktury RP Andrzej Adamczyk został odznaczony Honorową Odznaką Ministerstwa Łączności Litwy „Za zasługi dla systemu transportu i komunikacji”. Minister łączności RL Jarosław Narkiewicz podziękował polskiemu ministrowi za niezwykle udaną współpracę i stosunki dwustronne.

14 stycznia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Ministra Infrastruktury projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, który dostosowuje przepisy krajowe do prawa unijnego w zakresie przewozów kolejowych. Nowelizacja przewiduje, że polski rynek usług kolejowego transportu pasażerskiego zostanie otwarty dla przewoźników kolejowych z innych państw Unii Europejskiej, dzięki czemu stanie się bardziej konkurencyjny.

Strona 1 z 2

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Poniedziałek, 11 grudnia 2023 

  Św. Damazego I, papieża

  Łk 5, 17-26

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam faryzeusze i znawcy Prawa, którzy przybyli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. I była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać. A jacyś mężczyźni przynieśli na noszach człowieka, który był sparaliżowany. Chcieli go wnieść i położyć przed Nim. Ponieważ z powodu tłumu nie mogli go wnieść, weszli na taras domu i przez dach spuścili go na noszach do środka przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, powiedział: „Człowieku, twoje grzechy zostały ci odpuszczone”. A nauczyciele Pisma i faryzeusze zaczęli się zastanawiać: „Kim On jest, skoro mówi bluźnierstwa? Kto może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg?”. Jezus poznał ich myśli i powiedział do nich: „Nad czym się tak zastanawiacie w waszych sercach? Co jest łatwiej: powiedzieć: «Twoje grzechy zostały ci odpuszczone», czy też powiedzieć: «Wstań i chodź»? Abyście się jednak przekonali, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – powiedział do człowieka sparaliżowanego – mówię ci, wstań! Weź swoje nosze i idź do domu!”. A on na ich oczach natychmiast wstał, wziął to, na czym leżał, i odszedł do domu, chwaląc Boga. Wszystkich ogarnęło zdumienie. Chwalili Boga i pełni bojaźni mówili: „Dzisiaj widzieliśmy niezwykłe rzeczy”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24