Pomoc dla gospodarstw rolnych na Litwie, które poniosły straty z powodu ulew i nawałnic będzie wypłacana w dwóch etapach. Komisja Europejska przyznała na ten cel 9 mln 120 tys. euro, odszkodowania zostaną wypłacone do końca września.

13 czerwca Komisja Europejska wystąpiła do Rady UE o zorganizowanie formalnego wysłuchania Polski. To kolejny krok w procedurze o naruszenie praworządności. „Jesteśmy gotowi do obrony naszego stanowiska” – zapowiedział szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans stwierdził, że po przeprowadzonej w Polsce reformie nie ma już rozdziału pomiędzy władzą sądowniczą a wykonawczą.

Premier Litwy Saulius Skvernelis w środę, 6 czerwca udaje się do Brukseli, gdzie spotka się z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude‘em Junckerem i komisarzami. Szef litewskiego rządu przedstawi pozycję Litwę w sprawie nowej wieloletniego programu finansowego Unii Europejskiej.

Premier Saulius Skvernelis nie odrzuca możliwości zaskarżenia decyzji Komisji Europejskiej w sprawie niekarania Gazpromu. W opinii premiera, wobec sprawcy naruszenia prawa konkurencji mają być stosowane jednakowe kryteria.

Rosyjski koncern gazowy Gazprom, wykorzystując swoją dominującą pozycję, w pięciu krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym na Litwie, mógł ustalać wyższe ceny gazu. Komisja Europejska w czwartek ostatecznie zatwierdziła ugodę z Gazpromem w sprawie o nadużywanie przez niego pozycji w tym regionie.

Komisja Europejska złagodziła dla rolników z Litwy i jeszcze kilku państw, którzy w ubiegłym roku ponieśli szkody z powodu intensywnych deszczów, wymagania dotyczące otrzymania wsparcia i pozwoli uprawiać jeden gatunek upraw.

Komisja Europejska, Polska, Litwa, Łotwa i Estonia planują do czerwca tego roku zawrzeć porozumienie polityczne w sprawie synchronizacji sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich z systemem europejskim.

 zaproponowała w piątek nowy program pomocy makrofinansowej dla Ukrainy o wartości do 1 miliarda euro. Środki mają być przeznaczone na wsparcie stabilizacji gospodarczej i reform strukturalnych kraju.

Komisja Europejska (KE) wie o poruszanej przez Litwę kwestii, dotyczącej zróżnicowanych dopłat bezpośrednich dla unijnych rolników i podejmie starania w celu ich ujednolicenia – powiedział przebywający z wizytą w Wilnie przewodniczący KE Jean-Claude Juncker.

2017-12-21, 12:24

Zmowa przeciw Polsce

Wczoraj Komisja Europejska zdecydowała o złożeniu wniosku do Rady UE o stwierdzenie ryzyka naruszenia przez Polskę podstawowych wartości Wspólnoty. Wydała też kolejny, czwarty zbiór rekomendacji dla polskich władz, na którego realizację rząd ma trzy miesiące. Jednocześnie KE złoży pozew do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu o stwierdzenie niezgodności z prawem unijnym polskich ustaw dotyczących sądownictwa.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Sobota, 18 maja 2024 

  Św. Jana I, papieża i męczennika, wspomnienie

  J 21, 20-25

  Ewangelii według świętego Jana

  Gdy Jezus Zmartwychwstały ukazał się uczniom, Piotr odwrócił się i zobaczył ucznia, którego Jezus miłował, idącego z tyłu. To on podczas wieczerzy oparł się na Jego piersi i zapytał: „Panie, kto Cię zdradzi?”. Gdy Piotr go spostrzegł, rzekł do Jezusa: „Panie, a co z nim?”. Jezus mu odpowiedział: „Jeśli zechcę, żeby on pozostał aż do mego powrotu, czy to twoja sprawa? Ty pójdź za Mną”. Rozeszła się więc między braćmi wiadomość, że ten uczeń nie umrze. Tymczasem Jezus wcale mu nie powiedział, że nie umrze, lecz: „Jeśli zechcę, aby on pozostał aż do mego powrotu, czy to twoja sprawa?”. To właśnie ten uczeń świadczy o tych sprawach i on je spisał. A wiemy, że jego świadectwo jest prawdziwe. Jezus uczynił jeszcze wiele innych rzeczy, lecz sądzę, że gdyby to wszystko spisano, cały świat nie pomieściłby napisanych ksiąg.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24