Polscy parlamentarzyści apelują do litewskich posłów o zaniechanie działań uderzających w polskie szkolnictwo na Litwie

2023-06-15, 18:31
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Zdjęcie ilustracyjne Zdjęcie ilustracyjne © Marian Paluszkiewicz

„Apelujemy o zaniechanie podejmowania działań uderzających w szkolnictwo polskiej mniejszości narodowej, w tym w młodych Polaków na Litwie, którzy będąc lojalnymi obywatelami Litwy, pragną jednocześnie pielęgnować swoją polską tożsamość narodową” – czytamy w apelu Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej, podpisanym przez jej przewodniczącą, poseł na Sejm RP Iwonę Arent.

Apel ten został skierowany do litewskich posłów z Grupy Parlamentarnej ds. Kontaktów Międzyparlamentarnych z Sejmem i Senatem  Rzeczypospolitej. Polscy parlamentarzyści wyrażają w nim niepokój, jakim „napawają nas informacje napływające od polskiej mniejszości narodowej na Litwie zamieszkałej od wieków na terenie Wileńszczyzny”.

„Ze szczególną troską myślimy o zachowaniu polskiej tożsamości na Litwie i kluczowej roli, jaką odgrywa oświata w języku polskim na Litwie w jej pielęgnowaniu. Polacy zamieszkali na Litwie – rodzice, nauczyciele, uczniowie żyją w niepokoju z powodu wciąż nasilającego się ograniczania praw oświatowych do nauczania w języku ojczystym. Kolejne reformy podejmowane przez litewski resort oświaty, mające w założeniu poprawę jakości nauczania i dobro dziecka – stają się, przeciwnie, w opinii Polaków na Litwie, poważnym zagrożeniem dla szkół polskiej mniejszości narodowej na Litwie” – napisano w apelu.

Polscy parlamentarzyści podkreślają, że ze smutkiem obserwują, jak każdy rok szkolny kończy się i zaczyna walką o przetrwanie poszczególnych placówek z polskim językiem nauczania na Litwie. „W chwili obecnej dotyczy to kryteriów powoływania i optymalizacji sieci szkół. Stosowane rozwiązania zagrażają istnieniu szkół, prowadzą do ich likwidacji lub do obniżenia statusu szkoły. Przedstawiony projekt ustawy o oświacie wymaga głębokiego rozpatrzenia i analizy, ponieważ dotyczy ważnych zmian dla edukacji” – wskazują politycy z Polski. Dodają, że Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, wspólnoty szkolne, wyrażając swój niepokój zaistniałą sytuacją, troszcząc się o zachowanie nauczania w języku polskim, ojczystym oraz losy uczniów, sugerowało przy optymalizacji sieci stosowanie nie tylko kryteriów ilościowych, ale także jakościowych, oceniających kontekst społeczno-ekonomiczny danej szkoły.

„Kierując się dobrą, mającą swoje podstawy w polskich przepisach ustawowych, praktyką powoływania i utrzymywania szkół mniejszości narodowych, w tym litewskiej w Polsce, sugerujemy również na Litwie stosowanie odpowiednich kryteriów wobec szkół polskiej mniejszości narodowej” – czytamy w apelu. – Należy umożliwić społeczności lokalnej, w porozumieniu z samorządem, decydowania o losie danej placówki”.

Polscy parlamentarzyści zwracają uwagę na to, że dobra współpraca Polski i Litwy w wielu dziedzinach, w tym w ramach strategicznego partnerstwa energetycznego i wojskowego oraz znaczenie obu krajów na arenie międzynarodowej stają się inspirującym punktem odniesienia w zaistniałej sytuacji.

„W imieniu Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej apelujemy o zaniechanie podejmowania działań uderzających w szkolnictwo polskiej mniejszości narodowej, w tym w młodych Polaków na Litwie, którzy będąc lojalnymi obywatelami Litwy, pragną jednocześnie pielęgnować swoją polską tożsamość narodową” – apeluje Polsko-Litewska Grupa Parlamentarna.

Politycy z Macierzy przypominają też w apelu, że jako kraje członkowskie Unii Europejskiej Polska i Litwa zobowiązały się do przestrzegania praw mniejszości narodowych, przyjmując szereg stosownych dokumentów w tej dziedzinie. Ponadto w przyszłym roku przypada 30. rocznica podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, którego artykuł 13. zobowiązuje strony do poszanowania praw mniejszości narodowych – polskiej mniejszości narodowej zamieszkałej na Litwie i litewskiej mniejszości narodowej zamieszkałej w Polsce.

„Liczymy, że w trakcie prac na ustawą oświatową w Sejmie Republiki Litewskiej wysłuchane i uwzględnione zostaną prawa i postulaty polskiej mniejszości narodowej, co pozwoli nam na radosne celebrowanie tej tak ważnej dla Polski i Litwy rocznicy” – wyrazili nadzieję polscy parlamentarzyści 54-osobowej Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej.

Komentarze   

 
#7 Antoni 2023-07-01 12:39
A gdzie zasada wzajemności?
Skoro Polska wywiązuje się z obowiązków wobec mniejszości litewskiej, to Litwa też musiałaby czynić podobnie. A tak niestety nie jest.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#6 cc 2023-06-19 16:52
w ostatnich miesiącach było wyjątkowo dużo PL-LT spotkań na szczycie, ale dobrych efektów - przynajmniej jeśli chodzi o sytuację polskiej mniejszości na Litwie wciąż nie widać...
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#5 marcin 2023-06-19 16:45
Dwie kadencje ambasador Doroszewskiej były w tym temacie całkowicie stracone i bezużyteczne.
Przecież ona już w pierwszym wywiadzie w Wilnie cieszyła się z większej ilości ilości języka litewskiego w polskich szkołach - czyli de facto opowiedziała się przeciw polskim szkołom, co wielce ucieszyło Litwinów i zachęciło do dalszych działań uderzających w polską oświatę. Miejmy nadzieję że nowy ambasador będzie miał inne podejście i doceni znaczenie szkół dla zachowania i pielęgnowania polskości.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#4 E.A. 2023-06-19 16:42
Litwini mają poczucie bezkarności, łamią przepisy unijne, traktat z Polską, depczą zasady demokracji i prawa człowieka. i wciąż im to uchodzi bez konsekwencji.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#3 Ryszard 2023-06-19 14:07
Jeszcze jedne głos w obronie polskiego szkolnictwa, stale zagrożonego przez lietuviski, antypolski nacjonalizm.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#2 z Wilna 2023-06-18 20:20
Dziękujemy za jednoznaczne wsparcie z Polski dla naszych szkół i dla naszych dzieci.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#1 Alek 2023-06-18 20:19
Polska szkoła jest najlepszym środowiskiem do nauczania i wychowywania polskich dzieci, w języku ojczystym i przy zachowaniu polskiego dziedzictwa.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • 3 marca 2024

  3 niedziela Wielkiego Postu

  J 2, 13-25

  Ewangelii według świętego Jana

  Zbliżało się żydowskie święto Paschy i Jezus udał się do Jerozolimy. Na dziedzińcu świątyni napotkał sprzedawców wołów, owiec i gołębi oraz tych, którzy prowadzili wymianę pieniędzy. Wówczas splótł bicz ze sznurów i przepędził wszystkich z terenu świątyni, również owce i woły. Rozrzucił pieniądze tych, którzy je wymieniali, a ich stoły powywracał. Sprzedawcom gołębi zaś nakazał: „Zabierzcie stąd to wszystko i nie róbcie targowiska z domu mego Ojca!”. Uczniowie przypomnieli sobie tekst Pisma: Gorliwość o Twój dom pochłania Mnie. Żydzi natomiast zwrócili się do Niego z pytaniem: „Jakim znakiem wskażesz nam, że masz prawo to czynić?”. Na to Jezus odpowiedział: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w ciągu trzech dni ją wzniosę”. Żydzi odrzekli: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty chcesz ją wznieść w ciągu trzech dni?”. On jednak mówił o świątyni swego ciała. Kiedy więc powstał z martwych, uczniowie przypomnieli sobie, że właśnie to powiedział i uwierzyli Pismu oraz słowom Jezusa. Podczas pobytu Jezusa w Jerozolimie na święcie Paschy wielu ludzi uwierzyło w imię Jego, ponieważ widzieli znaki, które czynił. Jezus jednak nie odsłaniał się przed nimi, bo znał wszystkich. Nie potrzebował także, aby ktoś dawał Mu świadectwo o człowieku, ponieważ sam wiedział, co się w nim kryje.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24