Tėvai turės pasirūpinti, kad vaikas iki 6 metų neliktų vienas

2017-09-28, 12:47
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)
Tėvai turės pasirūpinti, kad vaikas iki 6 metų neliktų vienas © Scanpix / Reuters (SHAMIL ZHUMATOV) nuotr.

Tėvai privalės pasirūpinti, kad vaikas iki 6 metų neliktų be vyresnių kaip 14 metų asmenų priežiūros.

Tokia naujovė įteisinta Seimo priimtame naujos redakcijos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme. Naujas dokumentas priimtas 100 parlamentarų balsavus už, nė vienam nebuvus prieš ir vienam susilaikius.

Šiuo įstatymu ir lydimaisiais teisės aktais tobulinama vaiko teisių apsaugos sistema, ypatingą dėmesį skiriant vaiko saugumui.

Įstatyme įtvirtinti du grėsmės vaikui lygiai: pirmasis grėsmės vaikui lygis nustatomas, kai Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba ar jos įgaliotas skyrius nenustato pavojaus vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei, tačiau nustato vaiko funkcionavimo ir socialinės aplinkos rizikos veiksnius bei rizikos veiksnius, susijusius su vaiko tėvais ar kitais jo atstovais pagal įstatymą ir jų santykiais su vaiku. Antrasis grėsmės vaikui lygis nustatomas, kai Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba ar jos įgaliotas skyrius nustato pavojų vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei.

Siekiant kuo geresnės vaiko apsaugos pakeista vaiko teisių apsaugos sistema ją centralizuojant.

Nustatyta, kad už vaiko teisių apsaugos politiką atsako, jos įgyvendinimą koordinuoja, šeimos politiką formuoja ir koordinuoja jos įgyvendinimą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Tarnybos padaliniai - teritoriniai vaiko teisių apsaugos skyriai - tiesiogiai gina ir užtikrina vaiko teises ir atstovauja vaiko teisėms ir teisėtiems interesams jiems priskirtoje savivaldybės teritorijos dalyje.

Įstatyme numatytas 11 mobiliųjų komandų įkūrimas. Profesionalių specialistų grupės turės skubiai suteikti vaikui ir į krizę patekusiai šeimai individualią ar grupinę medicininę, psichologinę, socialinę, teisinę pagalbą.

Taip pat reglamentuoti ir atvejo vadybininkai - socialiniai darbuotojai, koordinuojantys atvejo vadybos procesą, paskirti savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos ar kitos įstaigos, kuriai savivaldybė suteikė įgaliojimus teikti socialines paslaugas šeimoms toje savivaldybėje.

Atskiros mobiliosios komandos darbuosis 10 Lietuvos apskričių bei didžiausiame šalies mieste - Vilniuje. Jos užsiims konkrečiais atvejais, kai į juos kreipsis atvejo vadybininkai.

Įstatyme detaliai reglamentuojamas reagavimas į pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą. Įtvirtinta, kad Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius, reaguodamas į pranešimą apie galimą smurto prieš vaiką naudojimą, galimai kilusį pavojų vaiko saugumui, sveikatai, gyvybei ar vaiko buvimą jam nesaugioje aplinkoje, visus veiksmus privalės atlikti pranešimo gavimo dieną, tačiau ne vėliau kaip per 6 valandas nuo pranešimo gavimo momento.

Nustačius vaiko buvimą jam nesaugioje neutralioje aplinkoje, kuri kelia pavojų vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei, vaikas bus skubiai paimamas iš jam nesaugios aplinkos.

Kiekvienu konkrečiu atveju bus sudaromas atvejo vadybos planas, bus analizuojama situacija šeimoje, tėvų pastangos spręsti krizę ir bus priimamas sprendimas dėl tolesnės vaiko ateities.

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24