Pradedama eksternų registracija laikyti brandos egzaminus

2012-01-21, 10:46
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Vadovaudamasis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, Kalbų įskaitų nuostatų, Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo nuostatų ir Mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitos nuostatų patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamentas paskyrė Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje šias bazines mokyklas – Vilniaus Jono Pauliaus II gimnaziją, Vilniaus „Santaros“ vidurinę mokyklą ir Vilniaus karaliaus Mindaugo vidurinę mokyklą, kuriose bus laikomi brandos egzaminai.

Eksternas prašymą laikyti dalyko brandos egzaminą bazinės mokyklos direktoriui pateikia iki 2012 m. kovo 7 dienos. Kartu su prašymu eksternas privalo pateikti:

• Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą.

• Vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje).

• Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją (jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje).

• Užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys).

• Kvitą apie grynųjų pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus (išskyrus laisvės atėmimo vietoje veikiančioje mokykloje registruotą eksterną).

• Įmokėti 50 Lt už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

Bazinių mokyklų rekvizitai:

Visoms trims mokykloms (Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija, Vilniaus „Santaros“ vidurinė mokykla, Vilniaus karaliaus Mindaugo vidurinė mokykla) viena sąskaita – biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“, kodas 300035837, Vilniaus g. 39/6, LT-01119 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT80 7044 0600 0426 1420, AB SEB bankas, banko kodas 70440. Mokėjimo kvite prašome nurodyti bazinės mokyklos pavadinimą ir įmokos paskirtį (už egzaminus).

Informacija skelbiama internete adresu www.egzaminai.tk

www.vilnius.lt
www.lvcom.lt

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24