Plaukikė Rūta Meilutytė įprastai vengia kalbėti apie savo asmeninį gyvenimą, olimpinė čempionė dažniausiai apsiriboja tais komentarais, kurie susiję su sportu, tačiau sekmadienį 20-ąjį gimtadienį švenčianti Kaune vyksiančių tarptautinių vaikų žaidynių (ICG2017) ambasadorė sutiko atsakyti į kiek netradicinius klausimus.

Tė­vas ne­se­niai mi­rė, o mo­ti­na iš­ėjo į kai­mą gir­tau­ti, pa­lik­da­ma ma­žą vai­ke­lį na­mie… Kai­my­nai pra­ne­šė po­li­ci­jai, apie su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją in­for­ma­vo Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rių. Po­li­ci­ja pra­dė­jo ne­at­sa­kin­gos mo­ti­nos pa­ieš­ką, vai­ko tei­sių ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos ieš­ko vai­kui nau­jo glo­bė­jo ir gy­ve­na­mo­sios vie­tos. Juk ma­žy­lis ne­ga­li bū­ti pa­lik­tas li­ki­mo va­liai.

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centre metus vykdyto specialaus projekto metu vaikų emocinis intelektas pakilo 19 proc., o su jais dirbančių ugdytojų – 64 proc. VšĮ „Lyderystės ekspertų grupės“ kartu su „Barclays“ operacijų centru Lietuvoje sudarytą ir įgyvendintą bendruomenės socialinių emocinių kompetencijų ugdymo programą ketinama pradėti taikyti ir kitose šalyse.

Per tris pastarąsias savaites intensyviosios terapijos gydytojams teko gelbėti tris itin sunkios būklės vaikus, patekusius į Vaikų ligoninę dėl meningokokinės infekcijos. Vienam kūdikiui, kuriam dėl infekcijos ir sunkaus sepsinio šoko susiformavo inkstų funkcijos nepakankamumas, ligoninės gydytojai pirmą kartą panaudojo naująjį dializės aparatą, skirtą labai mažo svorio vaikams. Ši procedūra išgelbėjo nė pusantrų metų neturinčio vaiko gyvybę: nors ir sunkiai, jis sveiksta, kitų dviejų vaikų gyvybei pavojus taip pat praėjo.

Namuose, kur neblaivus vyriškis smurtavo prieš sugyventinės tėvą, du mažamečiai vaikai miegojo.

Ketvirtadienį Tauragės rajone ir Molėtuose iš girtavusių tėvų paimti vaikai, jie perduoti giminaičiams.

Poros savaičių bėgyje darželio auklėtojos siekė praplėsti vaikų žinias apie savo gimtąjį kraštą, skatino gerus darbus, siekius, kad mažieji patriotai pajustų meilę Tėvynei, savo gimtajam miestui, kaimui.

Antradienį policija sulaikė neblaivų šiaulietį, reikalavusį dviejų eurų iš savo anūkės ir prieš ją smurtavusį.

Vidutiniškai net 207 vaikai 2015 m. kasdien dėl patirtų traumų buvo gydyti Lietuvos ambulatorinėse gydymo įstaigose, 20 susižalojo taip, kad pateko į ligonines, dėl patirtų sunkių sužalojimų kas savaitę mirdavo bent vienas vaikas, o neįgalumas dėl patirtos traumos buvo nustatytas 9 vaikams.

Joniškio rajono Vaiko teisių apsaugos skyrius iš girtaujančios socialinės rizikos šeimos ketina paimti dviejų mėnesių kūdikį.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24