Oświata od zawsze była, jest i nadal będzie dla największej frakcji Rady rejonu wileńskiego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin - jedną z priorytetowych działań. W placówkach oświatowych samorządu rejonu wileńskiego zapewnione są wyjątkowe warunki do nauki i pracy. Dbając o rozwój infrastruktury oświatowej Rada rejonu wileńskiego przyjęła wiele przychylnych i dobrych decyzji dotyczących oświaty. Przyjęty szereg decyzji niewątpliwie wpłynął na jakościowy rozwój oświaty w rejonie wileńskim.

Na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego we środę, 13 grudnia, radni, reprezentanci mieszkańców rejonu wileńskiego jednoznacznie opowiedzieli się przeciwko zamiarom Głównej Komisji Wyborczej (GKW) w kwestii zmiany granic jednomandatowych okręgów wyborczych w zbliżających się wyborach sejmowych w 2024 roku.

Samorząd Miasta Wilna poinformował, że do końca tego roku zakończy projektowanie działek przeznaczonych do zwrotu w ramach przywrócenia prawa własności. Radni z AWPL-ZChR podkreślają konieczność uczciwego sfinalizowania procesu restytucji mienia i apelują do władz stolicy o niekombinowanie na końcowym etapie procesu zwrotu ziemi.

Podczas minionego posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego rada absolutną większością zagłosowała za wniesionymi przez frakcję AWPL-ZChR poprawkami w sprawie przekierowania środków budżetowych na potrzeby mieszkańców gmin.

5 października obchodzimy Światowy Dzień Nauczyciela. Życzenia dla pedagogów z okazji ich święta zawodowego składają posłowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin w Sejmie RL.

Zamiast wspierania prywatnego biznesu i dopłacania ze swego budżetu ponad 100 euro miesięcznie do pobytu dziecka w prywatnym przedszkolu wileński samorząd mógłby przeznaczyć te środki na budowę nowych przedszkoli – uważa wileński radny z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin Wiktor Jusiel, który na środowym posiedzeniu Rady wygłosił oświadczenie na ten temat.

W czwartek Sejm w pierwszym czytaniu poprał proponowane przez posłów Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin Rity Tamašunienė i Czesława Olszewskiego poprawki do Ustawy o samorządności. Proponowane zmiany w ustawie zakładają, że kwestię tworzenia nowych sołectw i wyznaczania ich granic ma rozpatrywać i zatwierdzać rada samorządowa na wniosek mera.

Członkowie, sympatycy i przyjaciele największych polskich organizacji na Litwie – Związku Polaków na Litwie i Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin – spotkali się w sobotę na tradycyjnym rodzinno-towarzyskim pikniku w podwileńskich Bieliszkach nad jeziorem Oświe. To już XXIII Rodzinny Zlot Turystyczny ZPL i AWPL - ZChR – świetna okazja do wielopokoleniowej integracji i wspólnej zabawy na łonie przyrody. W ciągu dnia odpoczywało i bawiło się 3-4 tysiące osób.

Do budżetów samorządów rejonów wileńskiego, kowieńskiego i kłajpedzkiego miałyby w całości trafiać podatki dochodowe od osób fizycznych, płacoe przez mieszkańców tych rejonów. Taką propozycję zarejestrowali w Sejmie posłowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin Rita Tamašunienė i Czesław Olszewski razem z parlamentarzystami innych frakcji.

Frakcja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), biorąc pod uwagę prężnie i dynamicznie rozwijający się rejon wileński, rosnącą z roku na rok liczbę jego mieszkańców, którzy widzą tu perspektywę zamieszkania i podejmowania pracy, co bezpośrednio wiąże się z potrzebą rozwoju i poprawy warunków infrastruktury w rejonie, 5 lipca na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego złoży projekt rezolucji, skierowanej do Sejmu i Rządu Republiki Litewskiej w sprawie przywrócenia do 100 proc. części podatku dochodowego od osób fizycznych, przypadającej Samorządowi Rejonu Wileńskiego.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Piątek, 19 lipca 2024 

    Mt 12, 1-8

    Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

    Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród pól obsianych zbożem. Jego uczniowie byli głodni, zaczęli więc zrywać kłosy i jeść. Gdy zobaczyli to faryzeusze, powiedzieli: „Twoi uczniowie robią to, czego nie wolno robić w szabat”. On im odpowiedział: „Czy nie czytaliście, co zrobił Dawid i jego towarzysze, kiedy byli głodni? Jak wszedł do domu Bożego on sam i ci, którzy z nim byli, i jedli poświęcone chleby, które wolno było spożywać jedynie kapłanom? Albo czy nie czytaliście w Prawie, że w szabat kapłani naruszają w świątyni szabat, a są bez winy? Oświadczam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczą słowa: «Miłosierdzia chcę, a nie ofiary», nie potępialibyście niewinnych. Bo Syn Człowieczy jest Panem szabatu”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24