Wileńskie lotnisko coraz więcej uwagi przeznacza dla pasażerów, podróżujących z małymi dziećmi. Na lotnisku już zmieniono oznakowanie stanowiska odprawy dla rodzin z dziećmi, a rodzicom proponowany jest szereg udogodnień.

Osoby pracujące wychowujące ucznia do 12. roku życia 1 września mają w pracy pół dnia wolnego.

W tym roku prawie dwukrotnie więcej rodziców skorzystało z przeznaczonych dla nich urlopów niż w analogicznym okresie roku ubiegłego – donosi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ubiegłym roku prawie 2 tysiące dzieci na Litwie straciło opiekę swych rodziców.

W okresie od stycznia do maja 2016 r. z urlopów przeznaczonych dla rodziców skorzystało 411 tys. osób. – 351,2 tys. kobiet oraz 59,8 tys. mężczyzn.

Gimnazjum im. F. Ruszczyca, Szkoła Sztuk Pięknych i Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie wspólnie ze społecznością rudomińską co roku organizują święto dla dzieci. Ten rok nie był wyjątkiem.

W przeddzień Święta Pracy oraz Dnia Matki na Litwie pikietują związki zawodowe. Domagają się wzrostu minimalnego wynagrodzenia do 400 euro i polepszenia sytuacji finansowej matek i ojców samotnie wychowujących dzieci.

2016-04-26, 15:09

Tata na urlopie

Ojcowie coraz częściej decydują się na skorzystanie z przysługującego im urlopu na dziecko. Od początku tego roku z urlopu ojcowskiego skorzystało już ponad 33,5 tys. mężczyzn.

W I kwartale 2016 r. z urlopów dla rodziców skorzystało ponad 344 tys. osób, z tym 306,1 tys. kobiet oraz 38,5 tys. mężczyzn.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Rodziny i Dziecka w Kowalczukach rozpoczął cykl 10-tygodniowy specjalistycznych szkoleń dla 7 rodzin zamieszkałych w rejonie wileńskim, pragnących podjąć się adopcji lub opieki nad dziećmi. Pierwsze tego typu szkolenia w rejonie wileńskim prowadzą doświadczone pracowniczki ośrodka – dyrektor Leokadia Pawtel i Ewelina Kajdanowicz, pracownik socjalny, które po ukończeniu trójszczeblowego kursu uzyskały certyfikaty trenerów.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Niedziela, 19 maja 2024

  Zesłanie Ducha Świętego, uroczystość

  J 15, 26-27; 16, 12-15

  Ewangelii według świętego Jana

  Jezus powiedział do swoich uczniów: „Kiedy jednak przyjdzie Wspomożyciel, którego Ja poślę wam od Ojca – Duch Prawdy, który pochodzi od Ojca, On będzie świadczył o Mnie. Wy także powinniście dawać świadectwo o Mnie, gdyż jesteście ze Mną od początku. Miałbym wam jeszcze dużo do powiedzenia, lecz teraz nie jesteście w stanie tego udźwignąć. Po swoim przyjściu On – Duch Prawdy – poprowadzi was ku pełnej prawdzie. Nie będzie bowiem mówił od siebie, lecz powie to wszystko, co usłyszy. Będzie także nauczał o sprawach przyszłych. On Mnie uwielbi, gdyż będzie czerpał z tego, co moje, i będzie wam to głosił. Wszystko, co należy do Ojca, jest moje; dlatego powiedziałem: Będzie czerpał z tego, co moje, i będzie wam to głosił”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24