Ks. kard. Stanisław Dziwisz wspomniał o możliwości rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego rodziców św. Jana Pawła II.

26 lipca Kościół obchodzi wspomnienie rodziców Maryi, Joachima i Anny.

We wtorek litewski Sejm zaaprobował w pierwszym czytaniu przedłożony przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin projekt zmiany ustawy o oświacie, który przewiduje działalność tzw. domowych przedszkoli – opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym mógłby prowadzić w swoim domu opiekun dzienny.

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin, kontynuując politykę prorodzinną, opracowała projekt zmiany Ustawy o oświacie, w którym proponuje zezwolić na działalność domowych przedszkoli. Celem projektu jest zwiększania liczby form opieki nad dziećmi, by pomoc rodzicom, wychowującym małe dzieci, w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi oraz zachęcić rodziny do posiadania większej liczby dzieci.

Z uwagi na trwający w tym roku okres zrównoważonego przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki w rodzinie i wspólnocie Centrum Kryzysowe Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego poszukuje osób, które zgodziłyby się przyjąć dzieci do swoich domów, zapewnić im przyjazne środowisko rodzinne i zorganizować szkolenia wstępne i ustawiczne dla przyszłych opiekunów i rodziców zastępczych.

Centrum Wsparcia Dziecka uruchamia linię telefoniczną dla rodziców na Litwie. Od dzisiaj w każdym dniu roboczym od godz. 17 do 21 rodzicie będą mogli uzyskać telefoniczną konsultację psychologa w kwestiach związanych z wychowaniem dzieci.

Od 1 sierpnia rodzice i opiekunowie składają wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. W przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci prawo do świadczenia 500+ zostało uzależnione od ustalenia alimentów od drugiego rodzica. Zmiana ma zachęcać do składania przez obywateli oświadczeń zgodnych ze stanem faktycznym.

Wraz ze wzrostem urodzeń przybywa rodziców korzystających z urlopów na dzieci. Od stycznia do maja tego roku z urlopów rodzicielskich skorzystało 252,1 tys. osób. To o 17,7 tys. więcej niż w analogicznym okresie rok temu. Rośnie też liczba osób korzystających z urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego.

„Łączymy Rodziny” – pod takim hasłem odbył się dzisiaj w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli pierwszy Festyn Rodzinny.

Urlopy rodzicielskie cieszą się coraz większą popularnością. Od stycznia do listopada 2016 r. z urlopów przeznaczonych dla rodziców skorzystało ponad 637 tys. osób – 486,7 tys. kobiet oraz 150,8 tys. mężczyzn.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Wtorek, 21 maja 2024 

  Świętych męczenników Krzysztofa Magallanesa, prezbitera, i Towarzyszy, wspomnienie

  Mk 9, 30-37

  Ewangelii według świętego Marka

  Jezus i Jego uczniowie przechodzili przez Galileę, lecz On nie chciał, aby ktokolwiek o tym wiedział. Uczył bowiem swoich uczniów i mówił im, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach powstanie z martwych. Uczniowie jednak nie rozumieli tych słów, lecz bali się Go pytać. Potem przyszli do Kafarnaum. W domu zapytał ich: „O czym to rozprawialiście po drodze?”. Lecz oni milczeli, bo w czasie drogi sprzeczali się ze sobą o to, kto z nich jest największy. Jezus usiadł, przywołał Dwunastu i powiedział im: „Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ostatni ze wszystkich i sługą wszystkich!”. Następnie wziął dziecko, postawił je między nimi, przytulił do siebie i powiedział im: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w moje imię, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24