W sobotę 18 listopada w Awiżeniach (rejon wileński) uroczyście zaprezentowano symbole heraldyczne miejscowości. Odtąd będzie ona miała swoją flagę, herb i pieczęć.

Kolejna miejscowość w rejonie wileńskim będzie miała własny herb. Na wczorajszym posiedzeniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zaaprobowała inicjatywę Gminy Dukszty utworzenia symboli heraldycznych dla Dukszt.

Kowalczuki mają już swój herb. Prezentacja herbu odbyła się 10 listopada. Z tej okazji zostało zorganizowane święto dla mieszkańców Gminy Kowalczuki oraz dla tych, którzy są związani z tym terenem.

10 listopada w Kowalczukach (rejon wileński) odbędzie się prezentacja herbu i flagi gminy.

Na piątkowym posiedzeniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła projekty herbu, flagi i pieczęci gminy Sużany.

2 maja obchodzimy ustanowiony przez Sejm RP Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Polacy manifestują w czasie tego święta przywiązanie do barw narodowych, wywieszając biało-czerwone flagi. Organizowane są także akcje upowszechniające wiedzę o polskich symbolach narodowych. Włączając się w te działania Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało wystawę plenerową, prezentującą dzieje herbu i godła Polski.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zaaprobowała projekt herbu dla Gminy Awiżenie. Już wkrótce samorząd zwróci się do Komisji Heraldycznej o zatwierdzenie herbu, sztandaru i pieczęci.

Na wczorajszym posiedzeniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zaaprobowała inicjatywę utworzenia herbu dla Gminy Awiżenie.

Swoje herby ma obecnie 13 z 23 gmin rejonu wileńskiego. Na piątowym posiedzeniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zaaprobowała inicjatywę utworzenia herbu dla kolejnej gminy tym razem Bezdan.

Dzisiaj Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła projekty wzorców herbu, flagi heraldycznej i pieczęci gmin Kowalczuki i Zujuny. 

Strona 1 z 2

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Poniedziałek, 11 grudnia 2023 

  Św. Damazego I, papieża

  Łk 5, 17-26

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam faryzeusze i znawcy Prawa, którzy przybyli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. I była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać. A jacyś mężczyźni przynieśli na noszach człowieka, który był sparaliżowany. Chcieli go wnieść i położyć przed Nim. Ponieważ z powodu tłumu nie mogli go wnieść, weszli na taras domu i przez dach spuścili go na noszach do środka przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, powiedział: „Człowieku, twoje grzechy zostały ci odpuszczone”. A nauczyciele Pisma i faryzeusze zaczęli się zastanawiać: „Kim On jest, skoro mówi bluźnierstwa? Kto może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg?”. Jezus poznał ich myśli i powiedział do nich: „Nad czym się tak zastanawiacie w waszych sercach? Co jest łatwiej: powiedzieć: «Twoje grzechy zostały ci odpuszczone», czy też powiedzieć: «Wstań i chodź»? Abyście się jednak przekonali, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – powiedział do człowieka sparaliżowanego – mówię ci, wstań! Weź swoje nosze i idź do domu!”. A on na ich oczach natychmiast wstał, wziął to, na czym leżał, i odszedł do domu, chwaląc Boga. Wszystkich ogarnęło zdumienie. Chwalili Boga i pełni bojaźni mówili: „Dzisiaj widzieliśmy niezwykłe rzeczy”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24