Podsumowanie programu Erasmus na 20-lecie Polski w Unii Europejskiej

2024-04-25, 19:46
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Podczas konferencji prasowej z udziałem ministra nauki Dariusza Wieczorka Podczas konferencji prasowej z udziałem ministra nauki Dariusza Wieczorka Fot. MNiSzW

266 tysięcy polskich studentów skorzystało z programu Erasmus przez niemal 20 lat członkostwa Polski we wspólnocie. Najchętniej wyjeżdżali do Hiszpanii, Niemiec, Włoch. 1 maja przypada 20. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. „Bardzo dobrze to pamiętam. To była ogromna radość. Jednym z kluczowych programów UE jest program Erasmus, który daje możliwość wymiany. Ten program w Polsce świetnie funkcjonuje” – mówił podczas konferencji prasowej minister nauki Dariusz Wieczorek. W 2024 roku budżet na program Erasmus+ w Polsce to 262 mln euro.

Erasmus w liczbach

Od 1 maja 2004 roku, czyli od wejścia Polski do Unii Europejskiej z programu Erasmus skorzystało 266 tys. polskich studentów. Najchętniej wybierali oni Hiszpanię, wyjechało tam 43161 osób, na drugim miejscu popularności są Niemcy, dokąd w ramach programu Erasmus wyjechało 39553 studentów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także Włochy, które wybrało 27471 osób.

Przez 20 lat do Polski przyjechało ponad 208 tys. studentów z zagranicy w ramach programu Erasmus. Polskę najchętniej wybierali Hiszpanie - 48 913 Turcy - 47 853 i Francuzi - 20 139.
„Bardzo nas cieszy, że 208 tys. studentów odwiedziło Polskę w ramach programu Erasmus. Umiędzynarodowienie polskiej nauki to jeden ze strategicznych celów ministerstwa” – mówi minister nauki Dariusz Wieczorek.

Na projekty edukacyjne realizowane w ramach unijnej inicjatywy w roku 2024 przeznacza się w Polsce 262 mln euro. Dzięki tym funduszom ok. 15 tys. polskich studentów wyjeżdża każdego roku z kraju, by część swoich studiów zrealizować na zagranicznych uczelniach.

Coraz większe dotacje na program Erasmus

Każdego roku rośnie kwota na program Erasmus + przeznaczana przez Komisję Europejską. W tym roku jest także nowość: studenci będą mogli skorzystać z dofinansowania na podróż do miejsca, gdzie będą studiować.

„To dobra wiadomość dla naszych studentów. Decyzją ministra nauki zostały zmienione zasady na korzyść studentów i poza stawkami ryczałtowymi dot. pobytu za granicą został wprowadzony dodatkowy element wspierający ich podróż na miejsce, w którym będą studiować” – poinformował dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Mirosław Marczewski.

Polska coraz bardziej popularna

Coraz częściej studenci z innych państw chcą przyjeżdżać w ramach programu do Polski. Na początku istnienia programu stosunek Polaków wyjeżdżających za granicę do obcokrajowców przyjeżdżających do Polski wynosił 10:1. Obecnie statystyki te się wyrównują, a polskie uczelnie są jednymi z najchętniej wybieranych w Europie.

Z opublikowanego przez Komisję Europejską Rocznego Reportu za 2022 rok wynika, że Polska jest szóstym najbardziej popularnym krajem w Europie, do którego przyjeżdżają studenci w ramach programu Erasmus+.

Erasmus okrętem flagowym mobilności

Podczas konferencji prasowej swoim doświadczeniem podzieliły się studentki. „Moja największa przygoda życia nie byłaby możliwa, gdyby nie członkostwo Polski w UE i program Erasmus. Wyjazd za granicę dał mi mnóstwo możliwości, poszerzył horyzonty językowe i naukowe” – mówiła Karolina, która była na wymianie studenckiej we Francji i w Szwajcarii.

„Wymiana Erasmus, to nie tylko poprawa języka ale również cudowne znajomości, utrzymywanie kontaktów z ludźmi z całego świata oraz doświadczenie usamodzielnienia się” – dodała Ola, która uczestniczyła w programie Erasmus w Hiszpanii.

Historia

Nazwa inicjatywy nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak wielu wybitnych ludzi renesansu, kształcił się w wielu ośrodkach akademickich w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako zakrojony na szeroką skalę europejski program wymiany studentów. Polscy studenci otrzymali do niego dostęp w 1998 roku (ówcześnie Erasmus był częścią Programu Sokrates). Mimo, że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami.

W latach 1995-2006 Erasmus dla szkolnictwa wyższego wchodził w skład wspólnotowego programu Sokrates, w latach 2007-2013 był częścią programu „Uczenie się przez całe życie”, a od roku 2014 jest częścią programu Erasmus+, programu Unii Europejskiej w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu. Erasmus+ wspiera uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców oraz osoby dorosłe a także wolontariuszy w realizowaniu międzynarodowych projektów służących zwiększaniu kompetencji.

Administrowaniem programem w Polsce zajmuje się Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni rolę Agencji Narodowej Programu Erasmus+ oraz Programu Europejski Korpus Solidarności. Działa ona we współpracy z ministerstwami pełniącymi rolę tzw. władzy krajowej. Są to: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Inf. MNiSzW

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Czwartek, 20 czerwca 2024 

    Mt 6, 7-15

    Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

    Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy się modlicie, nie mówcie wielu słów jak poganie. Wydaje się im, że dzięki gadulstwu będą wysłuchani. Nie naśladujcie ich, gdyż wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie. Dlatego wy tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się spełnia Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I daruj nam nasze winy, jak i my darowaliśmy naszym winowajcom. I nie dopuszczaj do nas pokusy, ale nas wybaw od złego. Jeśli bowiem darujecie ludziom ich przewinienia, to również i wam daruje Ojciec Niebieski. Lecz jeśli nie darujecie ludziom, to i wasz Ojciec nie daruje wam przewinień”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24