Rządowy program wesprze 22 powiaty w pasie przygranicznym

2024-03-01, 12:59
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Rządowy program wesprze 22 powiaty w pasie przygranicznym Fot. gov.pl/MFiPR

Z udziałem wiceministra Jacka Protasa rozpoczął się w Rzeszowie cykl spotkań konsultacyjnych projektu programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych. Jego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy. Wszystkie działania mają się wpisywać w aktualne trendy rozwojowe z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Będziemy wspierać działania samorządów z północno-wschodniej Polski, które najbardziej ucierpiały na skutek agresji rosyjskiej na Ukrainę oraz wojny hybrydowej na granicy polsko- białoruskiej – zapowiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Protas.

Konflikt rosyjsko-ukraiński przyczynił się do pogorszenia sytuacji społeczno-gospodarczej terenów przygranicznych, w tym utraty ich atrakcyjności turystycznej, spadku handlu czy utrudnień w komunikacji transgranicznej. Znaczący napływ uchodźców z Ukrainy do Polski spowodował obniżenie jakości i dostępności usług publicznych, zwłaszcza zdrowia oraz edukacji i usług społecznych. Sytuacja ta wpływa na funkcjonowanie lokalnych gospodarek oraz rynków pracy.

W programie wyznaczono cztery podstawowe działania do objęcia wsparciem. Są to:

- poprawa transportowej infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa drogowego;
- rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury dla ochrony środowiska naturalnego;
- stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki;
- poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej.

Działania te prowadzone będą w ścisłej współpracy władz lokalnych, samorządów województw oraz administracji rządowej. Są one tak zaplanowane, aby tworzyć efekt synergii opierającej się na naturalnym potencjale obszaru objętego programem – dodał sekretarz stanu Jacek Protas.

Program obejmie swoim zasięgiem 22 powiaty z czterech województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego oraz warmińsko­mazurskiego.

Są to następujące powiaty w województwach:

- podkarpackim: Lubaczowski, Jarosławski, Przemyski, Bieszczadzki, miasto Przemyśl;
- lubelskim: Bialski, Włodawski, Chełmski, Hrubieszowski, Tomaszowski, miasto Biała Podlaska, miasto Chełm;
- podlaskim: Augustowski, Sokólski, Białostocki, Hajnowski, Siemiatycki;
- warmińsko-mazurskim: Braniewski, Bartoszycki, Kętrzyński, Węgorzewski, Gołdapski.

Łącznie to 170 gmin oraz trzy miasta na prawach powiatu - Przemyśl, Biała Podlaska i Chełm.

Źródłem finansowania realizacji programu będą pieniądze z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 500 mln złotych, z czego każde z województw otrzyma po 125 mln złotych.

W sumie na lata 2024-2030 na dofinansowanie działań z zakresu polityki rozwoju JST wschodnich obszarów przygranicznych przypadnie co najmniej 625 mln złotych włącznie z wkładem własnym JST.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi 2 mln złotych. Jeden samorząd może otrzymać dotacje na realizację maksymalnie dwóch zadań inwestycyjnych.

MFiPR (gov.pl)

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • 21 kwietnia 2024

  4 Niedziela Wielkanocy

  J 10, 11-18

  Ewangelii według świętego Jana

  Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz poświęca swoje życie za owce. Najemnik zaś, i ten który nie jest pasterzem ani właścicielem owiec, gdy zobaczy zbliżającego się wilka, opuszcza je i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Jest bowiem najemnikiem i nie troszczy się o owce. Ja jestem dobrym pasterzem. Znam moje owce i one Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec i jak Ja znam Ojca. Poświęcam też swoje życie za owce. Posiadam jeszcze inne owce, które wprawdzie nie są z tej zagrody, lecz trzeba, abym je przyprowadził. Pójdą one za moim głosem i tak powstanie jedna trzoda z jednym pasterzem. Ojciec miłuje Mnie, dlatego że oddaję swoje życie, aby je znowu odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz oddaję je z własnej woli. Posiadam bowiem władzę, aby je oddać, jak i ponownie odzyskać. Takie polecenie otrzymałem od mojego Ojca”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24