Więcej Polaków może wziąć udział w programie „Zwiedzaj i Pracuj” w Australii

2017-09-29, 11:14
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Więcej Polaków może wziąć udział w programie „Zwiedzaj i Pracuj” w Australii © Reuters / Scanpix (fot. HANDOUT)

Władze Australii zwiększyły limit wiz dla Polaków w ramach programu „Zwiedzaj i Pracuj”. Dzięki dwustronnemu porozumieniu, od 1 października 2017 r. limit wiz dla obywateli RP i Australii zainteresowanych wzięciem udziału w czwartej edycji programu zostanie zwiększony do poziomu 500, co oznacza 300 dodatkowych miejsc!

WARUNKI UDZIAŁU W CZWARTEJ EDYCJI PROGRAMU 1 LIPCA 2017 - 30 CZERWCA 2018

O udział w programie mogą ubiegać się obywatele polscy spełniający poniższe warunki:

1. Za główny cel udziału w programie uznają pobyt wypoczynkowy w Australii;
2. Mają ukończone osiemnaście lat, lecz w momencie składania wniosku o wizę nie ukończyli trzydziestu jeden
lat;
3. Nie mają dzieci pozostających na ich utrzymaniu;
4. Posiadają ważny paszport z co najmniej dwiema pustymi stronami, wydany nie wcześniej niż dziesięć lat przed złożeniem wniosku o wizę i który zachowa ważność przez okres nie krótszy niż dziewięćdziesiąt dni po zakończeniu planowanego pobytu;
5. Posiadają bilet powrotny, bilet na dalszą podróż, lub wystarczające środki by zakupić taki bilet;
6. Posiadają wystarczające środki na własne utrzymanie w ramach udziału w programie w przypadku niepodjęcia pracy w Australii;
7. Spełniają wymogi zdrowotne określone w przepisach prawnych Australii oraz zakupiły ubezpieczenie zdrowotne obejmujące opiekę szpitalną;
8. Nie uczestniczyli wcześniej w programie „Zwiedzaj i Pracuj” w Australii;
9. Mają wykształcenie wyższe, lub ukończyli przynajmniej dwa lata studiów licencjackich;
10. Legitymują się znajomością języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
11. Przedstawią zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

WYMAGANE DOKUMENTY I PROCES APLIKACJI O WIZĘ

Szczegółowe informacje na temat procedury ubiegania się o zaświadczenie wydawane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajdą Państwo tutaj: https://www.mpips.gov.pl/praca/program-zwiedzaj-i-pracuj/program-zwiedzaj-i-pracuj-australia/ 

Po uzyskaniu zaświadczenia należy wystąpić do Ambasady Australii w Berlinie z wnioskiem o wydanie wizy. Informacje dotyczące procedury aplikacji o wizę, a także dostępnego limitu wiz można znaleźć na stronie Ambasady Australii w Berlinie: http://germany.embassy.gov.au/beln/work_and_holiday.html,

a także na stronie Ambasady Australii w Warszawie: http://australia.pl/wsawpolski/Visas_and_Migration.html 

UWAGA: AMBASADA AUSTRALII W WARSZAWIE NIE ROZPATRUJE WNIOSKÓW WIZOWYCH

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Poniedziałek, 11 grudnia 2023 

  Św. Damazego I, papieża

  Łk 5, 17-26

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam faryzeusze i znawcy Prawa, którzy przybyli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. I była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać. A jacyś mężczyźni przynieśli na noszach człowieka, który był sparaliżowany. Chcieli go wnieść i położyć przed Nim. Ponieważ z powodu tłumu nie mogli go wnieść, weszli na taras domu i przez dach spuścili go na noszach do środka przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, powiedział: „Człowieku, twoje grzechy zostały ci odpuszczone”. A nauczyciele Pisma i faryzeusze zaczęli się zastanawiać: „Kim On jest, skoro mówi bluźnierstwa? Kto może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg?”. Jezus poznał ich myśli i powiedział do nich: „Nad czym się tak zastanawiacie w waszych sercach? Co jest łatwiej: powiedzieć: «Twoje grzechy zostały ci odpuszczone», czy też powiedzieć: «Wstań i chodź»? Abyście się jednak przekonali, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – powiedział do człowieka sparaliżowanego – mówię ci, wstań! Weź swoje nosze i idź do domu!”. A on na ich oczach natychmiast wstał, wziął to, na czym leżał, i odszedł do domu, chwaląc Boga. Wszystkich ogarnęło zdumienie. Chwalili Boga i pełni bojaźni mówili: „Dzisiaj widzieliśmy niezwykłe rzeczy”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24