„Zapewnienie praw mniejszości narodowych na Litwie w kontekście umów dwustronnych i prawa międzynarodowego: problemy, wyzwania i rozwiązania” – konferencja pod takim tytułem odbyła się dziś w litewskim Sejmie. Celem obrad, zorganizowanych przez posłów na Sejm RL Ritę Tamašunienė i Czesława Olszewskiego oraz europosła, prezesa Związku Polaków na Litwie Waldemara Tomaszewskiego, jest ocena realizacji zobowiązań wobec mniejszości narodowych na Litwie, obserwowanej w tej dziedzinie stagnacji i szukanie wspólnych rozwiązań.

8 grudnia (piątek) o godz. 11.00 w Sejmie RL odbędzie się konferencja „Zapewnienie praw mniejszości narodowych na Litwie w kontekście umów dwustronnych i prawa międzynarodowego: problemy, wyzwania i rozwiązania”. Organizatorzy: posłowie na Sejm RL Rita Tamašunienė i Czesław Olszewski, poseł do Parlamentu Europejskiego, prezes Związku Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski. 

Litewską Nagrodę Wolności 2023 (lit. Laisvės premija) przyznano Petrasowi Plumpie i Parlamentowi Europejskiemu.

We wtorek Sejm zdecydował, że ci, którzy będą chcieli kupić broń do samoobrony, polowań lub sportu, będą musieli przejść kurs oporu cywilnego.

W Sejmie odbyło się we wtorek pierwsze czytanie zainicjowanego przez posłów AWPL-ZChR – Rity Tamašunienė i Czesława Olszewskiego – projektu zmian w ustawie o finansowaniu Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg, które zakładają zwiększenie finansowania dróg w samorządach pierścieniowych, czyli takich, które otaczają duże miasta.

We wtorek Sejm przyjął ustawę o tymczasowej opłacie solidarnościowej, obejmującej banki. Dochód z tzw. składki solidarnościowej będzie przeznaczony na pokrycie zwiększonych potrzeb obrony narodowej.

Dzisiaj z inicjatywy posłów Rity Tamašunienė i Czesława Olszewskiego z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin zarejestrowany został w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o rejestracji, przyznaniu się, wciągnięciu na listę i ochronie osób potajemnie współpracujących ze służbami specjalnymi byłego ZSRR. Projekt ten popiera 48 posłów.

W czwartek rano doszło do awarii systemu do głosowania w sali posiedzeń Sejmu. System elektroniczny udało się już naprawić i posłowie rozpoczęli obrady ze sporym opóźnieniem.

Członkowie sejmowego Komitetu Gospodarki podczas oficjalnej wizyty w Warszawie 13-14 kwietnia spotkali się po raz pierwszy ze swoimi polskimi kolegami z Komisji Gospodarczej i Rozwoju Sejmu RP. Podczas spotkania omówiono dobre praktyki obu krajów w zakresie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw oraz energetyki. Litewscy posłowie zaprosili swoich kolegów do przyjazdu na Litwę, do ściślejszej współpracy w obszarach nadzorowanych przez obie komisje.

W czwartek Sejm przyjął poprawkę do ustawy o restytucji mienia, która przedłuża możliwość otrzymania rekompensaty za niezwróconą ziemię w postaci działki leśnej na terenach wiejskich.

Strona 1 z 31

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Piątek, 8 grudnia 2023 

  Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, uroczystość

  Łk 1, 26-38

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do dziewicy zaręczonej z mężczyzną o imieniu Józef, z rodu Dawida. Dziewicy było na imię Maryja. Anioł przyszedł do Niej i powiedział: „Raduj się, łaski pełna, Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do Niej: „Nie bój się, Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską. Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca”. Wtedy Maryja zapytała anioła: „Jak się to stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i osłoni Cię moc Najwyższego; dlatego Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Oto Twoja krewna Elżbieta pomimo starości poczęła syna i jest już w szóstym miesiącu, chociaż uważa się ją za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. A Maryja tak odpowiedziała: „Jestem służebnicą Pana; niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24