Tuż przed świętem Odrodzenia Państwa Litewskiego uczniowie klasy 4b wzięli udział w jednym z największych projektów współpracy nauczycieli i uczniów szkół litewskich „Współpracujące klasy”, podczas którego uczniowie spotkali się online z uczniami klasy 4 z progimnazjum „Vyturio” w Poniewieżu.

Samorząd m. Wilna, w ramach projektu „LIFE GreenMe5”, przetestuje na stołecznej ulicy S. Neries w Fabianiszkach różne środki mające na celu zmniejszenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza, spowodowanego ruchem ulicznym.

Wilno, które od ośmiu lat wspiera wspólnoty sąsiedzkie, po raz kolejny przeznaczy środki na wzmocnienie wspólnotowości. Priorytetowym kierunkiem tegorocznych projektów wspólnot i organizacji pozarządowych jest włączenie mieszkańców w działalność kulturalną i edukacyjną oraz orientacja na rozwiązania zrównoważonego rozwoju, wdrażanie zmian w obszarze zielonej transformacji.

Wilno uczestniczy w projekcie LIFE GreenMe5, którego celem będzie ograniczenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza na jednej ze stołecznych ulic. Planuje się, że sprawdzone rozwiązania zostaną później zastosowane na pozostałych ulicach Wilna – informuje Samorząd Miasta Wilna.

Nowoczesna edukacja to taka, która ma przygotować uczniów do wyzwań współczesnego i przyszłego świata. Może być ona realizowana na rozmaite sposoby. Jednym z nich jest edukacja włączająca. Jej celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich uczących się osób przez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału. Edukacja włączająca to atrakcyjne i różnorodne metody nauczania, dzięki którym każdy z uczniów może odnaleźć najlepszy dla siebie sposób nauki. Nie można również zapominać o dostępności szkoły w kwestii sposobu przygotowywania materiałów edukacyjnych.

Młodzież Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach i Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace uczestniczyła w pięciodniowym obozie w ramach projektu „Z małej szkoły w wielki świat”, który został dofinansowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki i Administrację Samorządu Rejonu Solecznickiego.

Działania w ramach projektu wymiany młodzieży „Bądźmy razem”, który odbył się w sierpniu, pomogły młodym ludziom rozwinąć kompetencje osobiste, społeczne, współpracy i kreatywności. Młodzież wykonywała zadania w zespołach mieszanych. Młodzi ludzie poznawali i pogłębiali swoją wiedzę na temat wspólnej historii i kultury obu narodów, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy młodzieży ze społecznościami lokalnymi, w celu włączania młodych ludzi w życie obywatelskie społeczności.

27 października stał się wyjątkowym dniem dla uczestników projektu „Śladami polskich astronomów”. Tego dnia mieli oni okazję spotkać się z doświadczonym astronomem - entuzjastą z Wileńszczyzny, Henrykiem Sielewiczem, który podzielił się swoją pasją do kosmosu i niezwykłymi osiągnięciami w dziedzinie astronomii.

W dniach 21-22 września młodzież z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie odwiedziła Białystok i tym samym rozpoczęła realizację projektu pt. „Szlakiem zesłańców”, którego celem jest zdobywanie przez uczniów wiedzy o zesłaniach jako części historii Polski, a także wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską. Koordynatorami projektu są polonistka Alicja Rosowska oraz nauczycielka techniki Bożena Ambrozevičienė.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2024. Aby ułatwić Państwu aplikację zaprasza wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji polonijnych do udziału w spotkaniach informacyjnych.

Strona 1 z 14

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Środa, 24 kwietnia 2024 

  św. Fidelisa z Sigmaringen, prezbitera i męczennika, św. Jerzego, męczennika

  J 12, 44-50

  Słowa Ewangelii według świętego Jana

  Jezus wołał z mocą: „Kto wierzy we Mnie, wierzy nie tylko we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. I kto Mnie widzi, widzi również Tego, który Mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby ten, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. Tego zaś, kto usłyszy moje słowa, lecz ich nie przestrzega, nie Ja osądzam. Nie przybyłem bowiem, aby dokonać sądu nad światem, lecz żeby świat zbawić. Kto Mnie odrzuca i nie przyjmuje moich słów, ten już ma swego sędziego. Słowo, które powiedziałem, będzie jego sędzią w dniu ostatecznym. Nie przemawiałem bowiem sam od siebie, ponieważ Ojciec, który Mnie posłał, polecił Mi, co mam mówić i czego mam uczyć. A wiem, że Jego polecenie jest życiem wiecznym. Stąd też Ja głoszę tak, jak Mi nakazał Ojciec. Właśnie tak uczę”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24