50 šalies ugdymo įstaigų moksleiviai 2023–2024 mokslo metais dalyvaus Pažintinėje žuvininkystės programoje „Išauginta Europos Sąjungoje“, informuoja Žemės ūkio ministerija. Susidomėjimas šia programa kasmet auga. Šie metai ypatingi, nes iš visų pateiktų paraiškų dalyvauti programoje net 30 proc. yra naujos ugdymo įstaigos – dar niekada nedalyvavusios šiose veiklose.

Nacionalinės švietimo agentūros EdTech centras bendrojo ugdymo ir aukštosioms mokykloms perduoda per 620 hibridinio mokymo įrangos komplektų, kuriems įsigyti skyrė 3,5 mln. eurų.

Rugsėjo 29 d. vienai iš švietimo profesinių sąjungų pradedant streiką švietimo bendruomenei kyla klausimų dėl ugdymo proceso organizavimo mokyklose. Šiandien apie tai kalbėta nuotolinėje konsultacijoje su mokyklų vadovais, taip pat visoms mokykloms išsiųsta informacija raštu. Pateikiame atsakymus į pačius dažniausius klausimus: kas atsako už ugdymo organizavimą mokyklose, kokie sprendimai galimi, jei švietimo įstaigos darbuotojai streikuoja ir mokykla nebegali drbti, kaip įprasta.

Nacionalinė švietimo agentūra informuoja, kad švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtinti 2023–2024 mokslo metų Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP) ir Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) tvarkaraščiai bei vykdymo būdai.

Vidaus reikalų ministerija (VRM) telkia policijos, savivaldos ir mokyklų bendruomenių pajėgas narkotinių medžiagų plitimo šalies mokyklose prevencijai. Šiandien vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė kartu su policijos generaliniu komisaru Renatu Požėla pristatė naują informacinę kampaniją, taip pat kitas prevencines priemones, kurios bus įgyvendinamos artimiausiu metu.

Tobulinamos ugdymo karjerai paslaugos mokiniams – Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra pristato atnaujintą Mokinių ugdymo karjerai informacinę sistemą MUKIS www.mukis.lt.

Dėmesio, plinta klaidinga informacija apie nuo rugsėjo mokyklose pradedamą įgyvendinti Gyvenimo įgūdžių programą.

Pasitinkant rugsėjo 1-ąją Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) tradiciškai pristato svarbiausius pokyčius, aktualijas ir naujoves, kurios laukia mokyklų naujaisiais mokslo metais, pradedant atnaujintu ugdymo turiniu, mokinių pasiekimų vertinimu, baigiant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo galimybėmis ir naujomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis.

Įsiklausiusi į mokyklų vadovų keliamą pamokų lankomumo problemą, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė Mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarką. Tokia visoms mokykloms bendra tvarka parengta pirmą kartą, ja vadovaudamosi mokyklos pasirengs savo tvarkas, tačiau išlaikys tvarkoje nustatytus bendrus principus.

Kiekvienos vasaros pabaigoje ištinka mokyklos pasiruošimo karštinė, kai prekybos centrai prisipildo kanceliarinių priemonių, nusidriekia eilės prie uniformų, socialiniai tinklai mirga nuo informacijos, kaip pasiruošti mokyklai, kaip motyvuoti vaikus ir pan. Iš naujo diskutuojama apie tai, kad mokyklose trūksta mokytojų, o ten tebedirbantys grasina streiku.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24