Birželio 29 d. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro organizuojama šeimos šventė „Meilė kuria šeimą“ ir vėl kartą subūrė įtėvius, globėjus, vaikus bei visus, kurie nėra abejingi be tėvų globos likusių vaikų likimui.

Gedulo ir vilties diena Lietuvoje minima birželio 14 d., pažymint pirmuosius masinius Vilniaus ir visos Lietuvos gyventojų trėmimus į Sibirą, prasidėjusius 1941 metų birželio 14 dieną.

Kalvelių „Aušros“ gimnazijoje paminėtos 1863-1864 m. sukilimo 160-osios metinės.

Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės Kalveliuose visada yra švenčiamos labai iškilmingai, tačiau tai ne tik šv. Mišios ir žolynų šventinimas, bet ir daugiau kaip 20 metų Kalvelių seniūnijos organizuojama tradicinė šeimos šventė, sujungianti visas kartas.

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centre Kalveliuose birželio 30 d. popietę praūžė tradicinis, šeštus metus organizuojamas renginys „Meilė kuria šeimą“. Šis renginys skirtas įtėviams, globėjams, vaikams bei visiems, kurie nėra abejingi be tėvų globos likusių vaikų likimui. Kiekvienais metais laukiamas jau tapęs tradicija renginys suteikia šilumos, artumo ir jaukumo visiems dalyvaujantiems.

Sekmadienį, spalio 17 d., per šv. Mišias Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčioje buvo pašventintas pal. kun. Mykolo Sopockos skulptūra. Dievo Gailestingumo sklaidai nepaprastai nusipelniusio kunigo skulptūra įkelta į laisvą nišą išorinėje Kalvelių bažnyčios sienos pusėje šalia šv. s. Faustinos skulptūros.

Spalio 18 dieną Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios minint šios šventovės konsekravimo 20-ąsias metines. Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčios istorija prasidėjo 1993 metais. Anuomet tuometinio Šumsko parapijos klebono kun. Darjušo Stančyko (Dariusz Stańczyk) iniciatyva Kalveliuose buvo pastatytas ir pašventintas kryžius – tikėjimo simbolis, kartu liudijantis, kad būtent šioje vietoje bus pastatyta nauja bažnyčia. Netrukus pavyko gauti tuometinio Vilniaus arkivyskupo metropolito Audrio Juozo Bačkio (dab. – kardinolas, Vilniaus arkivyskupas emeritas) leidimą statyboms – 1994 metais metropolitas pašventino Dievo Gailestingumo koplyčios statybos vietą.

Gruodžio 27 dienos popietę Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centre įvyko kasmetinė kalėdinė šventė.

Įpusėjus gruodžio mėnesiui Kalvelių S. Moniuškos gimnazijoje vyko iškilmingas renginys – 20 metų Stanislavo Moniuškos vardo gimnazijai suteikimo jubiliejus bei tradicinis dalijimasis kalėdaičiais, sukvietęs gimnazijos bendruomenę, buvusius absolventus ir mokytojus, garbius svečius bei gimnazijos draugus ir partnerius.

Netrukus sueis 9 metai, kai Vilniaus rajone veikia Šeimos ir vaiko krizių centras. Tai socialinių paslaugų įstaiga, dirbanti šeimos ir vaiko gerovei ir teikianti socialines paslaugas. Centre visokeriopai stengiamasi padėti vaikui ir šeimai išlikti kartu, jei tai geriausiai atitinka vaiko interesus.

Puslapis 1 iš 2
 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24