Birželio 14 d. Lietuvoje minima Gedulo ir vilties diena, skirta prisiminti pirmuosius Vilniaus krašto ir visos Lietuvos gyventojų trėmimus į Sibirą, kurie prasidėjo 1941 m. birželio 14 d. Tuo tarpu birželio 15 d. Lietuvoje yra minima Okupacijos ir genocido diena. Nepaisant greitai bėgančio laiko, skaudžių įvykių atmintis vis dar gyva ir skausmas nerimsta.

Gamta – pati nuostabiausia vieta, edukacinė erdvė, kurioje vaikai ne tik susipažįsta su aplinka, bet ir tyrinėja, eksperimentuoja.

Kalveliai jau turi savo herbą. Naujojo herbo pristatymas įvyko lapkričio 10 d. Šia proga buvo surengta šventė Kalvelių seniūnijos gyventojams ir su šia vietove susijusiems žmonėms.

Birželio 29 d. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro organizuojama šeimos šventė „Meilė kuria šeimą“ ir vėl kartą subūrė įtėvius, globėjus, vaikus bei visus, kurie nėra abejingi be tėvų globos likusių vaikų likimui.

Gedulo ir vilties diena Lietuvoje minima birželio 14 d., pažymint pirmuosius masinius Vilniaus ir visos Lietuvos gyventojų trėmimus į Sibirą, prasidėjusius 1941 metų birželio 14 dieną.

Kalvelių „Aušros“ gimnazijoje paminėtos 1863-1864 m. sukilimo 160-osios metinės.

Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės Kalveliuose visada yra švenčiamos labai iškilmingai, tačiau tai ne tik šv. Mišios ir žolynų šventinimas, bet ir daugiau kaip 20 metų Kalvelių seniūnijos organizuojama tradicinė šeimos šventė, sujungianti visas kartas.

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centre Kalveliuose birželio 30 d. popietę praūžė tradicinis, šeštus metus organizuojamas renginys „Meilė kuria šeimą“. Šis renginys skirtas įtėviams, globėjams, vaikams bei visiems, kurie nėra abejingi be tėvų globos likusių vaikų likimui. Kiekvienais metais laukiamas jau tapęs tradicija renginys suteikia šilumos, artumo ir jaukumo visiems dalyvaujantiems.

Sekmadienį, spalio 17 d., per šv. Mišias Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčioje buvo pašventintas pal. kun. Mykolo Sopockos skulptūra. Dievo Gailestingumo sklaidai nepaprastai nusipelniusio kunigo skulptūra įkelta į laisvą nišą išorinėje Kalvelių bažnyčios sienos pusėje šalia šv. s. Faustinos skulptūros.

Spalio 18 dieną Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios minint šios šventovės konsekravimo 20-ąsias metines. Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčios istorija prasidėjo 1993 metais. Anuomet tuometinio Šumsko parapijos klebono kun. Darjušo Stančyko (Dariusz Stańczyk) iniciatyva Kalveliuose buvo pastatytas ir pašventintas kryžius – tikėjimo simbolis, kartu liudijantis, kad būtent šioje vietoje bus pastatyta nauja bažnyčia. Netrukus pavyko gauti tuometinio Vilniaus arkivyskupo metropolito Audrio Juozo Bačkio (dab. – kardinolas, Vilniaus arkivyskupas emeritas) leidimą statyboms – 1994 metais metropolitas pašventino Dievo Gailestingumo koplyčios statybos vietą.

Puslapis 1 iš 3
 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24