Dzisiaj, 22 września, ruszył sezon grzewczy w placówkach oświatowych i zakładach opieki zdrowotnej w rejonie wileńskim.

Administracja Samorządu m. Wilna podjęła decyzję o rozpoczęciu w poniedziałek sezonu grzewczego w szkołach, przedszkolach i placówkach zdrowotnych. Tym niemniej ostateczną decyzję o włączeniu kaloryferów podejmą kierownicy tych placówek.

W nadchodzącym sezonie grzewczym mieszkańcy Litwy za ogrzewanie centralne zapłacą dużo więcej, a najwięcej wilnianie, dla których rachunki wzrosną nawet do 70 proc.

Mimo iż w weekend ociepliło się, największe miasta: Wilno, Kowno i Kłajpeda nie planują jeszcze zakończenia sezonu grzewczego, motywując to zmieniającą się temperaturą powietrza oraz tym, że wiele osób pracuje i uczy się w domu.

W ostatnich dniach w Wilnie i innych miastach Litwy notowane jest zwiększone zanieczyszczenie powietrza. Przyczyną jest ogrzewanie domów mieszkalnych paliwem stałym.

Wilnianie zapłacą za centralne ogrzewanie w październiku o 20 proc. mniej niż w tym samym okresie przed rokiem – poinformował stołeczny samorząd.

Litewskie Stowarzyszenie Dostawców Ciepła prognozuje, że w nowym sezonie grzewczym cena ciepła dostarczanego przez sieci ciepłownicze w większości miast w kraju pozostanie na prawie niezmienionym poziomie, a zmiany w poszczególnych miastach zbędą uzależnione od czynników technicznych.

W grudniu średnia cena ogrzewania, dostarczanego przez scentralizowane systemy ciepłownicze, wynosi 4,66 centów za 1 kilowatogodzinę bez WAT i w porównaniu z listopadem, wzrosła o 3,79 proc. – donosi Państwowa Rada Regulacji Energetyki. W ciągu roku (od grudnia 2018 r. do grudnia tego roku) przeciętna cena ogrzewania zmniejszyła się o 13,2 proc.

W niedzielę około południa z powodu kilku awarii linii elektrycznych część mieszkańców wileńskiej dzielnicy Antokol, Rossa i Zarzecze została bez elektryczności. W niektórych mieszkaniach, w których system ogrzewania jest uzależniony od dostawy prądu – także bez ogrzewania i gorącej wody.

Ceny ogrzewania na Litwie mogą być jednymi z najniższych w tym roku od 20 lat, jednak, jak twierdzą specjaliści, niezwykle wysoki odsetek tanich biopaliw pochodzących z Białorusi może wypchnąć lokalne firmy z rynku.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 22 marca 2023 

    J 5, 17-30

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Ponieważ Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować. On jednak im odpowiedział: „Mój Ojciec działa stale, dlatego i Ja działam”. Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Jezus oświadczył im: „Uroczyście zapewniam was: Syn nie może nic uczynić od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Wszystko bowiem, co On czyni, czyni również Syn. Ojciec kocha Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni; ukaże Mu nawet większe dzieła od tych, aby wzbudzić wasz podziw. Ponieważ tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn obdarza życiem tych, których chce. Ojciec bowiem nie osądza nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali taką cześć Synowi, jaką oddają Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci także Ojca, który Go posłał. Uroczyście zapewniam was: Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Uroczyście zapewniam was: Nadchodzi godzina – a właściwie już jest – kiedy zmarli usłyszą wołanie Syna Bożego. Ci, którzy Go usłyszą, będą żyli. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak też sprawił, że Syn ma je w sobie. Przekazał Mu również władzę sądzenia, gdyż jest On Synem Człowieczym. Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołanie i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd. Ja nie mogę sam nic uczynić od siebie. Tak osądzam, jak słyszę od Ojca, i mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż kieruję się wolą Tego, który Mnie posłał, a nie własną wolą”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24