Sezon grzewczy zbliża się wielkimi krokami i liczba osób ubiegających się o rekompensaty za ogrzewanie wzrosła we wszystkich samorządach – mówi Mindaugas Sinkevičius, przewodniczący Związku Samorządów Litewskich. Według niego, najwięcej wniosków złożono w dużych miastach, a w Wilnie liczba wnioskodawców wzrosła prawie czterokrotnie.

Rekompensatę mieszkańcy mogą otrzymać niezależnie od sposobu ogrzewania swego domu. Rekompensata przysługuje dla mieszkańców, którzy do ogrzewania swego lokalu mieszkalnego wykorzystują zarówno granule opałowe, węgiel, jak i drewno, elektryczność czy też gaz.

Samorząd Miasta Wilna kończy sezon grzewczy. Zgodnie z decyzją samorządu, zawory zostaną zamknięte 25 kwietnia, ale mieszkańcy, którzy chcą grzać się dłużej, będą mogli to robić za zgodą większości właścicieli mieszkań.

21 kwietnia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie poprawki do Ustawy o energetyce elektrycznej i Ustawy o gazie ziemnym autorstwa Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin.

25 kwietnia rejon solecznicki kończy sezon grzewczy. W ubiegłym roku ogrzewanie na terenie rejonu wyłączono 30 kwietnia.

Z uwagi na ferie wiosenne w większości wileńskich szkół zostanie dzisiaj wyłączone ogrzewanie.

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) aktywnie zabiega o to, by wspólnoty religijne, nękane olbrzymimi rachunkami, mniej płaciły za elektryczność i gaz. Partia opracowała i zarejestrowała w Sejmie odpowiednie poprawki do ustaw.

W czwartek w trybie pilnym Sejm przyjął projekt dotyczący stosowania tymczasowej zerowej stawki podatku od wartości dodanej (VAT) na scentralizowane ogrzewanie i gorącą wodę.

Mieszkańcy Samorządu Rejonu Wileńskiego, którzy do ogrzewania swoich domów używają paliwa stałego lub innego, mogą wystąpić do starostwa według zadeklarowanego miejsca zamieszkania o jednorazową pomoc pieniężną. Dla wygody mieszkańców został stworzony formularz zgłoszeniowy (znajdziecie w załączniku poniżej). Już około 2000 osób złożyło wnioski w starostwach.

W sytuacji drastycznego wzrostu cen ogrzewania kierowany przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin Samorząd Rejonu Wileńskiego jeszcze bardziej poszerza pakiet pomocowy dla mieszkańców. Wsparcie finansowe otrzymają nie tylko użytkownicy scentralizowanych sieci ciepłowniczych w blokach, którym jeszcze w styczniu samorząd obniżył o ponad połowę opłaty za ogrzewanie, ale również mieszkańcy wszystkich domów jednorodzinnych, ogrzewający swe domy paliwem stałym lub innym.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 22 marca 2023 

    J 5, 17-30

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Ponieważ Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować. On jednak im odpowiedział: „Mój Ojciec działa stale, dlatego i Ja działam”. Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Jezus oświadczył im: „Uroczyście zapewniam was: Syn nie może nic uczynić od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Wszystko bowiem, co On czyni, czyni również Syn. Ojciec kocha Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni; ukaże Mu nawet większe dzieła od tych, aby wzbudzić wasz podziw. Ponieważ tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn obdarza życiem tych, których chce. Ojciec bowiem nie osądza nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali taką cześć Synowi, jaką oddają Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci także Ojca, który Go posłał. Uroczyście zapewniam was: Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Uroczyście zapewniam was: Nadchodzi godzina – a właściwie już jest – kiedy zmarli usłyszą wołanie Syna Bożego. Ci, którzy Go usłyszą, będą żyli. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak też sprawił, że Syn ma je w sobie. Przekazał Mu również władzę sądzenia, gdyż jest On Synem Człowieczym. Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołanie i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd. Ja nie mogę sam nic uczynić od siebie. Tak osądzam, jak słyszę od Ojca, i mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż kieruję się wolą Tego, który Mnie posłał, a nie własną wolą”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24