Rachunki za ogrzewanie mieszkań w domach wielomieszkaniowych w grudniu powinny być o jedną trzecią niższe niż przed rokiem -  prognozuje Litewskie Stowarzyszenie Dostawców Ciepła.

Dobiegła końca akcja zbierania bożonarodzeniowych choinek, które zostaną przerobione na biopaliwo.

6 stycznia – po raz dziewiąty – na Litwie startuje akcja „Bożonarodzeniowa choinka ogrzeje nasze domy". Organizatorzy zapraszają mieszkańców, by choinki umieścili w specjalnie do tego przeznaczonych kontenerach.

W niedzielę 3 stycznia w Krakowie, w rejonie skrzyżowania ulic Radzikowskiego/Stachiewicza wystąpiła awaria sieci ciepłowniczej.

2015-11-26, 13:47

Życie w Wilnie drożeje

Życie w Wilnie staje się coraz droższe. Wilnianie nie tylko mają większe wydatki z powodu skoku cen w związku z wprowadzeniem w kraju euro, ale też dzisiaj stolicę obiegła wiadomość o możliwie drastycznym wzroście cen na ogrzewanie i wywóz śmieci w stolicy.

W przededniu rozpoczęcia sezonu grzewczego w Niemenczynie i Bezdanach zakończono renowację tras cieplnych, których ogólna długość wynosiła 1324 m, a kosztorys prac opiewał na sumę 304 816 euro (1 052 471 litów). Zdaniem kierownictwa spółki „Nemenčinės komunalininkas", prace zostały wykonane jakościowo i w terminie.

W Wilnie otwarto nową kotłownię na biopaliwo. Jest to pierwszy niezależny producent ciepła w stolicy.

Już 87 proc. magazynów gazu, którymi dysponuje Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zostało wypełnione błękitnym paliwem - poinformowała spółka.

Podstawową przyczyną, dlaczego ogrzewanie dla wilnian nie tanieje, jest nałożony przez państwo obowiązek nabywania około 2/3 gazu od terminalu gazu skroplonego Independence w Kłajpedzie. Gaz ten jest około 17% droższy niż gaz sprzedawany na giełdzie i aż o prawie 36% droższy niż gaz, który Vilniaus energija może nabywać od spółki Lietuvos dujų tiekimas.

2015-01-06, 11:36

Choinka ogrzeje nasz dom

W jedenastu miastach i miasteczkach Litwy odbędzie akcja „Bożonarodzeniowa choinka ogrzeje nasze domy". Choinki zebrane w trakcie trwania akcji będą wykorzystane do produkcji ekologicznego paliwa.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 22 marca 2023 

    J 5, 17-30

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Ponieważ Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować. On jednak im odpowiedział: „Mój Ojciec działa stale, dlatego i Ja działam”. Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Jezus oświadczył im: „Uroczyście zapewniam was: Syn nie może nic uczynić od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Wszystko bowiem, co On czyni, czyni również Syn. Ojciec kocha Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni; ukaże Mu nawet większe dzieła od tych, aby wzbudzić wasz podziw. Ponieważ tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn obdarza życiem tych, których chce. Ojciec bowiem nie osądza nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali taką cześć Synowi, jaką oddają Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci także Ojca, który Go posłał. Uroczyście zapewniam was: Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Uroczyście zapewniam was: Nadchodzi godzina – a właściwie już jest – kiedy zmarli usłyszą wołanie Syna Bożego. Ci, którzy Go usłyszą, będą żyli. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak też sprawił, że Syn ma je w sobie. Przekazał Mu również władzę sądzenia, gdyż jest On Synem Człowieczym. Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołanie i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd. Ja nie mogę sam nic uczynić od siebie. Tak osądzam, jak słyszę od Ojca, i mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż kieruję się wolą Tego, który Mnie posłał, a nie własną wolą”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24