Polska

Polska

Wraz z początkiem lipca Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego inauguruje kampanię „Wakacje z Zabytkami”, której celem jest prezentacja bogactwa polskiego dziedzictwa materialnego. W okresie wakacji chcemy zwrócić uwagę na niezwykłą różnorodność polskiego dziedzictwa kulturowego i zachęcić do poznania historii danego regionu, poprzez prezentację wyjątkowych obiektów - pomników historii, budowli sakralnych, zamków, pałaców, ogrodów historycznych, rezerwatów przyrody, zabytków architektury czy techniki. Odkrywaj Polskę i spędź #wakacjezzabytkami!

Dzień Sejmu Polskiego

2022-07-01, 10:12

1 lipca 1569 r. na sejmie w Lublinie zawarta została unia realna między Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim. Na pamiątkę tego wydarzenia obchodzony jest Dzień Sejmu Polskiego, ustanowiony uchwałą Izby podjętą w 2015 r. przez aklamację.

„To bardzo ważny dzień dla polskiego muzealnictwa. Pierwszy raz od 1792 r. Skarbiec Królewski będzie zaprezentowany w całym swoim splendorze, prestiżu i blasku” – powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas uroczystości otwarcia nowego Skarbca Koronnego, która odbyła się na dziedzińcu arkadowym Zamku Królewskiego na Wawelu. Najnowsza odsłona jednej z głównych stałych ekspozycji wawelskiego zamku, zrealizowana dzięki finansowemu wsparciu MKiDN, prezentuje najważniejsze polskie pamiątki historyczne.

Zawarto porozumienie kończące spór pomiędzy kontrolerami ruchu lotniczego a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.

25 sierpnia ruszą wypłaty tzw. czternastek. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zakładającą wypłatę dodatkowego świadczenia dla polskich seniorów.

Dziś w Krakowie jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych 2022 roku, czyli uroczyste otwarcie Nowego Skarbca Koronnego na Zamku Królewskim na Wawelu.

W południowo-wschodniej Polsce obowiązuje trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia przed upałami.

Zabytkowy gmach Ministerstwa Edukacji i Nauki – przedwojenna siedziba Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – w alei Szucha 25 w Warszawie został uznany za pomnik historii. Wyróżnienie to jedna z form ochrony zabytków. Jest przyznawane obiektom o szczególnym znaczeniu dla polskiej kultury. W treści prezydenckiego rozporządzenia podkreślono, że budynek jest wybitnym przykładem architektury publicznej okresu dwudziestolecia międzywojennego o zachowanym wystroju i wyposażeniu wnętrz, a jednocześnie stanowi symbol martyrologii narodu polskiego.

Strona 1 z 1278

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Piątek, 1 lipca 2022 

    Mt 9, 9-13

    Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

    Gdy Jezus odchodził z Kafarnaum, zobaczył człowieka, który pobierał cło. Miał na imię Mateusz. Powiedział do niego: „Pójdź za Mną!”. A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu przy stole, wielu celników i grzeszników przyszło i usiadło z Nim oraz z Jego uczniami. Zobaczyli to faryzeusze i pytali Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel spożywa posiłek wspólnie z celnikami i grzesznikami?”. Gdy On to usłyszał, powiedział: „Lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Miłosierdzia chcę, a nie ofiary». Bo nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24