Po tym, gdy stołeczna gospodarka cieplna została przejęta od dotychczasowego dzierżawcy, od 30 marca br. usługi produkcji i dostaw ciepła mieszkańcom, przedsiębiorstwom i placówkom zacznie świadczyć S. A. „Vilniaus šilumos tinklai”, jednak użytkownicy tych usług nie doznają z tego powodu żadnych biurokratycznych niedogodności.

Specjaliści ochrony przyrody na Litwie na początku stycznia rozpoczynają tradycyjną już akcję „Kominek”. Będą sprawdzali, jak są użytkowane kotłownie i kotły, oraz jaki opał jest spalany.

Dystrybutorzy energii cieplnej zarabiają miliony za pośrednictwo w dostawie ciepła do domów mieszkańców. Cena ogrzewania powinna być znacznie mniejsza, oceniają niezależni producenci energii cieplnej.

2016-11-21, 15:54

Grzejmy się bezpiecznie

 Dzisiaj w Wilnie operator dystrybucji energii ESO przeprowadził ćwiczenia dla pracowników służby awaryjnej inscenizując wyciek gazu.

Państwowa Komisja ds. Cen i Energetyki zmniejszyła taryfy na energię cieplną, dostarczaną przez spółkę "Vilniaus energija" należącą do francuskiego koncernu "Veolia".

Dzisiaj rozpoczyna się sezon grzewczy w szkołach, przedszkolach i szpitalach Wilna. Decyzję o włączeniu ogrzewania będą mogli podjąć sami kierownicy placówek.

W poniedziałek, 2 maja, w Wilnie zakończony zostanie sezon grzewczy.

Ze względu na ochłodzenie pogodowe w rejonach wileńskim i solecznickim ponownie włączono ogrzewanie.

Do wileńskich domów powraca ciepło.

Zgodnie z prognozą Związku Dostawców Energii Cieplnej rachunki za ogrzewanie w marcu powinny być średnio o 5 proc niższe niż w lutym, gdyż średnia temteratura powietrza w marcu była wyższa o 0,4 stopnia Celsjusza niż w lutym.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 22 marca 2023 

    J 5, 17-30

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Ponieważ Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować. On jednak im odpowiedział: „Mój Ojciec działa stale, dlatego i Ja działam”. Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Jezus oświadczył im: „Uroczyście zapewniam was: Syn nie może nic uczynić od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Wszystko bowiem, co On czyni, czyni również Syn. Ojciec kocha Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni; ukaże Mu nawet większe dzieła od tych, aby wzbudzić wasz podziw. Ponieważ tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn obdarza życiem tych, których chce. Ojciec bowiem nie osądza nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali taką cześć Synowi, jaką oddają Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci także Ojca, który Go posłał. Uroczyście zapewniam was: Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Uroczyście zapewniam was: Nadchodzi godzina – a właściwie już jest – kiedy zmarli usłyszą wołanie Syna Bożego. Ci, którzy Go usłyszą, będą żyli. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak też sprawił, że Syn ma je w sobie. Przekazał Mu również władzę sądzenia, gdyż jest On Synem Człowieczym. Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołanie i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd. Ja nie mogę sam nic uczynić od siebie. Tak osądzam, jak słyszę od Ojca, i mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż kieruję się wolą Tego, który Mnie posłał, a nie własną wolą”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24